1. фебруара 2018.

Општина Рача

Јавне набавке у 2020. години

Jaвна набавка -Израда Плана превентивних мера и вршење функције координатора за безбедност и заштиту здравља на раду у фази пројектовања, односно извођења радова на реконструкцији ОШ Карађорђе у Ђурђеву

Jaвна набавка-Реконструкција Основне школе Карађорђе, Ђурђево, Рача

Јавна набавка израде Плана превентивних мера и услуге координатора за безбедност и здравље на раду за време извођења радова на реконструкцији Дома здравља у Рачи

Јавна набавка за угоститељске услуге, предмет јавне набавке обликован у 3 партије, Партија 1 - Услуге припремања и послуживања хране и пића, Партија 2 - Услуге припремања и послуживања хране и пића у Београду, Партија 3-Услуге припремања и послуживања хране и пића у Крагујевцу ЈНМВ 9-2020

Jaвна набавка услуге - Израда Плана превентивних мера и услуге координатора за безбедност и здравље на раду за време извођења радова на уређењу водотокова на територији општине Рача 5/2020

 

Јавне набавке у 2019. години

Јавна набавка рачунарске опреме за потребе спровођења пројекта еРача за грађане

Позив за подношење понуда-Јавна набавка рачунарске опреме за потребе спровођења пројекта еРача за грађане


Конкурсна документација-Јавна набавка рачунарске опреме за потребе спровођења пројекта еРача за грађане


Питања и одговори-Јавна набавка рачунарске опреме за потребе спровођења пројекта еРача за грађане


Питања и одговори 1-Јавна набавка рачунарске опреме за потребе спровођења пројекта еРача за грађане


Измена конкурсне документације-Јавна набавка рачунарске опреме за потребе спровођења пројекта еРача за грађане


Питања и одговори 2-Јавна набавка рачунарске опреме за потребе спровођења пројекта еРача за грађане


Обавештење о продужењу рока-Јавна набавка рачунарске опреме за потребе спровођења пројекта еРача за грађане


Измена конкурсне документације-Јавна набавка рачунарске опреме за потребе спровођења пројекта еРача за грађане


Одлука о додели уговора-Јавна набавка рачунарске опреме за потребе спровођења пројекта еРача за грађане


Oбавештење о закљученом уговору-Јавна набавка рачунарске опреме за потребе спровођења пројекта еРача за грађане


 

Јавна набавка добара-набавка рачунарске опреме и пројектора за потребе спровођења пројекта

Позив за подношење понуда-Јавна набавка добара-набавка рачунарске опреме и пројектора за потребе спровођења пројекта “ Саветодавна служба за грађане општине Рача“


Конкурсна документација-Јавна набавка добара-набавка рачунарске опреме и пројектора за потребе спровођења пројекта “ Саветодавна служба за грађане општине Рача“


Питање и одговор-1-Јавна набавка добара-набавка рачунарске опреме и пројектора за потребе спровођења пројекта “ Саветодавна служба за грађане општине Рача“


Одлука о додели уговора-Јавна набавка добара-набавка рачунарске опреме и пројектора за потребе спровођења пројекта “ Саветодавна служба за грађане општине Рача“


Обавештење о закљученом уговору-Јавна набавка добара-набавка рачунарске опреме и пројектора за потребе спровођења пројекта “ Саветодавна служба за грађане општине Рача“


Jaвна набавка радова-реконструкција и доградња објекта вртића, Наша радост, у Рачи

Позив за подношење понуда-Jaвна набавка радова-реконструкција и доградња објекта вртића, Наша радост, у Рачи


Конкурсна документација-Jaвна набавка радова-реконструкција и доградња објекта вртића, Наша радост, у Рачи-документацију можете преузети путем следећег линка: http://www.raca.rs/docs/KonkursnaDokumentacijaVrtic.doc


Питање и одговори 1-Јaвна набавка радова-реконструкција и доградња објекта вртића, Наша радост, у Рачи


Питање и одговори 2-Јaвна набавка радова-реконструкција и доградња објекта вртића, Наша радост, у Рачи


