Р.бр. Месна заједница Председник секретар телефон
1. Рача, за насељена места Рача, Адровац и Мали Мирашевац Ђорђе Јовичић Драган Ђорђевић 034 751 361

069/8084018

2. Борци, за насељено место Борци Радосав Петровић Миланка Ђоковић 034 541 333

0698084024

3. Бошњане, за насељено место Бошњане Веселин Јовичић Сениша Миловановић 0698084023
4. Велико Крчмаре, за насељено место Велико Крчмаре Дејан Танасијевић Миланка Ђоковић 034 571 302

0698084024

5. Вишевац, за насељено место Вишевац Дејан Илић Мирослав Карић 0698084028
6. Вучић, за насељено место Вучић Срђан Марковић Миланка Ђоковић 0698084024
7. Доња Рача, за насељено место Доња Рача Предраг Милошевић Сениша Миловановић 0698084023
8. Доње Јарушице, за насељено место Доње Јарушице Дарко Петровић Миланка Ђоковић 034 575188

0698084024

9. Ђурђево, за насељено место Ђурђево Драгослав Срећковић Мирослав Карић 0698084028
10. Мало Крчмаре, за насељена места Мало Крчмаре и Војиновац Слободан Васић Миланка Ђоковић 0698084024
11. Мирашевац, за насељено место Мирашевац Радослав Милетић Мирослав Карић

0698084028

12. Поповић, за насељено место Поповић Владан Глишић Сениша Миловановић

0698084023

13. Сараново, за насељено место Сараново Немања Тодоровић Мирослав Карић

0698084028

14. Сепци, за насељено место Сепци Пера Благојевић Мирослав Карић

0698084028

15. Сипић, за насељено место Сипић Радослав Живуловић Сениша Миловановић

0698084023

16. Трска, за насељено место Трска Драган Голубовић Сениша Миловановић 034 6763 102

0698084023

_________________________________________________________________________________________________________

Одлуку о Месним заједницама на територији општине Рача преузмите овде:
Одлукa о Месним заједницама на територији општине Рача