Стратегија развоја урбаног подручја града Крагујевца и општина Аранђеловац, Баточина, Кнић, Лапово, Рача и Топола

Програм за унапређење социјалне зааштите у општини Рача за период 2024. до 2027. године

Средњорочни план општине Рача за период од 2024. до 2026. године-у поступку израде

Документа


ОДЛУКА О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ РАЧА ЗА ПЕРИОД ОД 2024. ДО 2026. ГОДИНЕ


План за управљање ризицима од повреде принципа родне равноправности


Локални акциони план запошљавања општине Рача за период 2021. – 2023. година


Одлука о усвајању Програма за развој ГИС-а


Програм за развој ГИС-а


Одлука о усвајању Плана јавног здравља општине Рача


План јавног здравља општине Рача за период од 2022-2026 године


Одлука о усвајању Стратегије безбедности саобраћаја општине Рача


Стратегија безбедности саобраћаја општине Рача са акционим планом


<a href=“https://www.raca.rs/wp-content/uploads/2022/03/Strategija-upravljanja-rizicima-predlog.docx“>Стратегија управљања ризицима</a>


<a href=“https://www.raca.rs/wp-content/uploads/2021/05/План-развоја-општине-Рача-за-период-2021-2028-године.docx“>План развоја општине Рача за период 2021-2028 године</a>


<a href=“https://www.raca.rs/wp-content/uploads/2015/09/STRATEGIJA-ODRZIVOG-RAZVOJA-OPSTINE-RACA-ZA-PERIOD-OD-2015_-DO-2020_-GODINE_doc-26_02_2015_-21.pdf-final-version.pdf“>СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ РАЧА ЗА ПЕРИОД ОД 2015. ДО 2020. ГОДИНЕ</a>


<a href=“https://www.raca.rs/wp-content/uploads/2015/09/Strategija-socijalne-zastite.doc“>СТРАТЕГИЈА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ РАЧА 2015 – 2020</a>


<a href=“https://www.raca.rs/wp-content/uploads/2015/09/Strategija-javnog-zdravlja.doc“>СТРАТЕГИЈА ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ОПШТИНЕ РАЧА 2015 – 2020


</a><a href=“https://www.raca.rs/wp-content/uploads/2018/08/Strategija-turizma-2014-2019.pdf“>СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ РАЧА 2014-2019</a>


<a href=“https://www.raca.rs/wp-content/uploads/2015/09/LAP-za-mlade-2016-2020-final-version.pdf“>ЛАП ЗА МЛАДЕ 2016-2020</a>


<a href=“https://www.raca.rs/wp-content/uploads/2018/08/Program-razvoja-sporta-opstine-Raca-Final-4.docx“>ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ РАЧА 2015-2018</a>


<a href=“https://www.raca.rs/wp-content/uploads/2018/08/Akcioni-plan_opstine-Raca-FINAL-korekcija.doc“>АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ РАЧА 2015-2018</a>


<a href=“https://www.raca.rs/wp-content/uploads/2018/09/Akcioni-plan-porez-na-imovinu.pdf“>АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ГРАЂАНА У ОДЛУЧИВАЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ ОД ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ОПШТИНЕ РАЧА ЗА ПЕРИОД ОД 2018. ДО 2022. ГОДИНЕ</a>