Измена конкурсне документације-Jaвна набавка радова-реконструкција и доградња објекта вртића, Наша радост, у Рачи- документацију можете преузети путем следећег линка :http://www.raca.rs/docs/IzmenaKonkursneDokumentacijeVrticBroj1.doc


Обавештење о продужењу рока-Јaвна набавка радова-реконструкција и доградња објекта вртића, Наша радост, у Рачи


Питање и одговори 3-Јaвна набавка радова-реконструкција и доградња објекта вртића, Наша радост, у Рачи


Одлука о додели уговора-Јaвна набавка радова-реконструкција и доградња објекта вртића, Наша радост, у Рачи


Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права понуђача-Јaвна набавка радова-реконструкција и доградња објекта вртића, Наша радост, у Рачи


Oдлука о додели уговора – Јaвна набавка радова-реконструкција и доградња објекта вртића, Наша радост, у Рачи


Oбавештење о закљученом уговору-Јaвна набавка радова-реконструкција и доградња објекта вртића, Наша радост, у Рачи


Jaвна набавка радова на реконструкцији објекта Дома здравља у Рачи, Милоје Хаџић-Шуле

Позив за подношење понуда-Jaвна набавка радова на реконструкцији објекта Дома здравља у Рачи, Милоје Хаџић-Шуле


Конкурсна документација- Јавна набавка радова на реконструкцији објекта Дома здравља у Рачи, Милоје Хаџић-Шуле- документацију можете преузети путем следећег линка: http://www.raca.rs/docs/KonkursnadokumentacijaDZ.doc


Обавештење о измени конкурсне документације-aвна набавка радова на реконструкцији објекта Дома здравља у Рачи, Милоје Хаџић-Шуле


Измену конкурсне документације-Јавна набавка радова на реконструкцији објекта Дома здравља у Рачи, Милоје Хаџић-Шуле- документацију можете преузети путем следећег линка: http://www.raca.rs/docs/IzmenaKonkursneDokumentacije.doc


Питање и одговор-Јавна набавка радова на реконструкцији објекта Дома здравља у Рачи, Милоје Хаџић-Шуле


Питања и одговори 1-Јавна набавка радова на реконструкцији објекта Дома здравља у Рачи, Милоје Хаџић-Шуле


Питање и одговори 2-Јавна набавка радова на реконструкцији објекта Дома здравља у Рачи, Милоје Хаџић-Шуле


Измену конкурсне документације-Јавна набавка радова на реконструкцији објекта Дома здравља у Рачи, Милоје Хаџић-Шуле- документацију можете преузети путем следећег линка: http://www.raca.rs/docs/IzmenaKonkursnedokumentacije2.doc


Питање и одговор 3-Јавна набавка радова на реконструкцији објекта Дома здравља у Рачи, Милоје Хаџић-Шуле


Питање-и-одговор-4-Јавна набавка радова на реконструкцији објекта Дома здравља у Рачи, Милоје Хаџић-Шуле


Питање-и-одговор-5-Јавна набавка радова на реконструкцији објекта Дома здравља у Рачи, Милоје Хаџић-Шуле


Питање и одговор- 6-Јавна набавка радова на реконструкцији објекта Дома здравља у Рачи, Милоје Хаџић-Шуле


Питање и одговор- 7-Јавна набавка радова на реконструкцији објекта Дома здравља у Рачи, Милоје Хаџић-Шуле


Питање и одговор- 8-Јавна набавка радова на реконструкцији објекта Дома здравља у Рачи, Милоје Хаџић-Шуле


Измену конкурсне документације-Јавна набавка радова на реконструкцији објекта Дома здравља у Рачи, Милоје Хаџић-Шуле- документацију можете преузети путем следећег линка: http://www.raca.rs/docs/IzmenaKonkursnedokumentacije3.doc


Питање и одговор- 9-Jавна набавка радова на реконструкцији објекта Дома здравља у Рачи, Милоје Хаџић-Шуле


Питање и одговор-10-Jавна набавка радова на реконструкцији објекта Дома здравља у Рачи, Милоје Хаџић-Шуле


Питање и одговор-11-Jавна набавка радова на реконструкцији објекта Дома здравља у Рачи, Милоје Хаџић-Шуле


Питање и одговор-12-Jавна набавка радова на реконструкцији објекта Дома здравља у Рачи, Милоје Хаџић-Шуле


