Шеф одељења

Снежана Маџић

Телефон: 069/808-4067; 034/751-267

e-mail: budzet@raca.rs, snezana.madzic@raca.rs

Одсек за привреду, буџет и финансије

Шеф Одсека

Венкица Ивошевић

Телефон: 034/751-267

e-mail: racunovodstvo@raca.rs , venkica.ivosevic@raca.rs 

Oдсек за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода

Шеф Одсека-Извршилац за послове пољопривреде, шумарства, водопривреде и развој села 

Драгана Прокић

Телефон: 034/751-175

e-mail: dragana.prokic@raca.rs