Ценовник ЈП за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача

Прва измена програма пословања за 2019.

Програм Пословања za 2019. годину

Извештај о раду JП за 2018 .годину

Систематизација ЈП за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача

Измена и допуна Статута ЈП за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача

Статут ЈП за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача

Одлука о оснивању предузећа