30. јануара 2018.

Општинско веће

1. Aлександар Сенић

2. Милан Домановић

3. Бојан Милетић

4. Драган Игњатовић

5. Миладин Милић

Телефон : 034/751-373

e-mail: opstinsko.vece@raca.rs