Чланови изабрани за мандатни период од 2020. до 2024. године

1. Aлександар Сенић, задужен за област буџет, финансије и општинску управу;

2. Милан Домановић, задужен за област инвестиције, грађевинарство, урбанизам, саобраћај, инфраструктуру и комунално-стамбену делатност;

3. Бојан Милетић, задужен за област здравство, просвету, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци;

4. Драган Игњатовић, задужен за област привреду, пољопривреду, рурални развој и заштиту животне средине;

5. Миладин Милић, задужен за област омладину, спорт, културу, туризам и информисање;

Телефон : 034/751-373;

e-mail: opstinsko.vece@www.raca.rs