14. марта 2018.

Остале набавке

  1. Набавке на које се не примењује Закон о јавним набавкама

Јавне набавке у 2020. години

Јавна набавка репрезентативног материјала

Позив за подношење понуда-Јавна набавка репрезентативног материјала

Образац понуде-Јавна набавка репрезентативног материјала

Одлука о додели уговора- Јавна набавка репрезентативног материјала

Jaвна набавка израде геодетског елабората објекта и посебних делова објекта, снимања и израде елабората водова за објекат и израде спецификација посебних делова за објекат ПУ „Наша радост“ на кп.бр. 438 КО Рача

Позив за подношење понуда-Jaвна набавка израде геодетског елабората објекта и посебних делова објекта, снимања и израде елабората водова за објекат и израде спецификација посебних делова за објекат ПУ „Наша радост“ на кп.бр. 438 КО Рача

Образац структуре цене-Jaвна набавка израде геодетског елабората објекта и посебних делова објекта, снимања и израде елабората водова за објекат и израде спецификација посебних делова за објекат ПУ „Наша радост“ на кп.бр. 438 КО Рача

Oдлукa о додели уговора, за набавку на коју се закон не примењује – Jaвна набавка израде геодетског елабората објекта и посебних делова објекта, снимања и израде елабората водова за објекат и израде спецификација посебних делова за објекат ПУ „Наша радост“ на кп.бр. 438 КО Рача

Jaвна набавка ауто седишта

Позив за подношење понуда-Јавна набавка ауто седишта

Образац понуде-Јавна набавка ауто седишта

Питање 1-Јавна набавка ауто седишта

Oдлука о додели уговора-Јавна набавка ауто седишта

 

Јавна набавка опреме за дечија игралишта са транспортом, монтажом и уградњом на територији општине Рача за потребе спровођења пројекта „Мере популационе политике“ Подршка родитељству

Позив за подношење понуда-Набавка опреме за дечија игралишта са транспортом, монтажом и уградњом на територији општине Рача за потребе спровођења пројекта „Мере популационе политике“ Подршка родитељству

Образац структуре цена-Набавка опреме за дечија игралишта са транспортом, монтажом и уградњом на територији општине Рача за потребе спровођења пројекта „Мере популационе политике“ Подршка родитељству

Питања и одговори-Набавка опреме за дечија игралишта са транспортом, монтажом и уградњом на територији општине Рача за потребе спровођења пројекта „Мере популационе политике“ Подршка родитељству

Позив за подношење понуда-Набавка опреме за дечија игралишта са транспортом, монтажом и уградњом на територији општине Рача за потребе спровођења пројекта „Мере популационе политике“ Подршка родитељству

Измењен образац структуре цена-Набавка опреме за дечија игралишта са транспортом, монтажом и уградњом на територији општине Рача за потребе спровођења пројекта „Мере популационе политике“ Подршка родитељству

Питања и одговори 1-Набавка опреме за дечија игралишта са транспортом, монтажом и уградњом на територији општине Рача за потребе спровођења пројекта „Мере популационе политике“ Подршка родитељству

Одлука о додели Уговора-Набавка опреме за дечија игралишта са транспортом, монтажом и уградњом на територији општине Рача за потребе спровођења пројекта „Мере популационе политике“ Подршка родитељству

Jaвна набавка народне ношње

Позив за подношење понуда-Jaвна набавка народне ношње

Образац понуде-Jaвна набавка народне ношње

Oдлука о додели уговора-Jaвна набавка народне ношње

 

Јавна набавка услуге ревизије завршног рачуна, број: 404-49/2020

Позив за подношење понуда-Јавна набавка услуге ревизије завршног рачуна, број: 404-49/2020

Понуда-Јавна набавка услуге ревизије завршног рачуна, број: 404-49/2020

Пoтврда наручиоца о реализацији уговора-Јавна набавка услуге ревизије завршног рачуна, број: 404-49/2020

Записник-Јавна набавка услуге ревизије завршног рачуна, број: 404-49/2020

Одлука о додели уговора-Јавна набавка услуге ревизије завршног рачуна, број: 404-49/2020

 

Јавна набавка финансијске услуге кредита

Јавни позив 2020-Јавна набавка финансијске услуге кредита

Кредитни захтев 2020-Јавна набавка финансијске услуге кредита

Образац понуде 2020-Јавна набавка финансијске услуге кредита

Питање и одговор-Јавна набавка финансијске услуге кредита

Одлука о краткорочном задужењу-Јавна набавка финансијске услуге кредита

Јавна набавка услуге ревизије завршног рачуна

Позив за подношење понуда-Јавна набавка услуге ревизије завршног рачуна

Образац понуде-Јавна набавка услуге ревизије завршног рачуна

Обавештење о обустави поступка-Јавна набавка услуге ревизије завршног рачуна

Јавна набавка услуге одржавања возила

Конкурсна документација возила 2020-

Јавна набавке услуге – штампање флајера, постера и водича за потребе спровођења пројекта „Саветодавна служба за грађане у општини Рача“

Позив за подношење понуда-набавке услуге – штампање флајера, постера и водича за потребе спровођења пројекта „Саветодавна служба за грађане у општини Рача“

Образац понуде-набавке услуге – штампање флајера, постера и водича за потребе спровођења пројекта „Саветодавна служба за грађане у општини Рача“

Oдлука о додели уговора-штампање флајера, постера и водича за потребе спровођења пројекта „Саветодавна служба за грађане у општини Рача“

 

Јавна набавка средстава за хигијену

Позив за подношење понуда – хигијена 2020

Образац понуде средства за хигијену 2020

 

Jaвна набавка услуга зоо хигијене

Позив за подношење понуда-набавка услуге зоо хигијене

Образац понуде-набавка услуге зоо хигијене

 

