15. марта 2018.

Одељење за општу управу, друштвене делатности и инспекцијске послове

Одсек за грађанска стања, матичну службу и послове месних канцеларија

Одсек за заједничке послове