Одлука о доношењу Шесте измене и допуне Плана јавних набавки за 2023. годину

Измењен план Јавних набавки

Одлука о доношењу четврте измене и допуне Плана јавних набавки

План јавних набавки – четврта измена

Одлука о доношењу треће измене плана

План јавних набавки – трећа измена

Одлука о доношењу друге измене и допуне Плана јавних набавки

Измењена верзија плана јавних набавки

Одлука о усвајању прве измене Интерног плана набавки за 2023. годину

План јавних набавки 2023