15. марта 2018.

Одељење за привреду, пољопривреду, буџет и финансије

Плана поступног увођења родно одговорног буџетирања

Oдлука о буџету општине Рача за 2020. годину

Oдсек за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода

Oдсек за пољопривреду