30. јануара 2018.

Начелник управе

Начелник општинске управе

дипл. правник Јована Бетулић

Телефон : 034 / 751-003  064/015-8714

е-маил nacelnik.uprave@raca.rs

Заменик начелника општинске управе

дипл. правник Горан Максовић

Телефон : 062/8040850