Име и презиме:

Марко Милошевић

Рођен: 17.02.1987.године, у Крагујевцу

Моб: +381 (0) 66 322 363

e-mail: markoraca@gmail.com

Образовање:
2012 – сада, Електронски факултет у Нишу, докторске студије
2006 – 2012, Електронски факултет, Рачунарство и информатика смер: Softverko инжењерство,
просек 9.36
2002 – 2006, Средња школа – Рача, Електротехничар електромоторних погона
Познавање језика:
Енглески језик (писање – средњи ниво, читање – средњи ниво, говор – средњи ниво)
Руски језик (писање – висок ниво, читање – висок ниво, говор – средњи ниво)
Радно искуство:
Од 2018, Коридори Србије доо Београд:

2017 – 2018, в.д. директора ЈП за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача,

2016 – 2016, в.д. директора, ЈП „Дирекција за изградњу Општине Рача“,
2014 – 2016, власник, SBS ENGINEERING – Рача,
2011 – 2016, професор електро групе предмета, Средња школа „Ђура Јакшић“ – Рача,
2011 – 2016, администратор рачунарске мреже, Средња школа „Ђура Јакшић“ – Рача.
Чланство у Инжењерској комори Србије:
Одговорни пројектант телекомуникационих мрежа и система, број лиценце 353П93918
Члан Инжењерске коморе Србије од јуна 2018. године

Рад на рачунарима:
MS Office, AutoCAD Photoshop, C++, C#, PHP, HTML, CSS, Java, MySQL, LISTP.
Семинари и тренинзи:
JISA ECDL семинар за акредитоване тестере, 25.05.2015. Врњачка бања

Business Innovation Programs, Развој ученичког предузетништва у средњим школама развој бизнис планова, 13-15. децембар 2013. године, Крагујевац
Summer School by ComTrade EdIT2012, 02-13. јула 2012. године, Крагујевац
Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, 03-04. децембар 2011. године,
Компетенције наставника за промену нове паредигме образовања
Фондација Фридрих Еберт, 01-08. јул 2011. године, Бољевци, Недеља социјалдемократије 2011
Београдски фонд за политичку изузетност у сарадњи са Министарством омладине и спорта,19-21. Маја 2010. Београд, Улога Канцеларија за младе у процесу европских интеграција
Центар за конструктивно решавање сукоба у сарадњи са ГТЗ-ом, 18-19. септембар 2009.
Београд, Приступ у раду са младима из маргинализованих групација
Министарство омладине и спорта, 21-23. октобар 2008. Београд, семинар за координаторе
канцеларија за младе, Унапређење рада канцеларија
Европска агенција за реконструкцију и развој (ЕАР) и општина Рача, април и мај 2006. Рача,
Стварање одрживе базе економског развоја Општине Рача развојем предузетничких вештина
и формирање Инкубатор центра за развој предузетништва
ACDI-VOCA, мај 2006. Рача, Семинар за писање пројекта
USAID i ACDI-VOCA, јули 2005. Врњачка Бања, Маркетинг за младе професионалце.
Чланство у комисијама, одборима, друштвено-одговорне активности:
Председник Школског одбора Средње школе „Ђура Јакшић“ Рача, од новембра 2021. године
Председник Надзорног одобра Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних
објекта Рача, од фебруара 2021. године.
Члан радне групе МГСИ за унапређење и модернизацију путне инфраструктуре – ,,Паметни
Путеви”, од јула 2021. године.
Члан радне групе за координацију активности везаних за постављање електро пуњача,
Министарство грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре, од априла 2019. године.
Председник Наџорног одобра ЈП „Дирекција за изградњу Општине Рача“, 2015 – 2016,
Председник Управног одобра Дома здравља Рача, 2014 – 2015.
Члан Комисије за кадровска питања општине Рача, 2013-2015.
Општина Рача, менаџер пројекта „Јачање капацитета младих кроз отварање 2 информативна
центра подршке младима“, од маја 2012. до новембра 2012.
Општине Рача, координатор Канцеларије за младе, (волонтер), од новембра 2008. до маја 2011. Општине Рача, председник Савета за младе, (волонтер), од новембара 2008. до маја 2011.
НВО „Развојни центар-Рача, председник Клуба младих, (волонтер), 2003-2006.
Менаџер пројекта, „е-Дневник“, Web апликације за Електронско вођење школског
дневника, Електронски факултет Ниш, 2009 године
Web апликација за акредитацију учесника неког спорског догађаја, комплетна израда,
Електронски факултет Ниш, 2009
Члан НО Удружења грађана „Омладински центар Рача“ од децембра 2010.
Члан Студенског парламента Електронског факултета 2006-2007.

