Шеф одељења

Снежана Маџић

Телефон: 069/8084 67   034 / 751-267

е-маил: budzet@www.raca.rs, snezana.madzic@www.raca.rs

 

Одсек за привреду, буџет и финансије

Шеф Одсека

Венкица Ивошевић

Телефон: 034 / 751- 267

е-маил: racunovodstvo@www.raca.rs , venkica.ivosevic@www.raca.rs 

 

Oдсек за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода

Шеф Одсека-Извршилац за послове пољопривреде, шумарства, водопривреде и развој села 

Драгана Прокић

Телефон:034/751-175, 034 / 751- 400

е-маил: dragana.prokic@www.raca.rs