30. јануара 2018.

Одељење за изградњу, урбанизам и локални економски развој

 

Шеф Одељења

Телефон: 034 / 751-175

е-маил: opstina@raca.rs

 

Oдсек за урбанизам, изградњу и локални економски развој

Телефон: 034 / 751-175

е-маил: ler@raca.rs

 

Oдсек за инвестиције и јавне набавке

Шеф Одсека

Јелена Стевановић

Телефон: 034 / 751-175

е-маил: јelena.stevanovic@raca.rs