Чланови изабрани за мандатни период од 2024. до 2028. године

  1. Ђорђе Иванковић – заменик Председника општине Рача, задужен за област инвестиције, грађевинарство, саобраћај, инфраструктуру и комунално-стамбену делатност и заштиту животне средине;
  2.  Aлександар Сенић, задужен за област општинску управу, социјалну заштиту, урбанизам и туризам;
  3.  Милан Домановић, задужен за област буџет, финансије и друштвену бригу о деци;
  4.  Бојан Милетић, задужен за област здравство и просвету;
  5.  Драган Игњатовић, задужен за област привреду, пољопривреду и рурални развој;
  6.  Бојан Спасић, задужен за област омладину, спорт, културу и информисање;

Телефон : 034/751-373;

e-mail: opstinsko.vece@raca.rs