30. јануара 2018.

Месне заједнице

Р.бр. Месна заједница Председник секретар телефон
1. Рача, за насељена места Рача, Адровац и Мали Мирашевац Ђорђе Јовичић Драган Ђорђевић 034 751 361

069/8084018

2. Борци, за насељено место Борци Радован Обрадовић Предраг Петронијевић 034 541 333

0698084058

3. Бошњане, за насељено место Бошњане  Веселин Јовичић Сениша Миловановић 0698084023
4. Велико Крчмаре, за насељено место Велико Крчмаре Дејан Танасијевић Предраг Петронијевић 034 571 302

0698084058

5. Вишевац, за насељено место Вишевац Дејан Илић Мирослав Карић 0698084028
6. Вучић, за насељено место Вучић Срђан Марковић Предраг Петронијевић 0698084058
7. Доња Рача, за насељено место Доња Рача Предраг Милошевић Сениша Миловановић 0698084023
8.  Доње Јарушице, за насељено место Доње Јарушице Драган Петронијевић Предраг Петронијевић 034 575188

0698084058

9. Ђурђево, за насељено место Ђурђево Ненад Петровић Мирослав Карић 0698084028
10. Мало Крчмаре, за насељена места Мало Крчмаре и Војиновац Слободан Васић Предраг Петронијевић 0698084058
11. Мирашевац, за насељено место Мирашевац Дејан Ивановић Мирослав Карић  

0698084028

12. Поповић, за насељено место Поповић Светомир Радовић Сениша Миловановић  

0698084023

13. Сараново, за насељено место Сараново Немања Тодоровић Мирослав Карић  

0698084028

14. Сепци, за насељено место Сепци Драган Стојковић Мирослав Карић  

0698084028

15. Сипић, за насељено место Сипић Радослав Живуловић Сениша Миловановић  

0698084023

16. Трска, за насељено место Трска Драган Голубовић Сениша Миловановић 034 6763 102

0698084023

_________________________________________________________________________________________________________

Одлуку о Месним заједницама на територији општине Рача преузмите овде:
Одлукa о Месним заједницама на територији општине Рача