2. априла 2018.

Пољопривреда

Обавештење Комисије буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој

Oбавештење за регистрована пољопривредна газдинства

Конкурс за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2018. годину

Конкурс за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2018. годину

Захтев за остваривање права на регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда са хб бројем у 2018

Захтев за подстицајна средства за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018 – сектор пчеларство

Захтев за подстицајна средства за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018.г. – сектор воћарство

Захтев за подстицајна средства за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018. – Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће

Изјава – Захтев за подстицајна средства за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

Изјава – Захтев за регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем шифра мере 100.1.1.

Изјава – Захтев за подстицајна средства за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава, шифра инвестиције 101.4.1 – Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће

Јавни позив за подношење пријава за утврђивање процене оштећења на пољопривредним усевима/културама на територији општине Рача услед елементарних непогода града и поплаве

Расписивање јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Рача