14. марта 2018.

Остале набавке

  1. Набавке на које се не примењује Закон о јавним набавкама

Набавке у 2022. години 

Набавка прозора за зграду општинске управе са уградњом

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда

Образац понуде

Образац структуре цене

Набавка услугe израде надоградње гиса гасоводне мреже на територији општине Рача, контрола геодетског снимања изведеног стања гасоводне мреже и израда геодетског елабората

Позив за подношење понуда

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Одлука о додели уговора

Набавка услуге стручног надзора

Одлука о додели Уговора-стручни надзор водотокови

Позив за подношење понуда

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Набавка услуге ревизије

Позив за подношење понуда – Набавка услуге ревизије

Образац понуде – Набавка услуге ревизије

ПОТВРДА НАРУЧИОЦА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА-Набавка услуге ревизије

Oдлука о додели уговора-Набавка услуге ревизије

Набавка прозора за зграду Општинске управе

Позив за подношење понуда-Набавка прозора за зграду Општинске управе

Образац понуде-Набавка прозора за зграду Општинске управе

Образац структуре цене-Набавка прозора за зграду Општинске управе

Одлука о додели уговора-Набавка прозора за зграду Општинске управе

Набавка услуге одржавања штампача, фотокопир апарата и рециклажа тонера

Позив за подношење понуде-Набавке услуге одржавања штампача, фотокопир апарата и рециклажа тонера

Образац понуде -Набавке услуге одржавања штампача, фотокопир апарата и рециклажа тонера

КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА-Набавке услуге одржавања штампача, фотокопир апарата и рециклажа тонера

Одлука о додели уговoра-Набавке услуге одржавања штампача, фотокопир апарата и рециклажа тонера

Набавка услуга социјалне заштите

Персонални асистент

Позив за подношење понуда – персонални асистент

Образац понуде – персонални асистент

КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА – персонални асистент

Опис и спецификација предмета набавке – персонални асистент

Одлука о додели уговра-персонални асистент

Лични пратилац

Позив за подношење понуда – лични пратилац

Образац понуде – лични пратилац

КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА – лични пратилац

Опис и спецификација предмета набавке – лични пратилац

Одлука о додели уговора-лични пратилац

Набавка прехрамбених производа и средстава за рад бифеа

Позив за подношење понуда-Набавка прех.производа и средстава за рад бифеа

Образац понуде-Набавака прех.производа и средстава за рад бифеа

Одлука о додели уговора-Набавака прех.производа и средстава за рад бифеа

Набавка кондиторских производа

Позив за подношење понуда-Набавка кондиторских производа

Образац понуде-Набавка кондиторских производа

Одлука о додели уговора-Набавка кондиторских производа

Набавка средстава за хигијену

Позив за подношење понуда -Набавка средстава за хигијену

Образац понуде-Набавка средстава за хигијену

Одлука о додели уговора-Набавка средстава за хигијену

Набавка канцеларијског материјала

Позив за подношење понуда – Набавка канцеларијског материјала

Образац понуде-Набавка канцеларијског материјала

Одлука о додели уговора -Набавка канцеларијског материјала

Набавка услуге чишћења зграде

Позив за подношење понуде-Набавка услуге чишћења зграде

Образац понуде-Набавка услуге чишћења зграде

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ -Набавка услуге чишћења зграде

Oдлука о додели уговора-Набавка услуге чишћења зграде

Набавке у 2021. години

Набавка репрезентативног материјала( календари, роковници и др.)

Позив за подношење понуде-Набавка репрезентативног материјала( календари, роковници и др.)

Образац понуде-Набавка репрезентативног материјала( календари, роковници и др.)

Одлука о додели уговора-Набавка репрезентативног материјала( календари, роковници и др.)

