1. фебруара 2018.

Општина Рача

Jaвна набавка услуга израде пројектно-техничке документације за изградњу обилазнице

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда- Јавна набавка услуга израде пројектно-техничке документације за изградњу обилазнице


Koнкурсна документација-Јавна набавка услуга израде пројектно-техничке документације за изградњу обилазнице може бити преузета на следећем линку :


http://www.raca.rs/docs/Konkursnadokumentacijaobilaznica.doc


Питања и одговори-Јавна набавка услуга израде пројектно-техничке документације за изградњу обилазнице


Питања и одговори 2-Јавна набавка услуга израде пројектно-техничке документације за изградњу обилазнице


Измена конкурсне документације-Јавна набавка услуга израде пројектно-техничке документације за изградњу обилазнице


Питање и одговор- 3-1-Јавна набавка услуга израде пројектно-техничке документације за изградњу обилазнице


Измена конкурсне документације-Јавна набавка услуга израде пројектно-техничке документације за изградњу обилазнице


Јавна набавка - Извођење радова на електроенергетским инсталацијама за израду и опремање бунара Б 1А

Oбавештење о закљученом уговору- бунар Б 1А

Одлука о додели уговора за јавну набавку – Извођење хидротехничких радова и радова на електроенергетским инсталацијама за израду и опремање експлоатационог бунара Б 1А за потребе водоснабдевања општине Рача

Позив за подношење понуда- Јавна набавка за Извођење хидротехничких радова и радова на електроенергетским инсталацијама за израду и опремања експлоатационог бунара Б1А за потребе водоснабдевања општине Рача

Koнкурсна документација-Јавна набавка за Извођење хидротехничких радова и радова на електроенергетским инсталацијама за израду и опремања експлоатационог бунара Б1А за потребе водоснабдевања општине Рача

Oдлука о измени уговора о јавној набавци-Израда и опремање експлоатационог бунара Б1

Измена конкурсне документације за израду и опремање бунара Б-1А

Конкурсна документација- израда и опремање бунара Б-1А

Позив за подношење понуда-Израда и опремање експлоатационог бунара Б 1А