30. јануара 2018.

Председник

Председник Скупштине општине

Душан Ђоковић

Ул. Карађорћева 48, 34210 Рача

Телефон : 034 / 751-205

Факс : 034 / 751-175

е-маил predsednik.skupstine@raca.rs