Набавка услуге израде Стратегије безбедности саобраћаја на путевима у општини Рача

Позив за подношење понуда-Набавка услуге израде Стратегије безбедности саобраћаја

Образац понуде-Набавка услуге израде Стратегије безбедности саобраћаја

Спецификација предмета -Пројектни задатак-Набавка услуге израде Стратегије безбедности саобраћаја

Одлука о додели уговора-Набавка услуге израде Стратегије безбедности саобраћаја

Набавка услуге израде акустичне студије

Позив за подношење понуде-набавка израде акустичне студије

Образац понуде-набавка израде акустичне студије

Опис и спецификација-набавка израде акустичне студије

Oдлука о додели уговора-набавка израде акустичне студије

„Набавка услуга социјалне заштите за спровођење пројекта „Подршка и помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом општине Рача“

Позив за подношење понуда-„Набавка услуга социјалне заштите за спровођење пројекта „Подршка и помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом општине Рача“

Образац структуре цене-„Набавка услуга социјалне заштите за спровођење пројекта „Подршка и помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом општине Рача“

Опис и спецификација предмета набавке-„Набавка услуга социјалне заштите за спровођење пројекта „Подршка и помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом општине Рача“

Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта-„Набавка услуга социјалне заштите за спровођење пројекта „Подршка и помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом општине Рача“

Модел уговора-„Набавка услуга социјалне заштите за спровођење пројекта „Подршка и помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом општине Рача“

Oдлука о додели уговора-„Набавка услуга социјалне заштите за спровођење пројекта „Подршка и помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом општине Рача“

Набавка радова на адаптацији просторија за међуопштинско правобранилаштво

Позив за подношење понуда-Набавка радова на адаптацији просторија за међуопштинско правобранилаштво

Образац понуде-Набавка радова на адаптацији просторија за међуопштинско правобранилаштво

Образац структуре цене-Набавка радова на адаптацији просторија за међуопштинско правобранилаштво

Одлука о додели уговора-Набавка радова на адаптацији просторија за међуопштинско правобранилаштво

Набавка канцеларијског намештаја за међуопштинског правобранилаштва

Позив за подношење понуда-Набавка канцеларијског намештаја за међуопштинског правобранилаштва

Образац понуде-Набавка канцеларијског намештаја за међуопштинског правобранилаштва

Образац структуре цене-Образац понуде-Набавка канцеларијског намештаја за међуопштинског правобранилаштва

Одлука о додели уговора-Набавка канцеларијског намештаја за међуопштинског правобранилаштва

Набавка рачунарске опреме за потребе рада канцеларије међуопштинског правобранилаштва

Позив за подношење понуде-Набавка рачунарске опреме за потребе рада канцеларије међуопштинског правобранилаштва

Образац понуде-Набавка рачунарске опреме за потребе рада канцеларије међуопштинског правобранилаштва

Опис и спецификација рачунарске опреме-Набавка рачунарске опреме за потребе рада канцеларије међуопштинског правобранилаштва

Одлука о додели уговора-Набавка рачунарске опреме за потребе рада канцеларије међуопштинског правобранилаштва

Набавка мобилних телефона за потребе рада канцеларије међуопштинског правобранилаштва 

Позив за подношење понуда-Набавка мобилних телефона за потребе рада канцеларије међуопштинског правобранилаштва 

Образац понуде-Набавка мобилних телефона за потребе рада канцеларије међуопштинског правобранилаштва 

Опис и спецификација предмета набавке-Набавка мобилних телефона за потребе рада канцеларије међуопштинског правобранилаштва 

Oдлука о додели уговора-Набавка мобилних телефона за потребе рада канцеларије међуопштинског правобранилаштва 

Набавка опреме за рад герентодомаћица за потребе спровођење пројекта „Подршка и помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом општине Рача“

Позив за подношење понуда-Набавка опреме за рад герентодомаћица за потребе спровођење пројекта „Подршка и помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом општине Рача“

Образац понуде-Набавка опреме за рад герентодомаћица за потребе спровођење пројекта „Подршка и помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом општине Рача“

Одлука о спровођењу поступка-Набавка опреме за рад герентодомаћица за потребе спровођење пројекта „Подршка и помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом општине Рача“

Oдлука о додели уговора-Набавка опреме за рад герентодомаћица за потребе спровођење пројекта „Подршка и помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом општине Рача“

„Набавка услуга социјалне заштите за спровођење пројекта „Подршка и помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом општине Рача“

Позив за подношење понуда-„Набавка услуга социјалне заштите за спровођење пројекта „Подршка и помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом општине Рача“

Образац понуде-„Набавка услуга социјалне заштите за спровођење пројекта „Подршка и помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом општине Рача“

Опис и спецификација предмета набавке-„Набавка услуга социјалне заштите за спровођење пројекта „Подршка и помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом општине Рача“

Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима-„Набавка услуга социјалне заштите за спровођење пројекта „Подршка и помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом општине Рача“

