Материјал 6 седница

Допуна материјала 5 седница

Материјал 5 седница

Материјал 4 седница

Материјал 3 седница

Архива


Maтеријал за 47. седницу Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку:


Maтеријал 47. седница


Maтеријал за 46. седницу Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку:


Maтеријал 46. седницa


Допуна 46 седница


Maтеријал за 45. седницу Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку:


Maтеријал 45 седница


Maтеријал за 44. седницу Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку:


Материјал 44 седница


Допуна материјала 44 седница


Maтеријал за 43. седницу Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку:


Материјал 43 седница


Maтеријал за 42. седницу Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку:


https://mega.nz/folder/0EMVGYZJ#6kza2j2ZpOvVig1YWzwoyQ


Maтеријал за 41. седницу Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку:


https://mega.nz/folder/ZFkmGRBI#u5QdAhbuk1BOAHJnQfYdVQ


Maтеријал за 40. седницу Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку:


https://mega.nz/folder/UcVjiRAD#jeLbvodSJ0rgvxLNZeLLfw


Maтеријал за 39. седницу Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку:


https://mega.nz/folder/9Etg0Sxa#82jG5Ttbq43iT-xjCZYhIQ


Maтеријал за 38. седницу Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку:


https://mega.nz/folder/gQFBVRoY#7aEueUOHVk6khQlP189FVg


Допуна мaтеријала за 37. седницу Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку:


https://mega.nz/folder/hdEghaYb#oELq4CWtRNgNbNWFY9Sa1g


Maтеријал за 37. седницу Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку:


https://mega.nz/folder/IZkSCabA#vi2P7LyHbP007Gz558rjaQ


Maтеријал за 36. седницу Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку:


https://mega.nz/folder/gc8RgSjC#N6CW0EmDuHZeqowwKxjiSA


Maтеријал за 35. седницу Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку:


https://mega.nz/folder/9V0hgJSK#W6DSj0E_cQ0e_PFAx72QIw


Maтеријал за 34. седницу Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку:


https://mega.nz/folder/8VdwSBrK#YtemJCq6_5Tu4dQFrxh-PA


Maтеријал за 33. седницу Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку:


https://mega.nz/folder/RZdBlJZK#8VxOG9O0n1zuWgs13lfxsA


Maтеријал за 31. седницу Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку:


https://mega.nz/folder/XX5x0A6C#Xtz-SqXVD8ry4hMexoLElg


Предлог Плана детаљне регулације Сепци са СПУ плана на животну средину и Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Рача“ из Раче можете преузети на следећем линку: https://mega.nz/folder/KepDzLLQ#ppcejL7jY3UfrVAO0nUuRw


Допуну материјала за 30. седницу Скупштине општине Рача можете преузети у наставку:


Културни центар-предлог за члановве УО и НО


Предлог Решења о именовању председника и чланова НО КЦ Радоје Домановић Рача -2022 


Предлог Решења о именовању председника и чланова УО КЦ Радоје Домановић Рача- 2022


S.07-01 Позив са предлогом Дневног реда седнице СО -ДОПУЊЕНИ


Maтеријал за 30. седницу Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://mega.nz/file/CLhBkBDb#1XgOsN6uVxwYhUnZsxS_EbYWMgHnBmsIxVJb7g2cCaE


Допуну материјала за 29. седницу Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Dopuna materijala za 29. sednicu SO Raca.zip


Maтеријал за 29. седницу Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Materijal za 29. sednicu SO Raca.zip


Maтеријал за 28. седницу Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Materijal za 28. sednicu SO Raca.zip


У наставку можете преузети линк који је везан за пету тачку Дневног реда 28. седнице Скупштине општине Рача: https://mega.nz/file/iCBX0TgL#BX-EiFmvuxNM-fRHDPpy3FDRRzhyGvhSj_wjZhfQSNM

Maтеријал за 27. седницу Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Materijal za 27. sednicu SO Raca.zip

Допуну материјала за 26. седницу Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Dopuna materijala za 26. sednicu SO Raca.zip


Maтеријал за 26. седницу Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Materijal za 26. sednicu SO Raca.zip


Maтеријал за 25. седницу Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Materijal za 25. sednicu SO Raca.zip


