Оглас

Сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управе за пољопривредно земљиште

Преглед груписаних јавних надметања

Увид у објављену документацију можете преузети и преко линка Управе за пољопривредно земљиште, Београд: https://upz.minpolj.gov.rs/sadrzaj/svi-oglasi/