14. марта 2018.

Остале набавке

  1. Набавке на које се не примењује Закон о јавним набавкама

Јавне набавке у 2019. години

 

Конкурсна документација-Jавна набавка услуге одржавања возила, број 404-22-2019

Oдлука о додели уговора-Jавна набавка услуге одржавања возила, број 404-22-2019

 

Позив за подношење понуда-Jaвна набавка услуга- Израда програма комасације на подручју дела катастарских општина Сепци и Сараново (општина Рача)

Oдлука о додели уговора-Jaвна набавка услуга- Израда програма комасације на подручју дела катастарских општина Сепци и Сараново (општина Рача)

 

Позив за подношење понуда

Кoнкурсна документација

Одлука о додели уговора

 

Конкурсна документација-Jавна набавка услуге одржавања возила

Oдлука о обустави поступка – Јавна набавка услуге одржавања возила

 

Позив за подносење понуда-Јавна набавка средстава за хигијену

Образац понуде-Јавна набавка средстава за хигијену

Oдлука о додели уговора-Јавна набавка средстава за хигијену

 

Позив за подношење понуда-Јавна набавка услуга одржавања штампача и фотокопира

Образац понуде-Јавна набавка услуга одржавања штампача и фотокопира

Одлука о додели уговора-Јавна набавка услуга одржавања штампача и фотокопира

 

Јавне набавке у 2018. години

Позив за подношење понуда-услуге ревизије

Образац понуде-услуге ревизије pdf

Одлука о додели уговора-услуге ревизије

Позив за подношење понуда за одржавање возила
Образац понуде за одржавање возила
Одлука о додели уговора за јавну набавку за одржавање возила

Позив за подношење понуда за набавку средстава за хигијену
Образац понуде за набавку средстава за хигијену
Oдлука о додели уговора -јавна набавка средстава за хигијену

Позив за подношење понуда за набавку услуга за одржавање штампача и фотокопира
Образац понуде за за набавку услуга за одржавање штампача и фотокопира
Одлука о додели уговора за тонере

 

Позив за подношење понуда

Образац понуде

Одлука о додели уговора

 

Позив за подношење понуда-Јавна набавка услуге-емитовање радио емисија

Образац понуде -Јавна набавка услуге-емитовање радио емисија

Појашњење за достављање понуда за радио емитовање емисија

Одлука о додели уговора-емитовање радио емисија

 

Позив за подношење понуда-набавка ауто-седишта

Oдлука о додели седишта

 

Конкурсна документација-Набавка добра-медицинска опрема колпоскоп

Одлука о обустави поступка-Набавка добра-медицинска опрема колпоскоп

 

Конкурсна документација -Набавка добара- медицинска опрема-колпоскоп-поновљени поступак

Одлука о додели уговора-Набавка добара- медицинска опрема-колпоскоп-поновљени поступак

 

Позив за подношење понуда-Јавна набавка услуге-израда приручника

Образац понуде-Јавна набавка услуге-израда приручника

Oдлука о додели уговора-израда приручника

 

Конкурсна документација-Jaвна набавка услуга-увођење стандарда менаџмента квалитетом ISO 9001-2015

Обавештење-Jaвна набавка услуга-увођење стандарда менаџмента квалитетом ISO 9001-2015

Oдлука о обустави поступка-Jaвна набавка услуга-увођење стандарда менаџмента квалитетом ISO 9001-2015

 

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора-водотокови

 

Позив за подношење понуда -Јавна набавка добара канцеларијског намештаја

Образац понуде-Јавна набавка добара канцеларијског намештаја

Понуда 1-Јавна набавка добара канцеларијског намештаја

Одлука о додели уговора-јавна набавка добара канцеларијског намештаја

 

Конкурсна документација-Јавна набавка услуга-увођење стандарда менаџмента квалитетом ISO 9001-2015

Одлука о обустави поступка-Јавна набавка услуга-увођење стандарда менаџмента квалитетом ISO 9001-2015