30. јануара 2018.

Помоћници председника општине

Помоћник председника општине

Бранко Радосављевић

Ул. Карађорђева 48, 34210, Рача, Србија

Телeфон : 034/751-175

Факс : 034/751-175

Мобилни: 069/8084092

е-маил: branko.radosavljevic@raca.rs   krcmarac123@gmail.com

 

Помоћник председника општине

Слободан Павловић

Ул. Карађорђева 48, 34210, Рача, Србија

Телeфон : 034/751-175

Факс : 034/751-175

Мобилни: 069/ 8084090

е-маил :slobodan.pavlovic@raca.rs

 

Помоћник председника општине

Милица Радојковић

Ул. Карађорђева 48, 34210, Рача, Србија

Телeфон : 034/751-175

Факс : 034/751-175

Мобилни: 063/7163173

е-маил : vece.milica@raca.rs