Награде и стипендије:

Годишња награда Скупштине Општине Рача за доприносе у развоју средњег образовања у
Рачи, октобар 2016. године
Стипендија програма „Партнерство за образовање и развој заједнице“, Philip Morris International и Организација „1000 младих лидера Србије“ , март 2010.
Стипендија програма „Партнерство за образовање и развој заједнице“, Philip Morris International и Организација „1000 младих лидера Србије“ , април 2009 .
Стипендија фонда „Академик Драгослав Срејовић“, фебруар 2009.
Републичка студентска стипендија Министарства просвете, од октобра 2008. до октобра 2010.
Похвалница Електронског факултета за постигнуте изузетне резултате у студирању, новембар 2008.
Похвалница Електронског факултета за постигнуте изузетне резултате у студирању, новембар 2007.

Име и презиме:
Кристина Јанковић
Датум рођења: 27.03.1989.
Адреса: Авијатичара Петровића 15, Баточина
e-mail: jankovick89@gmail.com
Телефон: 0606327989

Брачно стање: Удата
Држављанство: Српско

Образовање:
Средња стручна спрема Грађевински техничар високоградње
Факултет Мастер инжењер грађевинарства

Рад на рачунару:
Microsoft Office
Archi Cad, Auto Cad

Језици које говорим:
Енглески Основно

Радно искуство:
Предузеће ПБ Младеновић 1995 доо, Лапово
Период рада 09.2018-09.2019. (стручна пракса)
Предузеће Општинска управа општине Свилајнац
Период рада 09.2019-01.2021.
Предузеће Јавно предузеће за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача

Период рада 04.2021- и даље Самостални, занатски и извођачки
радови

Личне особине:
Одговорна
Ажурна
Љубазна
Вредна

Остале напомене:
Возачка дозвола Б категорија

Име и презиме: Др Ненад Ђурић

Рођен 19.11.1992. године у Крагујевцу

Адреса: Вука Караџића 24, Рача

Број телефона: 064/450-9806

e-mail: djuricnenad@live.com

2018 године дипломирао на Факултету медицинских наука универзитета у Крагујевцу на студиском програму интегрисане академске студије медицине, са просечном оценом 9 и стекао звање доктора медицине.

2011. године завршио средњу медицинску школу ,,Сестре Нинковић“ у Крагујевцу са одличним успехом.

Основну школу завршио у родној Рачи.

Од септембра 2018 године запослен у Дому здравља ,,Милоје Хаџић Шуле“ у Рачи у служби за здравствену заштиту одраслог становништва, хитне мидицинске помоћи, кућне неге и лечења са палијативом.

Током студија и досадашњег рада учествовао је на више домаћих и иностраних семинара, конгреса и усавршавања.

Члан лекарске коморе Србије. Члан Хиландарског лекарског друштва и редовни лекар у амбуланти Српске царске лавре манастира Хиландара на Светој гори у Грчкој.

Лекар у многобројним фудбалским клубовима и спортским удружењима.

Председник савета за здравље Општине Рача од 2021. године.

Председник ФК Феникс од 2016-2022. године.

Хоби су му путовања, скијање и фудбал.

Основно познавање рада на рачунару.

Говори енглески и француски основни ниво.