Питање и одговор-13-Jавна набавка радова на реконструкцији објекта Дома здравља у Рачи, Милоје Хаџић-Шуле


Питање и одговор-14-Jавна набавка радова на реконструкцији објекта Дома здравља у Рачи, Милоје Хаџић-Шуле


Питање и одговор-15-Jавна набавка радова на реконструкцији објекта Дома здравља у Рачи, Милоје Хаџић-Шуле


Питање и одговор-16-Jавна набавка радова на реконструкцији објекта Дома здравља у Рачи, Милоје Хаџић-Шуле


Питање и одговор-17-Jавна набавка радова на реконструкцији објекта Дома здравља у Рачи, Милоје Хаџић-Шуле


Измену конкурсне документације-Јавна набавка радова на реконструкцији објекта Дома здравља у Рачи, Милоје Хаџић-Шуле- документацију можете преузети путем следећег линка:http://www.raca.rs/docs/IzmenaKonkursnebroj4.doc


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА-Jавна набавка радова на реконструкцији објекта Дома здравља у Рачи, Милоје Хаџић-Шуле


Питање и одговор-18-Jавна набавка радова на реконструкцији објекта Дома здравља у Рачи, Милоје Хаџић-Шуле


Питање и одговор-19-Jавна набавка радова на реконструкцији објекта Дома здравља у Рачи, Милоје Хаџић-Шуле


Oдлука о додели уговора-Jавна набавка радова на реконструкцији објекта Дома здравља у Рачи, Милоје Хаџић-Шуле


Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права понуђача-Jавна набавка радова на реконструкцији објекта Дома здравља у Рачи, Милоје Хаџић-Шуле


Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права Димничар доо-Jавна набавка радова на реконструкцији објекта Дома здравља у Рачи, Милоје Хаџић-Шуле


Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права „Sloga Construction“-Jавна набавка радова на реконструкцији објекта Дома здравља у Рачи, Милоје Хаџић-Шуле


Одлука о додели уговора-Jавна набавка радова на реконструкцији објекта Дома здравља у Рачи, Милоје Хаџић-Шуле


Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – Jавна набавка радова на реконструкцији објекта Дома здравља у Рачи, Милоје Хаџић-Шуле


Набавка и уградња опреме и пуштање у рад система видео надзора за аутоматско мерење брзине кретања возила у саобраћају и препознавање регистарских ознака

Јавна набавка услуге израде пројектно- техничке документације за реконструкцију подручне oсновне школе Карађорђе у Доњој Рачи


Позив за подношење понуда-Јавна набавка услуге израде пројектно- техничке документације за реконструкцију подручне oсновне школе Карађорђе у Доњој Рачи


Конкурсна документација -Јавна набавка услуге израде пројектно-техничке документације за реконструкцију подручне oсновне школе Карађорђе у Доњој Рачи


1. Питања и одговори-Јавна набавка услуге израде пројектно-техничке документације за реконструкцију подручне oсновне школе Карађорђе у Доњој Рачи


2. Питања и одговори-Јавна набавка услуге израде пројектно-техничке документације за реконструкцију подручне oсновне школе Карађорђе у Доњој Рачи


3-Питања и одговори-Јавна набавка услуге израде пројектно-техничке документације за реконструкцију подручне oсновне школе Карађорђе у Доњој Рачи


Oдлука о додели уговора-Јавна набавка услуге израде пројектно-техничке документације за реконструкцију подручне oсновне школе Карађорђе у Доњој Рачи

Jaвна набавка: изградња, повезивање и опремање бунара Б6А са приступним путем

Позив за подношење понуда-Jaвна набавка: изградња, повезивање и опремање бунара Б6А са приступним путем


Конкурсна документација-Jaвна набавка: изградња, повезивање и опремање бунара Б6А са приступним путем


Измена конкурсне документације-Jaвна набавка: изградња, повезивање и опремање бунара Б6А са приступним путем


Обавештење о продужењу рока за достављање понуда-Jaвна набавка: изградња, повезивање и опремање бунара Б6А са приступним путем


Питање и одговори-Jaвна набавка: изградња, повезивање и опремање бунара Б6А са приступним путем


