Документа


План за управљање ризицима од повреде принципа родне равноправности


Локални акциони план запошљавања општине Рача за период 2021. – 2023. година


Одлука о усвајању Програма за развој ГИС-а


Програм за развој ГИС-а


Одлука о усвајању Плана јавног здравља општине Рача 


План јавног здравља општине Рача за период од 2022-2026 године.


Одлука о усвајању Стратегије безбедности саобраћаја општине Рача


Стратегија безбедности саобраћаја општине Рача са акционим планом


Стратегија управљања ризицима


План развоја општине Рача за период 2021-2028 године


СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ РАЧА ЗА ПЕРИОД ОД 2015. ДО 2020. ГОДИНЕ


СТРАТЕГИЈА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ РАЧА 2015 – 2020

СТРАТЕГИЈА ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ОПШТИНЕ РАЧА 2015 – 2020

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ РАЧА 2014-2019


ЛАП ЗА МЛАДЕ 2016-2020


ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ РАЧА 2015-2018


АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ РАЧА 2015-2018


АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ГРАЂАНА У ОДЛУЧИВАЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ ОД ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ОПШТИНЕ РАЧА ЗА ПЕРИОД ОД 2018. ДО 2022. ГОДИНЕ