Одлука о распуштању Скупштине општине Рача и образовању Привременог органа општине Рача

Решење о именовању председника и чланова Привременог органа општине Рача

Пословник о раду Привременог органа општине Рача