Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за подручје општине Рача по условима другог круга за агроекономску 2022/23 годину (web апликација), бр.320-83/2022-III-01 од 04.01.2023.године

У прилогу:

Сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управе
за пољопривредно земљиште, бр. 320-11-3/2023-14 од 04.01.2022.г.

Преглед груписаних јавних надметања

Увид у објављену документацију можете преузети и преко линка Управе за пољопривредно земљиште, Београд:

https://upz.minpolj.gov.rs/sadrzaj/svi-oglasi/