30. јануара 2018.

Одељење за општу управу, друштвене делатности заједничке и инспекцијске послове

Шеф одељења

Душица Миљојковић

Телефон : 034 / 751-175

Факс : 034 / 751-175

Мобилни телефон : 069 / 8084014

е-маил: dusica.miljojkovic@raca.rs

 

Oдсек за друштвне делатности, имовинско-правне и инспекцијске послове

Шеф Одсека

Марија Николић 

Телефон : 034 / 751 -175

 

Одсек за грађанска стања, матичну службу и послове месних канцеларија

Шеф Одсека

Милорад Глубовић

Телефон : 034/ 751-053

 

Одсек за заједничке послове

Шеф Одсека

Ненад Голубовић

Телефон: 034/751-357

е-маил: net.administrator@raca.rs