Модел уговора-„Набавка услуга социјалне заштите за спровођење пројекта „Подршка и помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом општине Рача“

Одлука о обустави поступка-Набавка услуга социјалне заштите за спровођење пројекта „Подршка и помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом општине Рача“

Набавка услуге ревизије завршног рачуна општине Рача за 2021. годину

Позив за подношење понуда-Набавка услуге ревизије завршног рачуна општине Рача за 2021. годину

Образац понуде-Набавка услуге ревизије завршног рачуна општине Рача за 2021. годину

Потврда наручиоца о реализацији уговора-Набавка услуге ревизије завршног рачуна општине Рача за 2021. годину

Обавештење о продужењу рока-Набавка услуге ревизије завршног рачуна општине Рача за 2021. годину

Измена позива за подношење понуда-Набавка услуге ревизије завршног рачуна општине Рача за 2021. годину

Питање и одговори-Набавка услуге ревизије завршног рачуна општине Рача за 2021. годину

Питања и одговор-Набавка услуге ревизије завршног рачуна општине Рача за 2021. годину

Oдлука о додели уговора-Набавка услуге ревизије завршног рачуна општине Рача за 2021. годину

Набавка услуге хуманог хватања и збрињавања паса луталица на територији општине Рача

Позив за подношење понуде-Набавка услуге хуманог хватања и збрињавања паса луталица на територији општине Рача

Образац понуде-Набавка услуге хуманог хватања и збрињавања паса луталица на територији општине Рача

Одлука о додели уговора-Набавка услуге хуманог хватања и збрињавања паса луталица на територији општине Рача

Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта „еРача за грађане“

Позив за подношење понуде-Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта „еРача за грађане“

Образац понуде-Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта „еРача за грађане“

Модел уговора-Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта „еРача за грађане“

Техничка спецификација-Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта „еРача за грађане“

Образац структуре цене-Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта „еРача за грађане“

Питање и одговор 1 -Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта „еРача за грађане“

Обавештење о продужењу рока-Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта „еРача за грађане“

Oдлука о додели уговора-Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта „еРача за грађане“

Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта „Равноправно у будућност“

Позив за подношење понуда-Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта „Равноправно у будућност“

Модел уговора-Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта „Равноправно у будућност“

Образац структуре цене-Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта „Равноправно у будућност“

Образац понуде-Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта „Равноправно у будућност“

Образац спецификације рачунарске опреме-Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта „Равноправно у будућност“

Одлука о додели уговора-Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта „Равноправно у будућност“

Набавка-редовно одржавање зграде Општинске управе

Позив за подношење понуда-Набавка-редовно одржавање зграде Општинске управе

Образац понуде-Набавка-редовно одржавање зграде Општинске управе

Предмер предрачун Општина Рача-Набавка-редовно одржавање зграде Општинске управе

Одлука о додели уговора-Набавка-редовно одржавање зграде Општинске управе

Набавка услуге социјалне заштите-персонални асистент

I Општи подаци о јавној набавци-Набавка услуге социјалне заштите-персонални асистент

Kритеријуми за квалитативни избор привредног субјекта-Набавка услуге социјалне заштите-персонални асистент

Модел уговора+Набавка услуге социјалне заштите-персонални асистент

Образац изјаве о испуњености критеријума-Набавка услуге социјалне заштите-персонални асистент

Образац понуде-Набавка услуге социјалне заштите-персонални асистент

Позив за подношење понуде-Набавка услуге социјалне заштите-персонални асистент

Техничка спецификација-Набавка услуге социјалне заштите-персонални асистент

Oдлука о додели уговора-абавка услуге социјалне заштите-персонални асистент

Набавка услуге социјалне заштите-лични пратилац детета

I Општи подаци о јавној набавци-Набавка услуге социјалне заштите-лични пратилац детета

Kритеријуми за квалитативни избор привредног субјекта-Набавка услуге социјалне заштите-лични пратилац детета

