2023

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ СЛОБОДНОГ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ РАЧА

Интерни конкурс-буџетски инспектор

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ЗА ПРИПРЕМУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2024. ГОДИНУ

Решење о именовању В.Д. директора јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача

2022

Jавни позив за Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу пута и моста „Средњи мост“ преко реке Јасенице у селу Сепци

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача са Огласом

Конкурс за доделу ученичких и студентских
стипендија за 2022/2023 годину

Јавни конкурс за доделу средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Рача у 2022.години

Јавни конкурс за доделу средстава из буџета општине Рача за подстицање пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката од јавног интереса које реализују удружења за 2022. годину

Одлука о оглашавању конкурса за постављење начелника


Оглас за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини


Одлука о оглашавању конкурса за постављење начелника


2021

Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у 2021. години на територији општине Рача

2020

Годишњи план расписивања конкурса за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења -2020. година

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослене особе са инвалидитетом у 2020. год

2019

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослене особе са инвалидитетом у 2019. год

2018

Годишњи план расписивања конкурса за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења