15. марта 2018.

Одељење за привреду, пољопривреду, буџет и финансије

Плана поступног увођења родно одговорног буџетирања

Oдлука о буџету општине Рача за 2020. годину

Одсек за привреду, буџет и финансије


 


Допис о достави Упутства Општина Рача


УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ БУЏЕТА ЗА 2023 ОПШТИНЕ РАЧА


Обрасци за програмски буџет 2023


 


Допис о достави Упутства, Општина Рача


УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ БУЏЕТА ЗА 2022 ОПШТИНЕ РАЧА


Обрасци за програмски буџет 2022-предефинисани-140721


Прилог 1-Преглед броја запослених и средстава за плате за 2022. годину-1


Циљеви програма и програмских активности и листа индикатора


 


Упутство за припрему нацрта буџета за 2021 и две наредне године


Прилог 1- програмска класификација буџета


Прилог 2-Захтев за текуће издатке


Образац за планирање јавних набавки само за директне кориснике


Уредба о управљању капиталним пројектима


 


Упутство за припрему буџета општине Рача за 2020. годину


2. Прилог 1- Преглед броја запослених и средства за плате за 2020. годину


2.1 Зараде запослених код буџетских корисника


3. Обрасци за програмски буџет 2020-предефинисани


4. Захтев за додатна средства


5. Преглед капиталних пројеката


6. Образац за полугодишњи извештај о учинку програма за 2019. годину