Општина Рача | Општина Рача

Општина Рача

Питања и одговори-Јавна набавка-радови на санацији постројења за пречишћавање пијаће воде

Питања и одговори- Јавна набавка -радови на санацији постројења за пречишћавање пијаће воде

Питања и одговори-Јавна набавка-радови на санацији постројења за пречишћавање пијаће воде

Питања и одговори-Јавна набавка-радови на санацији постројења за пречишћавање пијаће воде

Питања и одговори-Јавна набавка-радови на санацији постројења за пречишћавање пијаће воде

Питања и одговори-Јавна набавка-радови на санацији постројења за пречишћавање пијаће воде

Питања и одговори-Јавна набавка Извођење радова црпна станица

Питања и одговори-Јавна набавка Извођење радова црпна станица

Питања и одговори – Јавна набавка-Извођење радова црпна станица

Питања и одговори – Јавна набавка-Извођење радова црпна станица

Питања и одговори-Јавна набавка-радови на санацији постројења за пречишћавање пијаће воде

Питања и одговори-Јавна набавка-радови на санацији постројења за пречишћавање пијаће воде

Питања и одговори-Јавна набавка-Извођење радова на адаптацији амбуланте у Малим Крчмарима

Питања и одговори-Јавна набавка-Извођење радова на адаптацији амбуланте у Малим Крчмарима

Позив за подношење понуда-Реконструкција моста у Сепцима

Позив за подношење понуда можете преузети на следећем линку:
http://www.raca.rs/docs/PozivzapodnošenjeponudamostuSepcima.docx

Конкурсна документација-Реконструкција моста у Сепцима

Конкурсну документацију можете преузети на следећем линку:
http://www.raca.rs/docs/KonkursnadokumentacijaRekonstrukcijamostauSepcima.doc

Позив за подношење понуда-Реконструкција моста у Вишевцу

Позив за подношење понуда можете преузети на следећем линку:
http://www.raca.rs/docs/PozivzapodnošenjeponudarekonstrukcijamostauVisevcu.docx

Конкурсна документација-Реконструкција моста у Вишевцу

Конкурсну документацију можете преузети на следећем линку:
http://www.raca.rs/docs/KonkursnadokumentacijarekonstrukcijamostauVisevcu.doc

Позив за подношење понуда-Реконструкција моста преко реке Раче у Доњој Рачи

Позив за подношење понуда-Реконструкција моста преко реке Раче у Доњој Рачи

Конкурсна документација-Реконструкција моста преко реке Раче у Доњој Рачи

Конкурсна документација-Реконструкција моста преко реке Раче у Доњој Рачи

Позив за подношење понуда-Јавна набавка за Адаптацију амбуланте у Малом Крчмару

Позив за подношење понуда-Јавна набавка за Адаптацију амбуланте у Малом Крчмару

Конкурсна документација-Јавна набавка за Адаптацију амбуланте у Малом Крчмару

Конкурсна документација-Јавна набавка за Адаптацију амбуланте у Малом Крчмару

Позив за подношење понуда – Јавна набавка Постројење за пречишћавање пијаће воде

Позив за подношење понуда – Јавна набавка Постројење за пречишћавање пијаће воде

Конкурсна документација – Јавна набавка Постројење за пречишћавање пијаће воде

Конкурсна документација – Јавна набавка Постројење за пречишћавање пијаће воде

Позив за подношење понуда-Јавна набавка-Црпна станица

Позив за подношење понуда-Јавна набавка-Црпна станица

Конкурсна документација-Јавна набавка-Црпна станица

Конкурсна документација-Јавна набавка-Црпна станица

Одлука о додели уговора – Набавка саобраћајне сигнализације

Одлука о додели уговора – Набавка саобраћајне сигнализације

Обавештење о продужењу рока ЈНМВ -Набавка саобраћајне сигнализације

Обавештење о продужењу рока ЈНМВ -Набавка саобраћајне сигнализације

Измена конкурсне документације ЈНМВ-Набавка саобраћајне сигнализације

Измена конкурсне документације ЈНМВ-Набавка саобраћајне сигнализације

Питања и одговори-ЈНМВ-Набавка саобраћајне сигнализације

Питања и одговори-ЈНМВ-Набавка саобраћајне сигнализације

Позив за подношење понуда за ЈНМВ-Набавка саобраћајне сигнализације

Позив за подношење понуда за ЈНМВ-Набавка саобраћајне сигнализације

Kонкурсна документација ЈНМВ- Постављање саобраћајне сигнализације

Kонкурсна документација ЈНМВ- Постављање саобраћајне сигнализације

Одлука о измени одлуке о додели уговора-Изградња моста преко потока Трнава у Саранову

Одлука о измени одлуке о додели уговора-Изградња моста преко потока Трнава у Саранову

