Шеф одељења

Драгана Антонијевић

Телефон : 034/751-175

Факс : 034/751-175

Мобилни телефон : 069/808-4012

e-mail: dragana.antonijevic@raca.rs

Одсек за грађанска стања, матичну службу и послове месних канцеларија

Шеф Одсека

Ана Савковић

Телефон : 034/751-053

e-mail: ana.savkovic@raca.rs

Одсек за заједничке послове

Шеф Одсека

Ненад Голубовић

Телефон: 034/751-357

e-mail: net.administrator@raca.rs