Обавештење о престанку важења Одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини бр. 320-25-2023 од 09.03.2023. године

Обавештење о престанку важења Одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини бр. 320-33-2023 од 09.03.2023. године