Модел уговора-Набавка услуге социјалне заштите-лични пратилац детета

Образац изјаве понуђача-Набавка услуге социјалне заштите-лични пратилац детета

Образац понуде-Набавка услуге социјалне заштите-лични пратилац детета

Позив за подношење понуда-Набавка услуге социјалне заштите-лични пратилац детета

Техничка документација-Набавка услуге социјалне заштите-лични пратилац детета

Oдлука о додели уговора-Набавка услуге социјалне заштите-лични пратилац детета

Набавка канцеларијског материјала

Позив за подношење понуда-Набавка канцеларијског материјала

Образац структуре цене-Набавка канцеларијског материјала

Одлука о додели уговора-Набавка канцеларијског материјала

Набавка одржавања штампача, фотокопир апарата и рециклаже тонера

Позив за подношење понуда-Набавка одржавања штампача, фотокопир апарата и рециклаже тонера

Образац понуде-Набавка одржавања штампача, фотокопир апарата и рециклаже тонера

Одлука о додели уговора-Набавка одржавања штампача, фотокопир апарата и рециклаже тонера

Набавка прехрамбених производа за бифе

Позив за подношење понуда-Набавка прехрамбених производа за бифе

Образац понуде-Набавка прехрамбених производа за бифе

Oдлука о додели уговора-Набавка прехрамбених производа за бифе

Набавка услуге одржавања аутомобила за потребе Општине Рача

Позив за подношење понуда-Набавка услуге одржавања аутомобила за потребе Општине Рача

Образац структуре цене-Набавка услуге одржавања аутомобила за потребе Општине Рача

Одлука о додели уговора-Набавка услуге одржавања аутомобила за потребе Општине Рача

Набавка средстава за хигијену за одржавање просторија Општине Рача

Позив за подношење понуда-Набавка средстава за хигијену за одржавање просторија Општине Рача

Образац понуде-Набавка средстава за хигијену за одржавање просторија Општине Рача

Одлука о додели уговора-Набавка средстава за хигијену за одржавање просторија Општине Рача

Набавка услуге чишћења зграде Општинске управе

Позив за подношење понуда-Набавка услуге чишћења зграде Општинске управе

Образац понуде-Набавка услуге чишћења зграде Општинске управе

Техничке карактеристике предмета набавке-Набавка услуге чишћења зграде Општинске управе

Oдлука о додели уговора-Набавка услуге чишћења зграде Општинске управе

Јавне набавке у 2020. години

Јавна набавка репрезентативног материјала

Позив за подношење понуда-Јавна набавка репрезентативног материјала

Образац понуде-Јавна набавка репрезентативног материјала

Одлука о додели уговора- Јавна набавка репрезентативног материјала

Jaвна набавка израде геодетског елабората објекта и посебних делова објекта, снимања и израде елабората водова за објекат и израде спецификација посебних делова за објекат ПУ „Наша радост“ на кп.бр. 438 КО Рача

Позив за подношење понуда-Jaвна набавка израде геодетског елабората објекта и посебних делова објекта, снимања и израде елабората водова за објекат и израде спецификација посебних делова за објекат ПУ „Наша радост“ на кп.бр. 438 КО Рача

Образац структуре цене-Jaвна набавка израде геодетског елабората објекта и посебних делова објекта, снимања и израде елабората водова за објекат и израде спецификација посебних делова за објекат ПУ „Наша радост“ на кп.бр. 438 КО Рача

Oдлукa о додели уговора, за набавку на коју се закон не примењује – Jaвна набавка израде геодетског елабората објекта и посебних делова објекта, снимања и израде елабората водова за објекат и израде спецификација посебних делова за објекат ПУ „Наша радост“ на кп.бр. 438 КО Рача

Jaвна набавка ауто седишта

Позив за подношење понуда-Јавна набавка ауто седишта

Образац понуде-Јавна набавка ауто седишта

Питање 1-Јавна набавка ауто седишта

Oдлука о додели уговора-Јавна набавка ауто седишта

Јавна набавка опреме за дечија игралишта са транспортом, монтажом и уградњом на територији општине Рача за потребе спровођења пројекта „Мере популационе политике“ Подршка родитељству

Позив за подношење понуда-Набавка опреме за дечија игралишта са транспортом, монтажом и уградњом на територији општине Рача за потребе спровођења пројекта „Мере популационе политике“ Подршка родитељству

Образац структуре цена-Набавка опреме за дечија игралишта са транспортом, монтажом и уградњом на територији општине Рача за потребе спровођења пројекта „Мере популационе политике“ Подршка родитељству

Питања и одговори-Набавка опреме за дечија игралишта са транспортом, монтажом и уградњом на територији општине Рача за потребе спровођења пројекта „Мере популационе политике“ Подршка родитељству