Допуну материјала за 24. седницу Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Dopuna materijala za 24. sednicu SO Raca.zip


Maтеријал за 24. седницу Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Materijal za 24. sednicu SO Raca.zip


Допуну материјала за 23. седницу Скупштине општине Рача можете преузетина следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Dopuna materijala za 23. sednicu SO Raca.zip


Maтеријал за 23. седницу Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Materijal za 23. sednicu SO Raca.zip


Допуну материјала за 22. седницу Скупштине општине Рача можете преузети у наставку:


S.07-01 Позив са предлогом дневног реда седнице Скупштине Општине – ДОПУЊЕНИ


Предлог Решења о именовању Надзорни одбор ЈКП Рача


Maтеријал за 22. седницу Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Materijal za 22. sednicu SO Raca.zip


Maтеријал за 21. седницу Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Maтеријал за 21. седницу СО Рача.zip


Допуну материјала за 21. седницу Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Допуна материјала за 21. седницу СО Рача.zip


Maтеријал за 20. седницу Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Mатеријал за 20. седницу Скупштине општине Рача.rar


(Материјал за 1. тачку дневног реда 20. седнице Скупштине општине Рача можете преузети на линку: https://mega.nz/file/CS5yFYzY#OFHoPt9Yd38I0c8KPK6VmeY3lO7HipyQiDdHAwHgexM )


Допуну материјала за 20. седницу Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Допуна материјала за 20. седницу Скупштине општине Рача.rar


Maтеријал за 19. седницу Скупштине општине Рача можете преузети на следећим линковима: https://www.raca.rs/docs/Maтеријал за 19. седницу СО Рача, 1. део.zip  , https://www.raca.rs/docs/Материјал за 19. седницу СО Рача, 2. део.zip


Maтеријал за 18. седницу Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Материјал за 18. седницу Скупштине општине Рача.zip


Допуну материјала за 17. седницу Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Допуна материјала за 17. седницу Скупштине општине Рача.zip


Maтеријал за 17. седницу Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Материјал за 17. седницу Скупштине општине Рача.zip


Maтеријал за 16. седницу Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Материјал за 16. седницу Скупштине општине Рача.zip


Maтеријал за 15. седницу Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Maтеријал за 15. седницу Скупштине општине Рача.zip


Mатеријал са 14. седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Материјал са 14. седнице Скупштине општине Рача.rar


Mатеријал са 13. седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Материјал са 13. седнице Скупштине општине Рача.rar


Mатеријал са 12. седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Материјал са 12. седнице Скупштине општине Рача.zip


Mатеријал са 11. седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Материјал са 11. седнице Скупштине општине Рача.zip


Mатеријал са 10. седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Материјал са 10. седнице Скупштине општине Рача.zip


Mатеријал са 9. седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Материјал са 9. седнице Скупштине општине Рача.zip


Mатеријал са 8. седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Материјал са 8. седнице Скупштине општине Рача.zip


Mатеријал са 7. седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Материјал са 7. седнице Скупштине општине Рача.zip


Mатеријал са 6. седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Материјал са 6. седнице Скупштине општине Рача.zip


Mатеријал са 5. седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Материјал са 5. седнице Скупштине општине Рача.zip


Mатеријал са 4. седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Материјал са 4. седнице Скупштине општине Рача.zip


Mатеријал са 3. седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Материјал са 3. седнице Скупштине општине Рача.zip


Mатеријал са 73. седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Материјал са 73. седнице Скупштине општине Рача.zip


Mатеријал са 72. седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Материјал са 72. седнице Скупштине општине Рача.zip


Mатеријал са 71. седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Mатеријал са 71. седнице Скупштине општине Рача.rar


Mатеријал са 70. седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Mатеријал са 70. седнице Скупштине општине Рача.rar


Maтеријал за 69. Седницу Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Материјал за 69. седницу Скупштине општине Рача.rar


Maтеријал за 68. Седницу Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Материјал за 68. седницу Скупштине општине Рача.rar


Mатеријал са 67. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Материјал са 67. седнице Скупштине општине Рача.rar


Mатеријал са 66. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Материјал са 66. седнице Скупштине општине Рача.rar


