2023


Службени гласник број 1 – 05.01.2023


Службени гласник број 2 – 23.01.2023


Службени гласник број 3 – 31.01.2023


Службени гласник број 4 – 10.02.2023


Службени гласник број 5 – 01.03.2023


Службени гласник број 6 – 02.03.2023


Службени гласник број 7 – 04.04.2023


Службени гласник број 8 – 18.05.2023


Службени гласник број 9 – 29.06.2023


Службени гласник број 10 – 17.07.2023


Службени гласник број 11 – 31.07.2023


Службени гласник број 12 – 07.08.2023


Службени гласник број 13 – 18.08.2023


Службени гласник број 14 – 06.09.2023


Службени гласник број 15 – 05.10.2023


Службени гласник број 16 – 10.10.2023


Службени гласник број 17 – 25.10.2023


Службени гласник број 18 – 01.11.2023


Службени гласник број 19 – 10.11.2023


Службени гласник број 20 – 15.11.2023


Службени гласник број 21 – 17.11.2023


Службени гласник број 22 – 22.11.2023


Службени гласник број 23 – 03.12.2023


Службени гласник број 24 – 21.12.2023


Службени гласник број 25 – 22.12.2023


Службени гласник број 26 – 28.12.2023


2021


Службени гласник број 1 – 05.01.2021


Службени гласник број 2 – 20.01.2021


Службени гласник број 3 – 28.01.2021


Службени гласник број 4 – 11.02.2021


Службени гласник број 5 – 26.02.2021


Службени гласник број 6 – 28.02.2021


Службени гласник број 7 – 12.03.2021


Службени гласник број 8 – 16.03.2021


Службени гласник број 9 – 18.03.2021


Службени гласник број 10 – 24.03.2021


Службени гласник број 11 – 28.03.2021


Службени гласник број 12 – 31.03.2021


Службени гласник број 13 – 06.04.2021


Службени гласник број 14 – 14.04.2021


Службени гласник број 15 – 29.04.2021


Службени гласник број 16 – 20.05.2021


Службени гласник број 17- 15.06.2021


Службени гласник број 18 – 06.07.2021


Службени гласник број 19 – 13.07.2021


Службени гласник број 20 – 20.07.2021


Службени гласник број 21 – 27.07.2021


Службени гласник број 22 – 04.08.2021


Службени гласник број 23 – 26.08.2021


Службени гласник број 24 – 16.09.2021


Службени гласник број 25 – 22.10.2021


Службени гласник број 26 – 28.10.2021


Службени гласник број 27 – 24.11.2021


Службени гласник број 28 – 29.11.2021


Службени гласник број 29 – 06.12.2021


Службени гласник број 30 – 20.12.2021


Службени гласник број 31 – 30.12.2021


2020


Службени гласник број 1 – 20.01.2020


Службени гласник број 2 – 18.02.2020


Службени гласник број 3 – 27.02.2020


Службени гласник број 4 – 03.03.2020


Службени гласник број 5 – 04.03.2020


Службени гласник број 6 – 05.03.2020


Службени гласник број 7 – 16.03.2020


Службени гласник број 8 – 11.05.2020


Службени гласник број 9 – 13.05.2020


Службени гласник број 10 – 14.05.2020


Службени гласник број 11 – 21.05.2020


Службени гласник број 12 – 28.05.2020


Службени гласник број 13 – 01.06.2020


Службени гласник број 14 – 10.06.2020


Службени гласник број 15 – 17.06.2020


Службени гласник број 16 – 22.06.2020


Службени гласник број 17 – 23.06.2020


Службени гласник број 18 – 07.08.2020


Службени гласник број 19 – 18.08.2020


Службени гласник број 20 – 20.08.2020


Службени гласник број 21 – 31.08.2020


Службени гласник број 22 – 18.09.2020


Службени гласник број 23 – 30.09.2020


Службени гласник број 24 – 12.10.2020


Службени гласник број 25 – 16.10.2020


Службени гласник број 26 – 21.10.2020


Службени гласник број 27 – 29.10.2020


Службени гласник број 28 – 06.11.2020


Службени гласник број 29 – 09.11.2020


Службени гласник број 30 – 30.11.2020


Службени гласник број 31 – 04.12.2020


Службени гласник број 32 – 18.12.2020


Службени гласник број 33 – 30.12.2020


2019

Службени гласник број 1 – 09.01.2019.