Позив за подношење понуда-Набавка опреме за дечија игралишта са транспортом, монтажом и уградњом на територији општине Рача за потребе спровођења пројекта „Мере популационе политике“ Подршка родитељству

Измењен образац структуре цена-Набавка опреме за дечија игралишта са транспортом, монтажом и уградњом на територији општине Рача за потребе спровођења пројекта „Мере популационе политике“ Подршка родитељству

Питања и одговори 1-Набавка опреме за дечија игралишта са транспортом, монтажом и уградњом на територији општине Рача за потребе спровођења пројекта „Мере популационе политике“ Подршка родитељству

Одлука о додели Уговора-Набавка опреме за дечија игралишта са транспортом, монтажом и уградњом на територији општине Рача за потребе спровођења пројекта „Мере популационе политике“ Подршка родитељству

Jaвна набавка народне ношње

Позив за подношење понуда-Jaвна набавка народне ношње

Образац понуде-Jaвна набавка народне ношње

Oдлука о додели уговора-Jaвна набавка народне ношње

Јавна набавка услуге ревизије завршног рачуна, број: 404-49/2020

Позив за подношење понуда-Јавна набавка услуге ревизије завршног рачуна, број: 404-49/2020

Понуда-Јавна набавка услуге ревизије завршног рачуна, број: 404-49/2020

Пoтврда наручиоца о реализацији уговора-Јавна набавка услуге ревизије завршног рачуна, број: 404-49/2020

Записник-Јавна набавка услуге ревизије завршног рачуна, број: 404-49/2020

Одлука о додели уговора-Јавна набавка услуге ревизије завршног рачуна, број: 404-49/2020

Јавна набавка финансијске услуге кредита

Јавни позив 2020-Јавна набавка финансијске услуге кредита

Кредитни захтев 2020-Јавна набавка финансијске услуге кредита

Образац понуде 2020-Јавна набавка финансијске услуге кредита

Питање и одговор-Јавна набавка финансијске услуге кредита

Одлука о краткорочном задужењу-Јавна набавка финансијске услуге кредита

Јавна набавка услуге ревизије завршног рачуна

Позив за подношење понуда-Јавна набавка услуге ревизије завршног рачуна

Образац понуде-Јавна набавка услуге ревизије завршног рачуна

Обавештење о обустави поступка-Јавна набавка услуге ревизије завршног рачуна

Јавна набавка услуге одржавања возила

Конкурсна документација возила 2020-

Јавна набавке услуге – штампање флајера, постера и водича за потребе спровођења пројекта „Саветодавна служба за грађане у општини Рача“

Позив за подношење понуда-набавке услуге – штампање флајера, постера и водича за потребе спровођења пројекта „Саветодавна служба за грађане у општини Рача“

Образац понуде-набавке услуге – штампање флајера, постера и водича за потребе спровођења пројекта „Саветодавна служба за грађане у општини Рача“

Oдлука о додели уговора-штампање флајера, постера и водича за потребе спровођења пројекта „Саветодавна служба за грађане у општини Рача“

Јавна набавка средстава за хигијену

Позив за подношење понуда – хигијена 2020

Образац понуде средства за хигијену 2020

Jaвна набавка услуга зоо хигијене

Позив за подношење понуда-набавка услуге зоо хигијене

Образац понуде-набавка услуге зоо хигијене

Набавка услуге одржавања штампача и фотокопир апарата и рециклажа тонера

Позив за подношење понуда-набавка одржавање штампача и фотокопир апарта и рециклажа тонера

Образац за подношење понуда-набавка одржавање штампача и фотокопир апарта и рециклажа тонера

Јавне набавке у 2019. години

Позив за подношење понуда-приручник

Образац понуде -приручник

Одлука о додели уговора-приручник

Позив за подношење понуда-аутоседишта

Oдлука о додели уговора-ауто седишта

Позив за подношење понуда

Образац понуде -тв емисија

Одлука о доделу уговора-тв емисија популациона политика

Позив за достављањ понуда-зоохигијена

Образац понуде-услуге зоохигијене-хватање паса

Одлука о додели уговора-зоохигијена

Позив за достављање понуда-зоохигијена

Образац понуде-услуге зоохигијене-хватање паса

Одлука о обустави поступка-хумано хватање паса

Позив за подношење понуда-јавна набавка народне ношње

Образац понуде-набавка народне ношње

Одлука о додели уговора-Набавка народне ношње

Јавни позив за прикупљање понуда за набавку финансијске услуге кредита

Кредитни захтев 2019

Образац понуде- кредит-2019 (1)