2-Питање и одговори-Jaвна набавка: изградња, повезивање и опремање бунара Б6А са приступним путем


2-Измена конкурсне документације-Jaвна набавка: изградња, повезивање и опремање бунара Б6А са приступним путем


2-Обавештење о продужењу рока за достављање понуда-Jaвна набавка: изградња, повезивање и опремање бунара Б6А са приступним путем


3-Питања-Jaвна набавка: изградња, повезивање и опремање бунара Б6А са приступним путем


3-Измена конкурсне документације-Jaвна набавка: изградња, повезивање и опремање бунара Б6А са приступним путем


3-Oбавештење о продужење рока за достављање понуда-Jaвна набавка: изградња, повезивање и опремање бунара Б6А са приступним путем


4-Питања и одговори-Jaвна набавка: изградња, повезивање и опремање бунара Б6А са приступним путем


Одлука о додели уговора-Jaвна набавка: изградња, повезивање и опремање бунара Б6А са приступним путем


Јавне набавке у 2018. години

Jaвна набавка услуга израде пројектно-техничке документације за изградњу обилазнице


Одлука о измени уговора-Јавна набавка услуга израде пројектно-техничке документације за изградњу обилазнице


Oбавештење о закљученом уговору-Јавна набавка услуга израде пројектно-техничке документације за изградњу обилазнице


Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда- Јавна набавка услуга израде пројектно-техничке документације за изградњу обилазнице


Koнкурсна документација-Јавна набавка услуга израде пројектно-техничке документације за изградњу обилазнице може бити преузета на следећем линку :


http://www.raca.rs/docs/Konkursnadokumentacijaobilaznica.doc


Питања и одговори-Јавна набавка услуга израде пројектно-техничке документације за изградњу обилазнице


Питања и одговори 2-Јавна набавка услуга израде пројектно-техничке документације за изградњу обилазнице


Измена конкурсне документације-Јавна набавка услуга израде пројектно-техничке документације за изградњу обилазнице


Питање и одговор- 3-1-Јавна набавка услуга израде пројектно-техничке документације за изградњу обилазнице


Измена конкурсне документације-Јавна набавка услуга израде пројектно-техничке документације за изградњу обилазнице


Јавна набавка - Мост у Сепцима

Одлука о измени уговора

Одлука о додели уговора-Реконструкција моста у Сепцима


Позив за подношење понуда-реконструкција моста у Сепцима


Конкурсну документацију можете преузети на следећем линку: http://www.raca.rs/docs/KonkursnadokumentacijaRekonstrukcijamostauSepcima.doc

Јавна набавка - Мост у Вишевцу

Одлука о измени уговора

Одлука о додели уговора-Реконструкција моста у Вишевцу


Koнкурсну документацију можете преузети на следећем линку: http://www.raca.rs/docs/KonkursnadokumentacijaRekonstrukcijamostauVisevcu.doc


Позив за подношење понуда можете преузети на следећем линку: http://www.raca.rs/docs/PozivzapodnošenjeponudarekonstrukcijamostauVisevcu.docx


Јавна набавка - Извођење радова на електроенергетским инсталацијама за израду и опремање бунара Б 1А

Oбавештење о закљученом уговору- бунар Б 1А

Одлука о додели уговора за јавну набавку – Извођење хидротехничких радова и радова на електроенергетским инсталацијама за израду и опремање експлоатационог бунара Б 1А за потребе водоснабдевања општине Рача

Позив за подношење понуда- Јавна набавка за Извођење хидротехничких радова и радова на електроенергетским инсталацијама за израду и опремања експлоатационог бунара Б1А за потребе водоснабдевања општине Рача

Koнкурсна документација-Јавна набавка за Извођење хидротехничких радова и радова на електроенергетским инсталацијама за израду и опремања експлоатационог бунара Б1А за потребе водоснабдевања општине Рача

Oдлука о измени уговора о јавној набавци-Израда и опремање експлоатационог бунара Б1

Измена конкурсне документације за израду и опремање бунара Б-1А

Конкурсна документација- израда и опремање бунара Б-1А

Позив за подношење понуда-Израда и опремање експлоатационог бунара Б 1А