Подршка и помоћ у кући за старија лице и ОСИ у општини Рача


Презентација пројекта „Подршка и помоћ у кући за старија лица и ОСИ у општини Рача“

„Подршка и помоћ у кући за старија лица и ОСИ у општини Рача“


Назив пројекта „Подршка и помоћ у кући за старија лица и ОСИ у општини Рача“
Вредност пројекта 26.805, 00 USD
Донатор ¨Пројекат „Подршка и помоћ у кући за старија лица и ОСИ у општини Рача“ се реализује је у  оквиру програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO“, који подржава Влада Швајцарске у сарадњи са Владом Србије, а спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (UNOPS) у партнерству са Сталном конференцијом градова и општина (SKGO).
Партнери Центар за социјални рад „Шумадија“ Баточина за општине Баточина, Рача и Лапово
Очекивани ефекти реализације У складу са одобреним пројектом, у периоду од 05.05.2021. године до 26.04.2022. године,  предвиђена је реализација следећих активности:


1. Припремне активности


2. Развој пружања услугапомоћи у кући


2.1. Ангажовање лиценцираних пружалаца социјалних услуга


2.2. Пружање услуге „Помоћ у кући“


2.3. Куповина потрошног материјала за геронтодомаћице


3. Лиценцирање ОЦД за пружање помоћи у кући


3.1. Избор локалне ОЦД за лиценцирање


3.2. Избор стручњака за образовање социјалних радника и припрема локалне ОЦД за лиценцирање


4. Потписивање Споразума о сарадњи


5. Промотивне активности


6. Мониторинг и евалуација


Очекивани резултати :


1. Побољшан квалитета живота угрожених група (старијих особа и особа са инвалидитетом) кроз помоћ у кући за 32 особе

2. Побољшана економску ситуацију за 4 особе запошљавањем као геронтодомаћице

3. Успостављени услови за континуирану помоћ у кући кроз лиценцирање једне ОЦД

4. Оснажени људски капацитете Центра за социјални рад и Општинске управе кроз програм обуке

Трајање пројекта 05.05.2021.-26.04.2022.

 


Стварање услова за упражњавање здравих стилова живота младих у руралном подручју општине Рача, изградњом терена за мале спортове у селу Доње Јарушице
 


„Стварање услова за упражњавање здравих стилова живота младих у руралном подручју општине Рача, изградњом терена за мале спортове у селу Доње Јарушице“


Назив пројекта „Стварање услова за упражњавање здравих стилова живота младих у руралном подручју општине Рача, изградњом терена за мале спортове у селу Доње Јарушице“
Вредност пројекта 2.801.735,20
Донатор Министарство омладине и спорта Републике Србије
Партнери Министарство омладине и спорта Републике Србије и Општина Рача
Очекивани ефекти реализације Изградњом  терена за мале спортове  у Доњим  Јарушицама стварају се предуслови за упражњавање здравих стилова живота, бављење спортом и рекреацијом  младих  који живе у удаљеним  селима  општине Рача, и то не само младих из Доњих Јарушица и Бораца, већ и из оближњих села која такође немају терене за мале спортове, и то из села Ђурђева, Трнаве и Горњих Јарушица. Као један од приоритета препознат током израде Акционог плана за младе општине Рача, и израду Стратегије јавног здравља, препознато је  унапређење здравља младих и развој спортских активности за младе, нарочито у руралним срединама. Изградњом терена за мале спортове биле би у значајној мери задовољене потребе младих као циљне групе у руралним деловима општине, јер би се створили предуслови за бављење спортом, рекреацијом,  као  и организовање турнира у различитим спортовима, и културних догађаја током летњег периода што до сада није било могуће. На тај начин би се повећао и број посетилаца и гостију који би упознали овај изузетно леп предео наше општине. Млади из ових средина имаће прилику да се друже са младима из других средина, што је за младе који су се одлучили да живе у овим руралним пределима веома значајно.
Трајање пројекта 15.08.2018. године-15.12.2018. године

 


Пакет подршке Општини Рача за администрирање пореза на имовину и добре управе

  Реформа пореза на имовину – Општина Рача              


Назив пројекта Општински економски развој у источној Србији-Фаза 2, Реформа пореза на имовину – Општина Рача
Вредност пројекта 888.034,32 динара (средства су намењена за ангажовање лица која ће вршити попис имовине)
Донатор Швајцарска агенција за развој и сарадњу-СДЦ у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе, Министарством финансија и Сталном конференцијом градова и општина
Партнери Општине Баточина, Рековац, Кнић, Горњи Милановац, Лапово, Велика Плана, Топола, Аранђеловац, Деспотовац и Ћуприја
Очекивани ефекти реализације Како би унапредили опорезивање имовине на територији општине, потребно је ускладити евиденцију локалне пореске администрације са стварним стањем кроз реализацију новог пописа, извршити набавку адекватног софтвера за управљање имовином, унапредити ефикасност сарадње са Републичким геодетским заводом, као и обавестити грађане о улагању прихода од пореза у развој локалне заједнице и унапређење квалитета живота грађана који у њој живе. Реализацијом пројектних активности, кроз умрежавање са другим општинама, размену искуства, и заједнички приступ у решавању одређних предмета унапређује се квалитет пружања услуга грађанима, чиме се индиректно утиче на ефикаснију наплату пореза. Кроз ефикасно опорезивање имовине повећава се приход од наплате пореза , чиме се стварају услови за већа улагања у локалну заједницу. Услед повећане наплате пореза, који представљају један од основних прихода општине, и усмеравање тих прихода у уапређење инфраструктуре у локалној заједници, директно се утиче на унапређење ажурности грађана у плаћању пореза. Заједничка реализација пројекта унапређења рада пореских служби у умреженим општинама доприноси економском оснаживању региона Шумадије и Поморавља . Унапређење ефикасности рада одсека за администрирање пореза свих општина које заједнички спроводе пројекат утиче на унапређење конкурентности удружених локалних самоуправа, чиме се стварају погоднији услови за инвестирање у цео регион.
Трајање пројекта 01.06.2017. године-30.04.2021. године