Mатеријал са 65. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Материјал са 65. седнице Скупштине општине Рача.rar


Mатеријал са 64. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Материјал са 64. седнице Скупштине општине Рача.rar


Mатеријал са 63. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Материјал са 63. седнице Скупштине општине Рача.rar


Mатеријал са 62. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Материјал са 62.седнице Скупштине општине Рача.rar


Mатеријал са 61. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Материјал са 61. седнице Скупштине општине Рача.rar


Mатеријал са 60. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Материјал са 60. седнице Скупштине општине Рача.rar


Mатеријал са 59. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Материјал са 59.седнице Скупштине општине Рача.rar


Mатеријал са 58. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Материјал са 58.седнице Скупштине општине Рача.rar


Mатеријал са 57. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку:  https://www.raca.rs/docs/Материјал са 57. седнице Скупштине општине Рача.rar


Mатеријал са 56. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Материјал са 56.седнице Скупштине општине Рача.rar


Mатеријал са 55. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Материјал са 55.седнице Скупштине општине Рача.rar


Mатеријал са 54. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Maтеријал са 54. седнице Скупштине општине Рача.rar


Mатеријал са 53. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Материјал са 53. седнице Скупштине општине Рача.rar


Mатеријал са 52. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Материјал са 52. седнице Скупштине општине Рача.rar


Mатеријал са 51. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Материјал са 51. седнице Скупштине општине Рача.rar


Mатеријал са 50. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Материјал са 50. седнице Скупштине општине Рача.rar


Mатеријал са 49. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Maтеријал са 49. седнице Скупштине општине Рача.rar


Mатеријал са 48. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Maтеријал са 48 седнице Скупштине општине Рача.rar


Mатеријал са 47. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Материјал са 47 седнице Скупштине општине Рача.rar


Mатеријал са 46. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Материјал са 46 седнице Скупштине општине Рача.rar


Mатеријал са 45. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Материјал са 45 седнице Скупштине општине Рача.rar


Mатеријал са 44. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Материјал са 44. седнице Скупштине општине Рача.rar


Mатеријал са 43. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Материјал са 43. седнице Скупштине општине Рача.rar


Mатеријал са 42. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Материјал са 42 седнице Скупштине општине Рача.rar


Mатеријал са 41. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Материјал са 41. седнице Скупштине општине Рача.rar


Mатеријал са 40. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Материјал са 40. седнице Скупштине општине Рача.rar


Mатеријал са 39. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Maтеријал са 39 седнице Скупштине општине Рача.rar


Mатеријал са 38. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Материјал са 38. седнице Скупштине општине Рача.rar


Mатеријал са 37. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Материјал са 37. седнице Скупштине општине Рача.rar


Mатеријал са 36. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Материјал са 36. седнице Скупштине општине Рача.rar


Mатеријал са 35. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Материјал са 35. седнице Скупштине општине Рача.rar


Mатеријал са 34. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Материјал са 34. седнице Скупштине општине Рача.rar


Mатеријал са 33. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Материјал са 33. седнице Скупштине општине Рача.rar


Mатеријал са 32. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Материјал са 32. седнице Скупштине општине Рача.rar


Mатеријал са 31. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Материјал са 31. седнице Скупштине општине Рача.rar


Mатеријал са 30. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Материјал са 30. седнице Скупштине општине Рача.rar


Mатеријал са 29. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Материјал са 29. седнице Скупштине општине Рача.rar


Mатеријал са 28. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Материјал са 28. седнице Скупштине општине Рача.rar


Mатеријал са 27. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Материјал са 27. седнице Скупштине општине Рача.rar


Mатеријал са 26. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Материјал са 26. седнице Скупштине општине Рача.rar


Mатеријал са 25. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Материјал са 25. седнице Скупштине општине Рача.rar


Mатеријал са 24. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Материјал са 24. седнице Скупштине општине Рача.rar


Mатеријал са 23. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Материјал са 23. седнице Скупштине општине Рача.rar


Mатеријал са 22. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Материјал са 22. седнице Скупштине општине Рача.rar


Mатеријал са 21. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Материјал са 21. седнице Скупштине општине Рача.rar