Документа


ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ РАЧА ЗА ПЕРИОД ОД 2024. ДО 2026. ГОДИНЕ


План за управљање ризицима од повреде принципа родне равноправности


Локални акциони план запошљавања општине Рача за период 2021. – 2023. година


Одлука о усвајању Програма за развој ГИС-а


Програм за развој ГИС-а


Одлука о усвајању Плана јавног здравља општине Рача 


План јавног здравља општине Рача за период од 2022-2026 године.


Одлука о усвајању Стратегије безбедности саобраћаја општине Рача


Стратегија безбедности саобраћаја општине Рача са акционим планом


Стратегија управљања ризицима


План развоја општине Рача за период 2021-2028 године


СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ РАЧА ЗА ПЕРИОД ОД 2015. ДО 2020. ГОДИНЕ


СТРАТЕГИЈА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ РАЧА 2015 – 2020

СТРАТЕГИЈА ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ОПШТИНЕ РАЧА 2015 – 2020

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ РАЧА 2014-2019


ЛАП ЗА МЛАДЕ 2016-2020


ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ РАЧА 2015-2018


АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ РАЧА 2015-2018


АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ГРАЂАНА У ОДЛУЧИВАЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ ОД ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ОПШТИНЕ РАЧА ЗА ПЕРИОД ОД 2018. ДО 2022. ГОДИНЕ