У прилогу се налази Сагласност на одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини са јавног надметања у другом кругу за агроекономску 2022/23 годину, бр.320-11-2463/2023-14 од 09.02.2023.г., Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управе за пољопривредно земљиште, Београд

Сагласност

Увид у дату Сагласност можете извршити и преко званичног сајта Управе за пољопривредно земљиште, линк: https://upz.minpolj.gov.rs/sadrzaj/saglasnosti-2022/