16. октобра 2019.

Материјал – седницe Скупштине општине Рача

 

Maтеријал за 69. Седницу Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: http://www.raca.rs/docs/Материјал за 69. седницу Скупштине општине Рача.rar

Maтеријал за 68. Седницу Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: http://www.raca.rs/docs/Материјал за 68. седницу Скупштине општине Рача.rar

Mатеријал са 67. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: http://www.raca.rs/docs/Материјал са 67. седнице Скупштине општине Рача.rar

Mатеријал са 66. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: http://www.raca.rs/docs/Материјал са 66. седнице Скупштине општине Рача.rar

Mатеријал са 65. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: http://www.raca.rs/docs/Материјал са 65. седнице Скупштине општине Рача.rar

Mатеријал са 64. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: http://www.raca.rs/docs/Материјал са 64. седнице Скупштине општине Рача.rar

Mатеријал са 63. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: http://www.raca.rs/docs/Материјал са 63. седнице Скупштине општине Рача.rar

Mатеријал са 62. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: http://www.raca.rs/docs/Материјал са 62.седнице Скупштине општине Рача.rar

Mатеријал са 61. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: http://www.raca.rs/docs/Материјал са 61. седнице Скупштине општине Рача.rar

Mатеријал са 60. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: http://www.raca.rs/docs/Материјал са 60. седнице Скупштине општине Рача.rar

Mатеријал са 59. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: http://www.raca.rs/docs/Материјал са 59.седнице Скупштине општине Рача.rar

Mатеријал са 58. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: http://www.raca.rs/docs/Материјал са 58.седнице Скупштине општине Рача.rar

Mатеријал са 57. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку:  http://www.raca.rs/docs/Материјал са 57. седнице Скупштине општине Рача.rar

Mатеријал са 56. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: http://www.raca.rs/docs/Материјал са 56.седнице Скупштине општине Рача.rar

Mатеријал са 55. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: http://www.raca.rs/docs/Материјал са 55.седнице Скупштине општине Рача.rar

Mатеријал са 54. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: http://www.raca.rs/docs/Maтеријал са 54. седнице Скупштине општине Рача.rar

Mатеријал са 53. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: http://www.raca.rs/docs/Материјал са 53. седнице Скупштине општине Рача.rar

Mатеријал са 52. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: http://www.raca.rs/docs/Материјал са 52. седнице Скупштине општине Рача.rar

Mатеријал са 51. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: http://www.raca.rs/docs/Материјал са 51. седнице Скупштине општине Рача.rar

Mатеријал са 50. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: http://www.raca.rs/docs/Материјал са 50. седнице Скупштине општине Рача.rar

Mатеријал са 49. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: http://www.raca.rs/docs/Maтеријал са 49. седнице Скупштине општине Рача.rar

Mатеријал са 48. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: http://www.raca.rs/docs/Maтеријал са 48 седнице Скупштине општине Рача.rar

Mатеријал са 47. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: http://www.raca.rs/docs/Материјал са 47 седнице Скупштине општине Рача.rar

Mатеријал са 46. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: http://www.raca.rs/docs/Материјал са 46 седнице Скупштине општине Рача.rar

Mатеријал са 45. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: http://www.raca.rs/docs/Материјал са 45 седнице Скупштине општине Рача.rar

Mатеријал са 44. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: http://www.raca.rs/docs/Материјал са 44. седнице Скупштине општине Рача.rar

Mатеријал са 43. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: http://www.raca.rs/docs/Материјал са 43. седнице Скупштине општине Рача.rar

Mатеријал са 42. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: http://www.raca.rs/docs/Материјал са 42 седнице Скупштине општине Рача.rar

Mатеријал са 41. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: http://www.raca.rs/docs/Материјал са 41. седнице Скупштине општине Рача.rar

Mатеријал са 40. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: http://www.raca.rs/docs/Материјал са 40. седнице Скупштине општине Рача.rar

Mатеријал са 39. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: http://www.raca.rs/docs/Maтеријал са 39 седнице Скупштине општине Рача.rar

Mатеријал са 38. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: http://www.raca.rs/docs/Материјал са 38. седнице Скупштине општине Рача.rar

Mатеријал са 37. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: http://www.raca.rs/docs/Материјал са 37. седнице Скупштине општине Рача.rar

Mатеријал са 36. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: http://www.raca.rs/docs/Материјал са 36. седнице Скупштине општине Рача.rar

Mатеријал са 35. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: http://www.raca.rs/docs/Материјал са 35. седнице Скупштине општине Рача.rar

Mатеријал са 34. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: http://www.raca.rs/docs/Материјал са 34. седнице Скупштине општине Рача.rar

Mатеријал са 33. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: http://www.raca.rs/docs/Материјал са 33. седнице Скупштине општине Рача.rar

Mатеријал са 32. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: http://www.raca.rs/docs/Материјал са 32. седнице Скупштине општине Рача.rar

Mатеријал са 31. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: http://www.raca.rs/docs/Материјал са 31. седнице Скупштине општине Рача.rar

Mатеријал са 30. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: http://www.raca.rs/docs/Материјал са 30. седнице Скупштине општине Рача.rar

Mатеријал са 29. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: http://www.raca.rs/docs/Материјал са 29. седнице Скупштине општине Рача.rar

Mатеријал са 28. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: http://www.raca.rs/docs/Материјал са 28. седнице Скупштине општине Рача.rar

Mатеријал са 27. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: http://www.raca.rs/docs/Материјал са 27. седнице Скупштине општине Рача.rar

Mатеријал са 26. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: http://www.raca.rs/docs/Материјал са 26. седнице Скупштине општине Рача.rar

Mатеријал са 25. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: http://www.raca.rs/docs/Материјал са 25. седнице Скупштине општине Рача.rar

Mатеријал са 24. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: http://www.raca.rs/docs/Материјал са 24. седнице Скупштине општине Рача.rar

Mатеријал са 23. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: http://www.raca.rs/docs/Материјал са 23. седнице Скупштине општине Рача.rar

Mатеријал са 22. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: http://www.raca.rs/docs/Материјал са 22. седнице Скупштине општине Рача.rar

Mатеријал са 21. Седнице Скупштине општине Рача можете преузети на следећем линку: http://www.raca.rs/docs/Материјал са 21. седнице Скупштине општине Рача.rar