ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ДОМА КУЛТУРЕ У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ТРСКА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ДОМ КУЛТУРЕ ТРСКА - ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК 2015

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОМ У ТРСЦИ 2015

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ДОМ КУЛТУРЕ ТРСКА