Јавне набавке у 2024. години

Набавка стручног надзора над извођењем радова на изградњи реконструцији, санацији, одржавању путева, мостова и пропуста, путних и других објеката и јавне расвете

Јавне набавке у 2023. години

Јавне набавке у 2020. години

План јавних набавки за 2020. годину

Jaвна набавка услуга израде пројекта парцелације и препарцелације за изградњу приступне саобраћајнице и моста на реци Јасеници у селу Сепци пројекта парцелације и препарцелације за изградњу приступне саобраћајнице и моста на реци Рачи у селу Ђурђеву

Позив за подношење понуда-Jaвна набавка услуга израде пројекта парцелације и препарцелације за изградњу приступне саобраћајнице и моста на реци Јасеници у селу Сепци пројекта парцелације и препарцелације за изградњу приступне саобраћајнице и моста на реци Рачи у селу Ђурђеву


Конкурсна документација.pdf-Jaвна набавка услуга израде пројекта парцелације и препарцелације за изградњу приступне саобраћајнице и моста на реци Јасеници у селу Сепци пројекта парцелације и препарцелације за изградњу приступне саобраћајнице и моста на реци Рачи у селу Ђурђеву


Одлука о додели уговора-Jaвна набавка услуга израде пројекта парцелације и препарцелације за изградњу приступне саобраћајнице и моста на реци Јасеници у селу Сепци пројекта парцелације и препарцелације за изградњу приступне саобраћајнице и моста на реци Рачи у селу Ђурђеву

Jaвна набавка израде пројектно-техничке документације за реконструкцију моста у селу Сепци преко реке Јасенице и изградњу моста у селу Сепци преко реке Јасенице у општини Рача

Позив за подношење понуда- ЈН израде прој.-тех. док. за реконструкцију моста у селу Сепци и изградњу моста у селу Сепци у општини Рача


Конкурсна документација- ЈН израде прој.-тех. док. за реконструкцију моста у селу Сепци и изградњу моста у селу Сепци у општини Рача 


Конкурсна документација-измена


Обавештење о продужењу рока


Питања и одговори (1)-ЈН израде прој.-тех. док. за реконструкцију моста у селу Сепци и изградњу моста у селу Сепци у општини Рача


Обавештење о продужењу рока 2- ЈН израде прој.-тех. док. за реконструкцију моста у селу Сепци и изградњу моста у селу Сепци у општини Рача


Kонкурсна документација-измена бр 2 – ЈН израде прој.-тех. док. за реконструкцију моста у селу Сепци и изградњу моста у селу Сепци у општини Рача


Конкурсна документација-измена бр 3-ЈН израде прој.-тех. док. за реконструкцију моста у селу Сепци и изградњу моста у селу Сепци у општини Рача


Одлука о додели уговора-ЈН израде прој.-тех. док. за реконструкцију моста у селу Сепци и изградњу моста у селу Сепци у општини Рача


Јавне набавке у 2019. години

План јавних набавки за 2019. годину

Одлука о доношењу Плана јавних набавки за 2019. годину

Прва измена плана јавних набавки Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача за 2019. годину

Набавке на које се закон не примењује, 2019


Позив за подношење понуда -јавна набавка – услуге израде КТП за потребе израде пројектне документације проширења пута и изградњу путног објекта -моста на реци Јасеници у Сепцима за део кп. бр 3540, кп.бр. 1537, 1538/2 и део кп.бр.3954/2 КО Сепци


Конкурсна документација-јавна набавка – услуге израде КТП за потребе израде пројектне документације проширења пута и изградњу путног објекта -моста на реци Јасеници у Сепцима за део кп. бр 3540, кп.бр. 1537, 1538/2 и део кп.бр.3954/2 КО Сепци


Позив за подношење понуда -јавна набавка услуге израде КТП за потребе израде пројекта пута за кп. бр 3510, кп.бр. 3509 и кп.бр. 3511 КО Сепци


Конкурсна документација-јавна набавка услуге израде КТП за потребе израде пројекта пута за кп. бр 3510, кп.бр. 3509 и кп.бр. 3511 КО Сепци


Позив за подношење понуда -набавка услуге израде пројекта парцелације и препарцелације за к.п. бр. 1981/2 и 1981/3 КО Вишевац


Конкурсна документација-набавка услуге израде пројекта парцелације и препарцелације за к.п. бр. 1981/2 и 1981/3 КО Вишевац


Позив за подношење понуда-Јавна набавка услуге пројектовања


Конкурсна документација- Јавна набавка услуге пројектовања


Позив за подношење понуда-услуга стручног надзора


Конкурсна документација-услуга стручног надзора

Јавне набавке у 2018. години

Одлука о усвајању измене плана јавних набавки

Прва измена Плана јавних набавки

План јавних набавки за 2018. годину