2. априла 2018.

Пољопривреда

Обавештење о престанку важења одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини бр.320-61/2021-III-01 од 31.12.2021.г.

Обавештење о престанку важења одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини бр.320-62/2021-III-01 од 31.12.2021.г.

Одлука o расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у првом кругу за агроекономску 2021/2022 годину

Закључак Комисије о почетним ценама закупа пољ.земљишта у државној својини у првом кругу за 2021-22 годину број: 320-44-2021-II-02 oд 05.07.2021.г.

Закључак Комисије 320-44-2021-II-02 oд 05.07.2021. потписан

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2022. ГОДИНУ

Обавештење носиоцима пољопривредних газдинстава

Јавни конкурс за реализацију Програма подршке спровођења мера популационе политике кроз учешће ЈЛС у економско-финансијским подстицајима за земљорадничке и пољопривредне задруге са територије општине Рача у 2020. години

 

Закључак о почетним ценама пољопривредног земљишта у државној својини II круг ЈН

 

 

 

Oдлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини општине Рача

Сагласност на оглас-Рача

Рача ЈН-2020

Формулар за пријављивање I круг 2020

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У СТОЧАРСТВУ У 2020. ГОДИНИ

 

Јавни позив за пријаву штете на пољопривредним усевима услед олујног ветра и града 19-20. мај 2020.odt

Јавни позив за пријаву штете на пољопривредним усевима услед олујног ветра и града 19-20. мај 2020. pdf

Пријава ел. непогода-Рача-олујни ветар и град 2020

Изјава-прилог уз пријаву 2020

 

Измена 1-Jaвни позив Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

Jaвни позив Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

Обавештење за пољопривредникe о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници пчела

Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници пчела

Формулар-пчеле

 

Уредба о новчаној помоћи пољопривредним газдинствима у циљу ублажавања последица насталих услед болести COVID 19 изазване вирусом SARS-COV-2

Обавештење за пољопривреднике о порталу еПијаца Србије

Обавештење за пољопривреднике о заштити биља 

Саопштење пољопривредним произвођачима о поступку подношења захтева за одобрење кретања током забране кретања можете преузети на овом линку: http://www.minpolj.gov.rs/o-b-a-v-e-s-t-e-nj-e-3/

Обавештење за пољопривредне произвођаче-пољопривредна трибина, петак 07.02.2020.

 

Измене 1-јавног позива-трактори – 2020

Јавни позив-трактори-2020-1

Правилник-о-условима-и-начину-остваривања-права-на-подстицаје-у-сточарству-за-краве-за-узгој-телади-за-тов

Правилник-тов

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Рача-други круг

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2020. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2020. ГОДИНУ

Јавни оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Рача-први круг

 

Обавештење носиоцима пољопривредних газдинстава, 2019

Oбавештење пољопривредним произвођачима

Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради

Бесплатана сервис о превенцији и заштити гајених усева и засада-АМС

Информација ПССС-Крагујевац -АМС

Обавештење о обнови регистрације пољопривредних газдинстава у 2019. години

Закључак о почетним ценама закупа пољопривредног земљишта у државној својини II круг

Обавештење Комисије буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој

Oбавештење за регистрована пољопривредна газдинства

Јaвни оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Рача-II круг

Посебан конкурс за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2018. годину


Посебан конкурс за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2018. годину


ПРИЛОГ 1-прихватљиве инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава за набавку нових машина и опреме у Сектору воће и Сектору остали усеви


ПРИЛОГ 2-Елементи за рангирање


ПРИЛОГ 3-изјава добављача


Захтев за подстицајна средства за 2018. годину- Рача, сектор Остали усеви 1- инвестиција реализована


Захтев за подстицајна средства за 2018. годину-Рача-сектор Остали усеви-1 инвестиција није реализована


Захтев за подстицајна средства за 2018. годину, Рача, сектор Воће, грожђе, поврће и цвеће-1-инвестиција реализована


Захтев за подстицајна средства за 2018. годину, Рача, сектор Воће, грожђе, поврће и цвеће-1-инвестиција није реализована


Изјава корисника, саставни део захтева уз Посебан конкурс 2018


 


Предлог одлуке ОСТАЛИ УСЕВИ


Ранг листа ОСТАЛИ УСЕВИ


Предлог одлуке ВОЋЕ


Ранг листа ВОЋЕ


Конкурс за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2018. годину

Конкурс за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2018. годину

Захтев за остваривање права на регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда са хб бројем у 2018

Захтев за подстицајна средства за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018 – сектор пчеларство

Захтев за подстицајна средства за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018.г. – сектор воћарство

Захтев за подстицајна средства за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018. – Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће

Изјава – Захтев за подстицајна средства за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

Изјава – Захтев за регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем шифра мере 100.1.1.

Изјава – Захтев за подстицајна средства за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава, шифра инвестиције 101.4.1 – Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће


 


 Одлука о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.4.1. пролећна садња 2018

Јавни позив за подношење пријава за утврђивање процене оштећења на пољопривредним усевима/културама на територији општине Рача услед елементарних непогода града и поплаве

Расписивање јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Рача