Oбавештење о закљученом уговору- бунар Б 1А

Oбавештење о закљученом уговору- бунар Б 1А

Одлука о додели уговора за јавну набавку – Извођење хидротехничких радова и радова на електроенергетским инсталацијама за израду  и опремање експлоатационог бунара Б 1А за потребе водоснабдевања општине Рача

Одлука о додели уговора за јавну набавку – Извођење хидротехничких радова и радова на електроенергетским инсталацијама за израду и опремање експлоатационог бунара Б 1А за потребе водоснабдевања општине Рача

Позив за подношење понуда- Јавна набавка за Извођење хидротехничких радова и радова на електроенергетским инсталацијама за израду и опремања експлоатационог бунара Б1А за потребе водоснабдевања општине Рача

Позив за подношење понуда- Јавна набавка за Извођење хидротехничких радова и радова на електроенергетским инсталацијама за израду и опремања експлоатационог бунара Б1А за потребе водоснабдевања општине Рача

Koнкурсна документација-Јавна набавка за Извођење хидротехничких радова и радова на електроенергетским инсталацијама за израду и опремања експлоатационог бунара Б1А за потребе водоснабдевања општине Рача  

Koнкурсна документација-Јавна набавка за Извођење хидротехничких радова и радова на електроенергетским инсталацијама за израду и опремања експлоатационог бунара Б1А за потребе водоснабдевања општине Рача

Oбавештења о о закљученом уговору- Изградња моста преко потока Трнава у Саранову

Oбавештење о закљученом уговору- Изградња моста преко потока Трнава у Саранову

Oдлука о додели уговора за изградњу моста преко потока Трнава у Саранову

Oдлука о додели уговора за изградњу моста преко потока Трнава у Саранову

Питања и одговори-ЈН Изградња моста преко потока Трнава у Саранову

Питања и одговори-ЈН Изградња моста преко потока Трнава у Саранову

Јавни позив за подношење понуда-Изградња моста преко потока Трнава у Саранову

Јавни позив за подношење понуда-Изградња моста преко потока Трнава у Саранову

Oбавештење-Изградња моста преко реке Трнаве у Саранову

Oбавештење-Изградња моста преко реке Трнаве у Саранову

Позив за подношење понуда – Изградња моста у Саранову 

Позив за поношење понуда-Изградња моста у Саранову

Koнкурсна документација- Изградња моста у Саранову 28.06.2017.

Koнкурсна документација- Изградња моста у Саранову 28.06.2017.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНИХ РАДОВА У ОПШТИНИ РАЧА У 2017. ГОДИНИ

Пријава за јавне радове 2017. година

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2017. ГОДИНИ

Захтев за учешће у програму стручна пракса

Oдлука о додели уговора-Набавка услуга стручног надзора

Oдлука о додели уговора-Набавка услуга стручног надзора

Конкурсна документација-Набавка услуга стручног надзора

Конкурсна документација-Набавка услуга стручног надзора

Позив за подношење понуда -Набавка стручног надзора

Позив за подношење понуда -Набавка стручног надзора

Одлука о измени уговора-Радови на инвестиционом одржавању амбуланте

Oдлука о измени уговора-Радови на инвестиционом одржавању амбуланте

Oдлука о измени уговора о јавној набавци-Израда и опремање експлоатационог бунара Б1

Oдлука о измени уговора о јавној набавци-Израда и опремање експлоатационог бунара Б1

Oдлука о измени Уговора- Радови на инвестиционом одржавању амбуланте

Oдлука о измени Уговора- Радови на инвестиционом одржавању амбуланте

Обавештење-бунар

Обавештење-бунар

Oбавештење-амбуланта

Oбавештење-амбуланта

Одлука о додели уговора-водоснабдевање

Одлука о додели уговора-водоснабдевање

Одлука о додели уговора-амбуланта

Одлука о додели уговора-амбуланта

Питање и одговор за јавну набавку – Инвестиционо одржавање амбуланте

Питање и одговор за јавну набавку – Инвестиционо одржавање амбуланте

Измена конкурсне документације за израду и опремање бунара Б-1А

Измена конкурсне документације за израду и опремање бунара Б-1А

Конкурсна документација- израда и опремање бунара Б-1А

Конкурсна документација- израда и опремање бунара Б-1А

Позив за подношење понуда-Израда и опремање експлоатационог бунара Б 1А

Позив за подношење понуда-Израда и опремање експлоатационог бунара Б 1А

Измена конкурсне документације за инвестиционо одржавање амбуланте

Измена конкурсне документације за инвестиционо одржавање амбуланте

Конкурсна документација-Инвестицоно одржавање  објекта амбуланте Ђурђево

Конкурсна документација-Инвестицоно одржавање објекта амбуланте Ђурђево

Позив за подношење понуда-Инвестиционо одржавање објекта амбуланте Ђурђево

Позив за подношење понуда-Инвестиционо одржавање објекта амбуланте Ђурђево

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАЧА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2015. ГОДИНИ: 

Јавни позив за доделу средстава из буџета општине Рача за програме у области спорта у 2015. години.