Рача ранг листа 2 круг

Увид у Ранг листу можте преузети и преко следећег линка: https://upz.minpolj.gov.rs/sadrzaj/ranglista/raca-2022/  Управе за пољопривредно земљиште, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.