30. јануара 2018.

Општинско веће

1. Јелена Радојковић
2. Бојан Спасић
3. Драган Игњатовић
4. Дејан Обрадовић
5. Милош Николић
6. Ненад Мијатовић
7. Aлександар Сенић
8. Милан Домановић
9. Александар Миловановић

Телефон : 034/751-373

e-mail: opstinsko.vece@raca.rs