Одлука о краткорочном задужењу

Позив за подношење понуда-Одржавање штампача и фотокопир апарата и рециклажа тонера

Обрзац понуде-Одржавање штампача и фотокопир апарата и рециклажа тонера

Одлука о додели уговора-Набавка тонера

Позив за подношење понуда-Јавна набавка услуга ревизије завршног рачуна за 2018. годину

Образац понуде – Јавна набавка услуга ревизије завршног рачуна за 2018. годину

Одлука о додели уговора-Јавна набавка услуга ревизије завршног рачуна за 2018. годину

Конкурсна документација-Jавна набавка услуге одржавања возила, број 404-22-2019

Oдлука о додели уговора-Jавна набавка услуге одржавања возила, број 404-22-2019

Позив за подношење понуда-Jaвна набавка услуга- Израда програма комасације на подручју дела катастарских општина Сепци и Сараново (општина Рача)

Oдлука о додели уговора-Jaвна набавка услуга- Израда програма комасације на подручју дела катастарских општина Сепци и Сараново (општина Рача)

Позив за подношење понуда

Кoнкурсна документација

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација-Jавна набавка услуге одржавања возила

Oдлука о обустави поступка – Јавна набавка услуге одржавања возила

Позив за подносење понуда-Јавна набавка средстава за хигијену

Образац понуде-Јавна набавка средстава за хигијену

Oдлука о додели уговора-Јавна набавка средстава за хигијену

Позив за подношење понуда-Јавна набавка услуга одржавања штампача и фотокопира

Образац понуде-Јавна набавка услуга одржавања штампача и фотокопира

Одлука о додели уговора-Јавна набавка услуга одржавања штампача и фотокопира

Јавне набавке у 2018. години

Позив за подношење понуда-услуге ревизије

Образац понуде-услуге ревизије pdf

Одлука о додели уговора-услуге ревизије

Позив за подношење понуда за одржавање возила
Образац понуде за одржавање возила
Одлука о додели уговора за јавну набавку за одржавање возила

Позив за подношење понуда за набавку средстава за хигијену
Образац понуде за набавку средстава за хигијену
Oдлука о додели уговора -јавна набавка средстава за хигијену

Позив за подношење понуда за набавку услуга за одржавање штампача и фотокопира
Образац понуде за за набавку услуга за одржавање штампача и фотокопира
Одлука о додели уговора за тонере

Позив за подношење понуда

Образац понуде

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда-Јавна набавка услуге-емитовање радио емисија

Образац понуде -Јавна набавка услуге-емитовање радио емисија

Појашњење за достављање понуда за радио емитовање емисија

Одлука о додели уговора-емитовање радио емисија

Позив за подношење понуда-набавка ауто-седишта

Oдлука о додели седишта

Конкурсна документација-Набавка добра-медицинска опрема колпоскоп

Одлука о обустави поступка-Набавка добра-медицинска опрема колпоскоп

Конкурсна документација -Набавка добара- медицинска опрема-колпоскоп-поновљени поступак

Одлука о додели уговора-Набавка добара- медицинска опрема-колпоскоп-поновљени поступак

Позив за подношење понуда-Јавна набавка услуге-израда приручника

Образац понуде-Јавна набавка услуге-израда приручника

Oдлука о додели уговора-израда приручника

Конкурсна документација-Jaвна набавка услуга-увођење стандарда менаџмента квалитетом ISO 9001-2015

Обавештење-Jaвна набавка услуга-увођење стандарда менаџмента квалитетом ISO 9001-2015

Oдлука о обустави поступка-Jaвна набавка услуга-увођење стандарда менаџмента квалитетом ISO 9001-2015

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора-водотокови

Позив за подношење понуда -Јавна набавка добара канцеларијског намештаја

Образац понуде-Јавна набавка добара канцеларијског намештаја

Понуда 1-Јавна набавка добара канцеларијског намештаја

Одлука о додели уговора-јавна набавка добара канцеларијског намештаја

Конкурсна документација-Јавна набавка услуга-увођење стандарда менаџмента квалитетом ISO 9001-2015

Одлука о обустави поступка-Јавна набавка услуга-увођење стандарда менаџмента квалитетом ISO 9001-2015