1. фебруара 2018.

Општина Рача

Јавне набавке у 2019. години

 

Набавка и уградња опреме и пуштање у рад система видео надзора за аутоматско мерење брзине кретања возила у саобраћају и препознавање регистарских ознака

Јавна набавка услуге израде пројектно- техничке документације за реконструкцију подручне oсновне школе Карађорђе у Доњој Рачи


Позив за подношење понуда-Јавна набавка услуге израде пројектно- техничке документације за реконструкцију подручне oсновне школе Карађорђе у Доњој Рачи


Конкурсна документација -Јавна набавка услуге израде пројектно-техничке документације за реконструкцију подручне oсновне школе Карађорђе у Доњој Рачи


1. Питања и одговори-Јавна набавка услуге израде пројектно-техничке документације за реконструкцију подручне oсновне школе Карађорђе у Доњој Рачи


2. Питања и одговори-Јавна набавка услуге израде пројектно-техничке документације за реконструкцију подручне oсновне школе Карађорђе у Доњој Рачи


3-Питања и одговори-Јавна набавка услуге израде пројектно-техничке документације за реконструкцију подручне oсновне школе Карађорђе у Доњој Рачи


Oдлука о додели уговора-Јавна набавка услуге израде пројектно-техничке документације за реконструкцију подручне oсновне школе Карађорђе у Доњој Рачи

Jaвна набавка: изградња, повезивање и опремање бунара Б6А са приступним путем

Позив за подношење понуда-Jaвна набавка: изградња, повезивање и опремање бунара Б6А са приступним путем


Конкурсна документација-Jaвна набавка: изградња, повезивање и опремање бунара Б6А са приступним путем


Измена конкурсне документације-Jaвна набавка: изградња, повезивање и опремање бунара Б6А са приступним путем


Обавештење о продужењу рока за достављање понуда-Jaвна набавка: изградња, повезивање и опремање бунара Б6А са приступним путем


Питање и одговори-Jaвна набавка: изградња, повезивање и опремање бунара Б6А са приступним путем


2-Питање и одговори-Jaвна набавка: изградња, повезивање и опремање бунара Б6А са приступним путем


2-Измена конкурсне документације-Jaвна набавка: изградња, повезивање и опремање бунара Б6А са приступним путем


2-Обавештење о продужењу рока за достављање понуда-Jaвна набавка: изградња, повезивање и опремање бунара Б6А са приступним путем


3-Питања-Jaвна набавка: изградња, повезивање и опремање бунара Б6А са приступним путем


3-Измена конкурсне документације-Jaвна набавка: изградња, повезивање и опремање бунара Б6А са приступним путем


3-Oбавештење о продужење рока за достављање понуда-Jaвна набавка: изградња, повезивање и опремање бунара Б6А са приступним путем


4-Питања и одговори-Jaвна набавка: изградња, повезивање и опремање бунара Б6А са приступним путем


Одлука о додели уговора-Jaвна набавка: изградња, повезивање и опремање бунара Б6А са приступним путем


Јавне набавке у 2018. години

Jaвна набавка услуга израде пројектно-техничке документације за изградњу обилазнице


Одлука о измени уговора-Јавна набавка услуга израде пројектно-техничке документације за изградњу обилазнице


Oбавештење о закљученом уговору-Јавна набавка услуга израде пројектно-техничке документације за изградњу обилазнице


Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда- Јавна набавка услуга израде пројектно-техничке документације за изградњу обилазнице


Koнкурсна документација-Јавна набавка услуга израде пројектно-техничке документације за изградњу обилазнице може бити преузета на следећем линку :


http://www.raca.rs/docs/Konkursnadokumentacijaobilaznica.doc


Питања и одговори-Јавна набавка услуга израде пројектно-техничке документације за изградњу обилазнице


Питања и одговори 2-Јавна набавка услуга израде пројектно-техничке документације за изградњу обилазнице


Измена конкурсне документације-Јавна набавка услуга израде пројектно-техничке документације за изградњу обилазнице


Питање и одговор- 3-1-Јавна набавка услуга израде пројектно-техничке документације за изградњу обилазнице


Измена конкурсне документације-Јавна набавка услуга израде пројектно-техничке документације за изградњу обилазнице


Јавна набавка - Мост у Сепцима

Одлука о измени уговора

Одлука о додели уговора-Реконструкција моста у Сепцима


Позив за подношење понуда-реконструкција моста у Сепцима


Конкурсну документацију можете преузети на следећем линку: http://www.raca.rs/docs/KonkursnadokumentacijaRekonstrukcijamostauSepcima.doc

Јавна набавка - Мост у Вишевцу

Одлука о измени уговора

Одлука о додели уговора-Реконструкција моста у Вишевцу


Koнкурсну документацију можете преузети на следећем линку: http://www.raca.rs/docs/KonkursnadokumentacijaRekonstrukcijamostauVisevcu.doc


Позив за подношење понуда можете преузети на следећем линку: http://www.raca.rs/docs/PozivzapodnošenjeponudarekonstrukcijamostauVisevcu.docx


Јавна набавка - Извођење радова на електроенергетским инсталацијама за израду и опремање бунара Б 1А

Oбавештење о закљученом уговору- бунар Б 1А

Одлука о додели уговора за јавну набавку – Извођење хидротехничких радова и радова на електроенергетским инсталацијама за израду и опремање експлоатационог бунара Б 1А за потребе водоснабдевања општине Рача

Позив за подношење понуда- Јавна набавка за Извођење хидротехничких радова и радова на електроенергетским инсталацијама за израду и опремања експлоатационог бунара Б1А за потребе водоснабдевања општине Рача

Koнкурсна документација-Јавна набавка за Извођење хидротехничких радова и радова на електроенергетским инсталацијама за израду и опремања експлоатационог бунара Б1А за потребе водоснабдевања општине Рача

Oдлука о измени уговора о јавној набавци-Израда и опремање експлоатационог бунара Б1

Измена конкурсне документације за израду и опремање бунара Б-1А

Конкурсна документација- израда и опремање бунара Б-1А

Позив за подношење понуда-Израда и опремање експлоатационог бунара Б 1А