27. фебруара 2020.

Општинска изборна комисија

Решење о именовању ОИК Рача

Пословник о раду Општинске изборне комисије

Образац ЛИ 1 – Изјава подршке

Образац ЛИ -2 -Изборна листа

Образац ЛИ 3 -Овлашћење за подношење изборне листе

Образац ЛИ 4 – Изјава о прихватању кандидатуре за одборнике Скупштине општине Рача

Обрзаца ЛИ 5- Сагласност носиоца изборне листе кандидата за одборника Скупштине

Образац ЛИ 6 – Списак бирача који су подржали листу

Одлука о усвајању ЛИ 1 обрасца

Одлука о усвајању ЛИ 2 обрасца

Одлука о усвајању ЛИ 3 обрасца

Одлука о усвајању ЛИ 4 обрасца

Одлука о усвајању ЛИ 5 обрасца

Одлука о усвајању ЛИ 6 обрасца

Табела са списком бирача

Решење о проглашењу изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ- ЗА НАШУ ДЕЦУ

Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине општине Рача расписаних за 26. април 2020. године

Решење о проглашењу изборне листе СПС-ЈС

Закључак ради отклањања недостатака изборне листе СПС-ЈС

Решење о прекидању изборних радњи

Решење о наставку изборних радњи

Закључак о начину спровођења изборних радњи

Роковник за изборе расписане за 21. јун 2020. године

Пословник о измени и допуни пословника о раду ОИК Општине Рача

Одлука о усвајању ЛИ 7 обрасца

Одлука о усвајању ЛИ 8 обрасца

Одлука о усвајању ЛИ 9 обрасца

Одлука о усвајању ЛИ 10 обрасца

Одлука о усвајању ЛИ 11 обрасца

Одлука о усвајању ЛИ 12 обрасца

Зaкључак о отклањању недостатака изборне листе „Kоалиција ДОСЛЕДНО ЗА РАЧУ“

Решење о проглашењу изборне листе „Коалиција Доследно за Рачу“

Решење о утврђивању збирне изборне листе за избор одборника Скупштине општине Рача

Одлука о усвајању ЛИ 13 обрасца – гласачки листић

Одлука о усвајању ЛИ 14 обрасца – контролни листић

Одлука о усвајању ЛИ 15 обрасца – потврда за гласање ван бирачког места

Одлука о усвајању ЛИ 16 обрасца- записник о примопредаји пре гласања

Одлука о усвајању ЛИ 17 обрасца- записник о примопредаји после гласања

Одлука о усвајању ЛИ 18 обрасца – записник о раду бирачких одбора