ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОПШТИНИ РАЧА

САГЛАСНОСТ НА ОГЛАС 1. КРУГ

ПРЕГЛЕГ ГРУПНИХ ЈАВНИХ НАДМЕТАЊА