Службени гласник број 2 – 18.01.2019


Службени гласник број 3 – 01.02.2019


Службени гласник број 4 – 04.02.2019


Службени гласник број 5 – 06.02.2019


Службени гласник број 6 – 11.02.2019


Службени гласник број 7 – 17.02.2019


Службени гласник број 8 – 19.02.2019


Службени гласник број 9 – 25.02.2019


Службени гласник број 10 – 12.03.2019


Службени гласник број 11 – 18.03.2019


Службени гласник број 12 – 29.03.2019-1


Службени гласник број 13 – 29.03.2019


Службени гласник број 14 – 16.04.2019


Службени гласник број 15 – 03.05.2019


Службени гласник број 16 – 15.05.2019


Службени гласник број 17 – 27.05.2019


Службени гласник број 18 – 07.06.2019


Службени гласник број 19 – 12.06.2019


Службени гласник број 20 – 26.06.2019


Службени гласник број 21 – 19.07.2019


Службени гласник број 22 – 23.07.2019


Службени гласник броj 23 – 01.08.2019


Службени гласник броj 24 – 09.09.2019


Службени гласник броj 25 – 23.09.2019


Службени гласник броj 26 – 27.09.2019


Службени гласник броj 27 – 15.10.2019


Службени гласник броj 28 – 01.11.2019


Службени гласник броj 29 – 05.11.2019


Службени гласник броj 30 – 04.12.2019


Службени гласник броj 31 – 06.12.2019


Службени гласник број 32 – 20.12.2019


Службени гласник број 33 – 24.12.2019


Службени гласник број 34 – 30.12.2019


2018

Службени гласник број 1 – 31.01.2018.

Службени гласник број 2 – 13.02.2018


Службени гласник број 3 – 14.03.2018


Службени гласник број 4 – 12.04.2018


Службени гласник број 5 – 04.05.2018


Службени гласник број 6 – 23.05.2018


Службени гласник број 7 – 01.06.2018


Службени гласник број 8 – 07.06.2018

Службени гласних број 9 – 13.06.2018

Службени гласних број 10 – 18.06.2018

Службени гласник број 11 – 21.06.2018


Службени гласник број 12 – 28.06.2018


Службени гласник број 13 – 13.07.2018-1


Службени гласник број 14 – 27.07.2018


Службени гласник број 15 – 02.08.2018


Службени гласник број 16 – 16.08.2018


Службени гласник број 17 – 23.08.2018


Службени гласник број 18 – 19.09.2018


Службени гласник број 19 – 10.10.2018


Службени гласник број 20 – 22.10.2018


Службени гласник број 21 – 26.10.2018


Службени гласник број 22 – 31.10.2018


Службени гласник број 23 – 08.11.2018


Службени гласник број 24 – 13.11.2018


Службени гласник број 25 – 23.11.2018


Службени гласник број 26 – 30.11.2018


Службени гласник број 27 – 07.12.2018


Службени гласник број 28 – 21.12.2018


Службени гласник број 29 – 24.12.2018


Службени гласник број 30 – 25.12.2018


Службени гласник број 31 – 26.12.2018.

2017

Службени гласник број 1 – 13.01.2017.

Службени гласник број 2 – 20.01.2017.

Службени гласник број 3 – 26.01.2017.

Службени гласник број 4 – 03.02.2017.

Службени гласник број 5 – 14.02.2017.

Службени гласник број 6 – 03.03.2017

Службени гласник број 7 – 04.03.2017

Службени гласник број 8 – 13.03.2017

Службени гласник број 9 – 17.03.2017

Службени гласник број 10 – 31.03.2017

Службени гласник број 11 – 03.04.2017.

Службени гласник број 12 – 03.05.2017

Службени гласник број 13 – 17.05.2017-1

Службени гласник број 14 – 02.06.2017.

Службени гласник број 15 – 19.06.2017.

Службени гласник број 16 – 21.06.2017.

Службени гласник број 17 – 30.06.2017.

Службени гласник број 18 – 14.07.2017

Службени гласник број 19 – 28.07.2017.

Службени гласник број 20 – 11.08.2017.

Службени гласник број 21 – 04.09.2017

Службени гласник број 22 – 22.09.2017

Службени гласник број 23 – 26.09.2017.

Службени гласник број 24 – 13.10.2017.

Службени гласник број 25 – 02.11.2017

Службени гласник број 26 – 20.11.2017-1

Службени гласник број 27 – 23.11.2017-1

Службени гласник број 28 – 24.11.2017-1

Службени гласник број 29 – 06.12.2017

Службени гласник број 30 – 15.12.2017

Службени гласник број 31 – 20.12.2017

Службени гласник број 32 – 27.12.2017

2016

Службени гласник број 1 – 21.01.2016

Службени гласник број 2 – 10.02.2016

Службени гласник број 3 – 07.03.2016

Службени гласник број 4 – 18.03.2016

Службени гласник број 5 – 24.03.2016

Службени гласник број 6 – 31.03.2016

Службени гласник број 7 – 13.04.2016

Службени гласник број 8 – 25.04.2016

Службени гласник број 9 – 01.05.2016

Службени гласник број 10 – 01.06.2016

Службени гласник број 11 – 17.06.2016

Службени гласник број 12 – 22..06.2016

Службени гласник број 13 – 28.06.2016

Службени гласник број 14 – 01.07.2016

Службени гласник број 15 – 04.07.2016

Службени гласник број 16 – 11.07.2016

Службени гласник број 17 – 12.07.2016

Службени гласник број 18 – 25.07.2016

Службени гласник број 19 – 25.07.2016

Службени гласник број 20 – 01.08.2016

Службени гласник број 21 – 01.08.2016

Службени гласник број-22-01-08-2016

Службени гласник број 23-10-08-2016

Службени гласник број 24-17-08-2016

Службени гласник број 25-06-09-2016

Службени гласник број 26-07-09-2016

Службени гласник број 27-13-09-2016

Службени гласник број 28-21-09-2016

Службени гласник број-29-28-09-2016

Службени гласник број 30-30-09-2016

Службени гласник број 31-06-10-2016

Службени гласник број 32-21-10-2016

Службени гласник број 33-21-10-2016

Службени гласник број 34-02-11-2016

Службени гласник број 35 – 03.11.2016.

Службени гласник број 36-08-11-2016

Службени гласник број 37-23-11-2016

Службени гласник број 38-24-11-2016

Службени гласник број 39-29-11-2016

Службени гласник број 40-30-11-2016

Службени гласник број 41 – 20.12.2016.

Службени гласник број 42 – 27.12.2016.

Службени гласник број 43 – 30.12.2016.

2015

Службени гласник број 1 – 24.02.2015

Службени гласник број 2 – 27.02.2015

Службени гласник број 3 – 13.03.2015

Службени гласник број 4 – 20.03.2015

Службени гласник број 5 – 26.03.2015

Службени гласник број 6 – 28.04.2015

Службени гласник број 7 – 29.04.2015

Службени гласник број 8 – 28.05.2015

Службени гласник број 9 – 08.06.2015

Службени гласник број 10 – 10.06.2015

Службени гласник број 11 – 16.06.2015

Службени гласник број 12 – 18.06.2015

Службени гласник број 13 – 22.06.2015

Службени гласник број 14 – 02.07.2015

Службени гласник број 15 – 15.07.2015

Службени гласник број 16 – 17.07.2015

Службени гласник број 17 – 24.07.2015

Службени гласник број 18 – 27.08.2015

Службени гласник број 19 – 14.09.2015

Службени гласник број 20 – 09.10.2015

Службени гласник број 21 – 05.11.2015

Службени гласник број 22 – 30.11.2015

Службени гласник број 23 – 02.12.2015

Службени гласник број 24 – 16.12.2015

Службени гласник број 25 – 25.12.2015

Службени гласник број 26 – 29.12.2015

Службени гласник број 27 – 30.12.2015