Документи

Архива докумената


ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ПЛАНА ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ОПШТИНЕ РАЧА ЗА ПЕРИОД 2022-2026 ГОДИНE


Правилник – регресирање трошкова боравка деце у ПУ


Правилник о јавним набавкама 2022


Решење о измени и допуни решења о образовању Жалбене комисије у општини Рача


Правилник о набавкама 2020 веће


Правилник о употреби службених е-mail налога


Пословник о раду Жалбене комисије општине Рача 2017.год.


План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета општине Рача за 2019. годину


S.08-05 Закључак Општинског већа о продужетку рока за израду Локалног акционог плана запошљавања за 2020. годину


Решење o измени и допуни решења о образовању жалбене комисије


Решење o измени и допуни решења о образовању жалбене комисије II
Решење о I измени и допуни Решења о образовању Жалбене комисије


Решење о II измени и допуни Решења о образовању Жалбене комисије


Решење о образовању Жалбене комисије општине Рача


Решење-престанак дужности жалбене комисије


Решење-именовање жалбене комисије