Набавка услуге одржавања штампача и фотокопир апарата и рециклажа тонера

Позив за подношење понуда-набавка одржавање штампача и фотокопир апарта и рециклажа тонера

Образац за подношење понуда-набавка одржавање штампача и фотокопир апарта и рециклажа тонера

 

Јавне набавке у 2019. години

Позив за подношење понуда-приручник

Образац понуде -приручник

Одлука о додели уговора-приручник

 

Позив за подношење понуда-аутоседишта

Oдлука о додели уговора-ауто седишта

 

Позив за подношење понуда

Образац понуде -тв емисија

Одлука о доделу уговора-тв емисија популациона политика

 

Позив за достављањ понуда-зоохигијена

Образац понуде-услуге зоохигијене-хватање паса

Одлука о додели уговора-зоохигијена

 

 

 

 

Позив за достављање понуда-зоохигијена

Образац понуде-услуге зоохигијене-хватање паса

Одлука о обустави поступка-хумано хватање паса

 

Позив за подношење понуда-јавна набавка народне ношње

Образац понуде-набавка народне ношње

Одлука о додели уговора-Набавка народне ношње

 

 

Јавни позив за прикупљање понуда за набавку финансијске услуге кредита

Кредитни захтев 2019

Образац понуде- кредит-2019 (1)

Одлука о краткорочном задужењу

 

Позив за подношење понуда-Одржавање штампача и фотокопир апарата и рециклажа тонера

Обрзац понуде-Одржавање штампача и фотокопир апарата и рециклажа тонера

Одлука о додели уговора-Набавка тонера

 

Позив за подношење понуда-Јавна набавка услуга ревизије завршног рачуна за 2018. годину

Образац понуде – Јавна набавка услуга ревизије завршног рачуна за 2018. годину

Одлука о додели уговора-Јавна набавка услуга ревизије завршног рачуна за 2018. годину

 

Конкурсна документација-Jавна набавка услуге одржавања возила, број 404-22-2019

Oдлука о додели уговора-Jавна набавка услуге одржавања возила, број 404-22-2019

 

Позив за подношење понуда-Jaвна набавка услуга- Израда програма комасације на подручју дела катастарских општина Сепци и Сараново (општина Рача)

Oдлука о додели уговора-Jaвна набавка услуга- Израда програма комасације на подручју дела катастарских општина Сепци и Сараново (општина Рача)

 

Позив за подношење понуда

Кoнкурсна документација

Одлука о додели уговора

 

Конкурсна документација-Jавна набавка услуге одржавања возила

Oдлука о обустави поступка – Јавна набавка услуге одржавања возила

 

Позив за подносење понуда-Јавна набавка средстава за хигијену

Образац понуде-Јавна набавка средстава за хигијену

Oдлука о додели уговора-Јавна набавка средстава за хигијену

 

Позив за подношење понуда-Јавна набавка услуга одржавања штампача и фотокопира

Образац понуде-Јавна набавка услуга одржавања штампача и фотокопира

Одлука о додели уговора-Јавна набавка услуга одржавања штампача и фотокопира

 

Јавне набавке у 2018. години

Позив за подношење понуда-услуге ревизије

Образац понуде-услуге ревизије pdf

Одлука о додели уговора-услуге ревизије

Позив за подношење понуда за одржавање возила
Образац понуде за одржавање возила
Одлука о додели уговора за јавну набавку за одржавање возила

Позив за подношење понуда за набавку средстава за хигијену
Образац понуде за набавку средстава за хигијену
Oдлука о додели уговора -јавна набавка средстава за хигијену

Позив за подношење понуда за набавку услуга за одржавање штампача и фотокопира
Образац понуде за за набавку услуга за одржавање штампача и фотокопира
Одлука о додели уговора за тонере

 

Позив за подношење понуда

Образац понуде

Одлука о додели уговора

 

Позив за подношење понуда-Јавна набавка услуге-емитовање радио емисија

Образац понуде -Јавна набавка услуге-емитовање радио емисија

Појашњење за достављање понуда за радио емитовање емисија

Одлука о додели уговора-емитовање радио емисија

 

Позив за подношење понуда-набавка ауто-седишта

Oдлука о додели седишта

 

Конкурсна документација-Набавка добра-медицинска опрема колпоскоп

Одлука о обустави поступка-Набавка добра-медицинска опрема колпоскоп

 

Конкурсна документација -Набавка добара- медицинска опрема-колпоскоп-поновљени поступак

Одлука о додели уговора-Набавка добара- медицинска опрема-колпоскоп-поновљени поступак

 

Позив за подношење понуда-Јавна набавка услуге-израда приручника

Образац понуде-Јавна набавка услуге-израда приручника

Oдлука о додели уговора-израда приручника

 

Конкурсна документација-Jaвна набавка услуга-увођење стандарда менаџмента квалитетом ISO 9001-2015

Обавештење-Jaвна набавка услуга-увођење стандарда менаџмента квалитетом ISO 9001-2015

Oдлука о обустави поступка-Jaвна набавка услуга-увођење стандарда менаџмента квалитетом ISO 9001-2015

 

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора-водотокови

 

Позив за подношење понуда -Јавна набавка добара канцеларијског намештаја

Образац понуде-Јавна набавка добара канцеларијског намештаја

Понуда 1-Јавна набавка добара канцеларијског намештаја

Одлука о додели уговора-јавна набавка добара канцеларијског намештаја

 

Конкурсна документација-Јавна набавка услуга-увођење стандарда менаџмента квалитетом ISO 9001-2015

Одлука о обустави поступка-Јавна набавка услуга-увођење стандарда менаџмента квалитетом ISO 9001-2015