14. марта 2018.

Остале набавке

Набавке на које се не примењује Закон о јавним набавкама


Позив за подношење понуда-услуге ревизије


Образац понуде-услуге ревизије pdf


Одлука о додели уговора-услуге ревизије


Позив за подношење понуда за одржавање возила

Образац понуде за одржавање возила

Одлука о додели уговора за јавну набавку за одржавање возила

Позив за подношење понуда за набавку средстава за хигијену

Образац понуде за набавку средстава за хигијену

Oдлука о додели уговора -јавна набавка средстава за хигијену

Позив за подношење понуда за набавку услуга за одржавање штампача и фотокопира

Образац понуде за за набавку услуга за одржавање штампача и фотокопира

Одлука о додели уговора за тонере


Позив за подношење понуда


Образац понуде


Одлука о додели уговора


Позив за подношење понуда-Јавна набавка услуге-емитовање радио емисија


Образац понуде -Јавна набавка услуге-емитовање радио емисија


Појашњење за достављање понуда за радио емитовање емисија


Одлука о додели уговора-емитовање радио емисија


Позив за подношење понуда-набавка ауто-седишта


Oдлука о додели седишта


Конкурсна документација-Набавка добра-медицинска опрема колпоскоп


Одлука о обустави поступка-Набавка добра-медицинска опрема колпоскоп