Годишњи програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта за општину Рача за 2023. годину

Oдлука о буџету општине Рача за 2020. годину

Одсек за привреду, буџет и финансије


 


Допис о достави Упутства Општина Рача


УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ БУЏЕТА ЗА 2023 ОПШТИНЕ РАЧА


Обрасци за програмски буџет 2023


 


Допис о достави Упутства, Општина Рача


УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ БУЏЕТА ЗА 2022 ОПШТИНЕ РАЧА


Обрасци за програмски буџет 2022-предефинисани-140721


Прилог 1-Преглед броја запослених и средстава за плате за 2022. годину-1


Циљеви програма и програмских активности и листа индикатора


 


Упутство за припрему нацрта буџета за 2021 и две наредне године


Прилог 1- програмска класификација буџета


Прилог 2-Захтев за текуће издатке


Образац за планирање јавних набавки само за директне кориснике


Уредба о управљању капиталним пројектима


 


Упутство за припрему буџета општине Рача за 2020. годину


2. Прилог 1- Преглед броја запослених и средства за плате за 2020. годину


2.1 Зараде запослених код буџетских корисника


3. Обрасци за програмски буџет 2020-предефинисани


4. Захтев за додатна средства


5. Преглед капиталних пројеката


6. Образац за полугодишњи извештај о учинку програма за 2019. годину

Пољопривреда


Водна књига 1 


Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Рача за 2023. годину


Јавни позив за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2023. годину


ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ОПШТИНУ РАЧА ЗА 2022. ГОДИНУ


Закључак о почетним ценама закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Рача у првом кругу за агроекономску 2022/23 годину


ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ РАЧА


Ранг листа 1. круга јавних надметања за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за агроекономску 2022/2023. годину


ЈАВНИ  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА СУНЦОКРЕТА РОДА 2022. ГОДИНЕ


Сагласност на одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини са јавног надметања у првом кругу за агроекономску 2022/23 годину


Закључак о почетним ценама закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Рача за агроекономску 2022/23 годину 


ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ РАЧА