Програм одржавања путева за 2024. годину

Квартални извештај 01.01.2024. – 31.03.2024. године

Прва измена – Интерни план набавки на које се закон не примењује 2024

Прва измена – План јавних набавки за 2024. годину

Квартални извештај за период 01.01 – 31.12.2023. године

Правилник о начину обрачуна плате

Правилник о заштити података о личности

План набавки на које се закон не примењује за 2024. годину – одлука и план

Правилник о II измени и допуни Правилника о раду

План ЈН за 2024. годину – одлука и план

Одлука Привременог органа о усвајању докумената за 2024 годину

Програм пословања за 2024. годину

Предлог Правилника о II измени и допуни Правилника о раду

Програм коришћења субвенција за 2024. годину

Ценовник услуга за 2024. годину

Квартални извештај 01.01 – 30.09.2023.

Одлука о усвајању кварталног извештаја 01.01 – 30.09.2023.

Програм 2023

Обрасци уз ПП за 2023. годину

Друга измена и допуна посебног Програма коришћења средстава из буџета субвенције за 2023. годину

План зимске службе 2023-2024

Одлука о доношењу програма зимске службе 2023-2024

Извештај о раду за 2022. годину

Одлука о усвајању редовног годишњег ФИ за 2022. годину

Одлука о расподели добити за 2022 годину

Тромесечни извештај о реализацији ГПП за 2023 – други квартал

Редован годишњи финансијски извештај за 2022

Напомене уз финансијски извештај 2022

Одлука и план јавних набавки – прва измена

Одлука о првој измени и допуни интерног плана набавки за 2023

Правилник о измени и допуни Правилника о раду

Одлука о давању сагласности на прву измену и допуну програма пословања

Програм пословања за 2023. годину

Обрасци уз прву измену и допуну Програма пословања за 2023. годину

Одлука о давању сагласности Скупштина

Одлука о Првој измени и допуни посебног Програма коришћења средстава из буџета, субвенције 2023

Прва измена и допуна посебног Програма коришћења средстава из буџета, субвенције 2023

Одлука о усвајању кварталног извештаја

Квартални извештај

Одлука о давању сагласности на ценовник

Ценовник 2023

Тромесечни извештај за период 01.01 – 31.12.2022. године

Тромесечни извештај за период 01.01 – 30.09.2022. године

Тромесечни извештај за период 01.01.- 30.06.2022. године

Тромесечни извештај за период 01.01 – 31.03.2022. године

Ценовник ЈП за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача за 2023 годину

Посебан програм коришћења средстава из буџета општине Рача за 2023. годину

Програм пословања ЈП за 2023. годину

Ценовник ЈП за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача

Прва измена програма пословања за 2019.

Програм Пословања za 2019. годину

Извештај о раду JП за 2018 .годину

Систематизација ЈП за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача

Измена и допуна Статута ЈП за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача

Статут ЈП за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача

Одлука о оснивању предузећа 

Ценовник ЈП за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача

Прва измена програма пословања за 2019.

Програм Пословања za 2019. годину

Извештај о раду JП за 2018 .годину

Систематизација ЈП за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача

Измена и допуна Статута ЈП за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача

Статут ЈП за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача

Одлука о оснивању предузећа