Комунални инспектор 

Данијела Недељковић

Телефон: 034/751-175;

е-маил: danijela.nedeljkovic@raca.rs

Документа


Извештај о раду за 2023. годину


Годишњи план инспекцијског надзора – Заштита животне средине за 2024. годину


Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2024. годину


Годишњи план инспекцијског надзора за 2023. годину


Оперативни план инспекцијског надзора за 2023. годину


Стратешки план службе за инспекцијске послове за период 2023.-2026. година


Годишњи план рада комуналне инспекције за 2023. годину


Извештај о раду за 2022. годину


Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2022. годину


Извештај_2021


Годишњи План инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2021. годину


Решење, број 355-36-2020


S.05-01 Захтев-представка-Комунална инспекција


Годишњи План инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2019. годину


Извештај Комуналне инспекције за 2018. годину


Извештај Комуналне инспекције за 2017. годину

Годишњи план рада Комуналне инспекције за 2018. годину


КЛ 1- БАШТА УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА

КЛ 2 -ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И ИНСТАЛАЦИЈА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ

КЛ 3 – УРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПАРКОВА И ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

КЛ 4-УРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПАРКОВА И ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

КЛ 5-РАДНО ВРЕМЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА

КЛ 6- РАДНО ВРЕМЕ ТРГОВИНСКОГ ОБЈЕКАТА

КЛ 7- ИСПОРУКА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ

КЛ 8 – КОРИШЋЕЊЕ ВОДЕ

КЛ 9 – ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ И АТМОСФЕРСКИХ ВОДА-ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА

KЛ 10- СЕПТИЧКЕ ЈАМЕ

КЛ 11- УПРАВЉАЊЕ ПИЈАЦАМА

КЛ 12- РАСКОПАВАЊЕ ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

КЛ 13-ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ-ЗАШТИТА ЈАВНИХ ПОВРШИНА


КЛ 14- ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА


КЛ 15 – ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА