Пољопривреда 2023


Сагласност на одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

са јавног надметања (други круг)


Ранг листа 2. круга јавних надметања за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за агроекономску 2023/24. годину


Одлукa о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за подручје општине Рача по условима другог круга за агроекономску 2023/24 годину


Закључак о почетним ценама закупа пољопривредног земљишта у државној својини у другом кругу јавног надметања за агроекономску 2023/2024 годину, бр.320-84/2023-II-02 од 29.09.2023.г


ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОПШТИНИ РАЧА


Јавним позив за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура за 2023. годину


Закључак о почетним ценама закупа пољопривредног земљишта у државној својини у I кругу јавног надметања за агроекономску 2023-2024 годину


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2024. ГОДИНУ И ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ БЕЗ НАКНАДЕ ЗА 2024. ГОДИНУ


Годишњи програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта за општину Рача за 2023. годину


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2024. ГОДИНУ – Стављен ван снаге


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2024. ГОДИНУ – Стављен ван снаге


Обавештење о престанку важења Одлука о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини


Сагласност на одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини са јавног надметања у другом кругу за агроекономску 2022/23 годину, бр.320-11-2463/2023-14 од 09.02.2023.г


Ранг листа 2. круга јавних надметања за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за агроекономску 2022/2023. годину


Архива


Обавештење о престанку важења одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини бр.320-61/2021-III-01 од 31.12.2021.г.


Обавештење о престанку важења одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини бр.320-62/2021-III-01 од 31.12.2021.г.


Jaвни оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Рача у другом кругу за агроекономску 2021/2022. годину


Oдлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Рача-II круг за агроекономску 2021-22


Сагласност МПШВ-а на Одлуку о расписивању јавног огласа-2-круг Рача-2021


Рача-ЈН-2021 (1)


Закључак о почетним ценама закупа пољ, земљ. у државној својини -други круг -2021. година


Закључак Комисије потписан документ- 320-52-2021-II-02


Одлука o расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у првом кругу за агроекономску 2021/2022 годину


Одлука и расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у првом кругу за агроекономску 2021/2022 годину


Рача-ЈН-2021


Сагласност МПШВ на оглас-1-круг-Рача-2021


Закључак Комисије о почетним ценама закупа пољ.земљишта у државној својини у првом кругу за 2021-22 годину број: 320-44-2021-II-02 oд 05.07.2021.г.


Закључак Комисије 320-44-2021-II-02 oд 05.07.2021. потписан


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2022. ГОДИНУ


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2022. ГОДИНУ


Захтев_без накнаде_Рача.2022


Јавни позив 320-41-2021-IV-03-2


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2022. ГОДИНУ


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2022. ГОДИНУ


Захтев-право пречег-инфрастр.-2022. Рача


Захтев-право пречег-сточари-2022. Рача


Обавештење носиоцима пољопривредних газдинстава


Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини по условима другог круга (трећи круг) за агроекономску 2020/2021 годину бр.320-5/2021-III-01


Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини по условима другог круга (трећи круг) за агроекономску 2020/2021 годину  бр.320-5/2021-III-01


Сагласност Министарства пољопривреде на Оглас по условима другог круга- трећи круг-Рача за агроекономску 2020-2021


Закључак Комисије за спровођење јавног надметања о почетним ценама закупа бр.: 320-1/2021-II-01


Преглед ЈН Рача- 2020


Јавни конкурс за реализацију Програма подршке спровођења мера популационе политике кроз учешће ЈЛС у економско-финансијским подстицајима за земљорадничке и пољопривредне задруге са територије општине Рача у 2020. години


Јавни конкурс за реализацију Програма подршке спровођења мера популационе политике кроз учешће ЈЛС у економско-финансијским подстицајима за земљорадничке и  пољопривредне задруге са територије општине Рача у 2020. години


Oбразац пријаве-2020 новоформиране задруге-Рача


Образац 2.


ПРОГРАМ-2020 Рача


Jaвни оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Рача-други круг


Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини -други круг- агроекономска -2020-21


Сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде на Оглас – II круг Рача


Преглед груписаних ЈН за општину Рача


Формулар за пријављивање -II круг -агроекономска-2020-2021


Закључак о почетним ценама пољопривредног земљишта у државној својини II круг ЈН


Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Рача за 2021. годину, број: 320-28/2020-III-01 од 23.06.2020.г.


Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Рача за 2021. годину, број: 320-28/2020-III-01 од 23.06.2020.г.


Захтев за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Рача за 2021.г.


Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Рача за 2021. годину, број: 320-27/2020-II-01 oд 23.06.2020.г.


Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Рача за 2021. годину, број: 320-27/2020-II-01 oд 23.06.2020.г.


Захтев за признавање права пречег закупа по основу сточарства


Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва над инфраструктуром


Oдлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини општине Рача


Сагласност на оглас-Рача


Рача ЈН-2020


Формулар за пријављивање I круг 2020


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У СТОЧАРСТВУ У 2020. ГОДИНИ


Јавни позив за пријаву штете на пољопривредним усевима услед олујног ветра и града 19-20. мај 2020.odt


Јавни позив за пријаву штете на пољопривредним усевима услед олујног ветра и града 19-20. мај 2020. pdf


Пријава ел. непогода-Рача-олујни ветар и град 2020


Изјава-прилог уз пријаву 2020


Измена 1-Jaвни позив Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава


Jaвни позив Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава


Обавештење за пољопривредникe о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници пчела


Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници пчела


Формулар-пчеле


Уредба о новчаној помоћи пољопривредним газдинствима у циљу ублажавања последица насталих услед болести COVID 19 изазване вирусом SARS-COV-2


Обавештење за пољопривреднике о порталу еПијаца Србије


Обавештење за пољопривреднике о заштити биља 


Саопштење пољопривредним произвођачима о поступку подношења захтева за одобрење кретања током забране кретања можете преузети на овом линку: http://www.minpolj.gov.rs/o-b-a-v-e-s-t-e-nj-e-3/


Обавештење за пољопривредне произвођаче-пољопривредна трибина, петак 07.02.2020.


Измене 1-јавног позива-трактори – 2020


Јавни позив-трактори-2020-1


Правилник-о-условима-и-начину-остваривања-права-на-подстицаје-у-сточарству-за-краве-за-узгој-телади-за-тов


Правилник-тов


Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Рача-други круг


Оглас-II круг


Рача-сагласност министарства на оглас-други круг


Преглед груписаних јавних надметања


Формулар за пријављивање-други круг


Конкурс за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2019. годину


Конкурс за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2019. годину


Захтев -регрес-за-ВО-2019


Захтев за подстицајна средства за 2019. Рача сектор пчеларство


Захтев за подстицајна средства за 2019 Рача сектор воће-1-1-1


Захтев за подстицајна средства за 2019. рача-сектор воће набавка пластеника-1


Изјава корисника -саставни део захтева-2019


Изјава корисника саставни део захтева -2019- ВО


Изјава припрема земље-воће-2019


S.08-04 Решење Општинског већа-исправка грешке 021-617


S.08-04 Решење Општинског већа-исправка грешке 021-616


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2020. ГОДИНУ


Јавни позив


Захтев-право пречег-сточари


Захтев -право пречег-инфрастр.


Закључак Комисије за спровођење јавног надметања


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2020. ГОДИНУ


Јавни позив за остваривање права


Захтев за остваривање права


Јавни оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Рача-први круг


Одлука о расписивању јавног огласа


Формулар за пријављивање-први круг 2019


Сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде


Преглед груписаних-ЈН-Рача-2019


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ПО КОШНИЦИ ПЧЕЛА ЗА 2019.ГОДИНУ


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ПО КОШНИЦИ ПЧЕЛА ЗА 2019.ГОДИНУ


Образац –Захтева за подстицаје по кошници пчела


Правилник о измени и Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници пчела Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде бр.110-00-41/2018-09 од 1.априла 2019.године.


Упутство за електронско подношење захтева


Обавештење носиоцима пољопривредних газдинстава, 2019


Oбавештење пољопривредним произвођачима


Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради


Бесплатана сервис о превенцији и заштити гајених усева и засада-АМС


Информација ПССС-Крагујевац -АМС


Обавештење о обнови регистрације пољопривредних газдинстава у 2019. години


Закључак о почетним ценама закупа пољопривредног земљишта у државној својини II круг


Обавештење Комисије буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој


Oбавештење за регистрована пољопривредна газдинства


Јaвни оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Рача-II круг


Одлука о расписивању јавног огласа- II круг 2018


Формулар за пријављивање II круг-2018


Сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде од 08.11.2018.


Посебан конкурс за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2018. годину


Посебан конкурс за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2018. годину


ПРИЛОГ 1-прихватљиве инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава за набавку нових машина и опреме у Сектору воће и Сектору остали усеви


ПРИЛОГ 2-Елементи за рангирање


ПРИЛОГ 3-изјава добављача


Захтев за подстицајна средства за 2018. годину- Рача, сектор Остали усеви 1- инвестиција реализована


Захтев за подстицајна средства за 2018. годину-Рача-сектор Остали усеви-1 инвестиција није реализована


Захтев за подстицајна средства за 2018. годину, Рача, сектор Воће, грожђе, поврће и цвеће-1-инвестиција реализована


Захтев за подстицајна средства за 2018. годину, Рача, сектор Воће, грожђе, поврће и цвеће-1-инвестиција није реализована


Изјава корисника, саставни део захтева уз Посебан конкурс 2018


Предлог одлуке ОСТАЛИ УСЕВИ


Ранг листа ОСТАЛИ УСЕВИ


Предлог одлуке ВОЋЕ


Ранг листа ВОЋЕ


Конкурс за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2018. годину


Конкурс за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2018. годину

Захтев за остваривање права на регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда са хб бројем у 2018

Захтев за подстицајна средства за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018 – сектор пчеларство

Захтев за подстицајна средства за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018.г. – сектор воћарство

Захтев за подстицајна средства за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018. – Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће

Изјава – Захтев за подстицајна средства за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

Изјава – Захтев за регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем шифра мере 100.1.1.

Изјава – Захтев за подстицајна средства за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава, шифра инвестиције 101.4.1 – Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће


 Одлука о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.4.1. пролећна садња 2018


Јавни позив за подношење пријава за утврђивање процене оштећења на пољопривредним усевима/културама на територији општине Рача услед елементарних непогода града и поплаве


Образац пријаве штете од града/поплаве

Јавни позив за подношење пријава за утврђивање процене оштећења на пољопривредним усевима/културама на територији општине рача услед елементарних непогода града и поплаве


Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Рача за 2019. годину


Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Рача за 2019. годину

Захтев за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Рача за 2019. годину


Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Рача за 2019. годину


Захтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини по основу власништва над инсфраструктуром на територији општине Рача

Захтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини по основу сточарства на територији општине Рача за 2019. годину

Jавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Рача


Расписивање јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Рача


Одлука о расписивању јавног огласа I круг 2018

Формулар за пријављивање I круг 2018.

Сагласност министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде