Дневни ред 33. седнице НО

Десета телефонска седница НО

Девета телефонска седница НО

Осма седница НО

Седма телефонска седница НО

Дневни ред 32. седнице НО

Одлука о усвајању Плана ЈН за 2024. годину

Одлука о усвајању Плана набавки на које се закон не примењује за 2024. годину

Правилник о II измени и допуни Правилника о раду

Шеста телефонска седница НО

Дневни ред 31. седница

Пета телефонска седница НО

30. седница НО

Дневни ред 16.10.2023.

Одлука о усвајању кварталног извештаја 01.01 – 30.09.2023.

Дневни ред

Одлука о доношењу програма зимске службе за 2023 и 2024

Програм активности на зимском одржавању путева

План зимске службе за 2023 и 2024

Дневни ред

Трећа телефонска седница НО

Друга телефонска седница НО

Прва телефонска EI

Дневни ред за 28. седницу НО

Дневни ред за 27. седницу НО

Дневни ред за 26. седницу НО

Дневни ред за 25. седницу НО