Јавни оглас ради издавања у закуп пословног простора – бифеа на олимпијским базенима у Рачи у сезони лето 2024. путем јавног надметања – лицитације

Јавне набавке у 2023. години

Информатор о раду ЈКП “Рача“ 2023

Интерни план набавки које су изузете од примене Закона о јавним набавкама:

План набавки

Одлука о усвајању Интерног плана набавки

Архива


Информатор о раду ЈКП “Рача“ 2021


Систематизација ЈКП Рача 2021


Информатор ЈКП


16 Oдлука о давању сагласности на Ценовник услуга ЈКП Рача за 2020. годину


Тромесечни извештај 1-20


Тромесечни извештај 2-20


Тромесечни извештај 3-20


Тромесечни извештај 4-20


Извештај о раду за 2019 ЈКП РАЧА


Јавне набавке у 2022. години


Интерни план набавки које су изузете од примене Закона о јавним набавкама:


План набавки


Одлука о усвајању Интерног плана набавки


Јавне набавк е у 2020. години


Јавна набавка радова на реконструкцији платоа и дела зграде пливачких базена у Рачи


Позив за подношење понуда -Јавна набавка радова на реконструкцији платоа и дела зграде пливачких базена у Рачи


Конкурсна документација -Јавна набавка радова на реконструкцији платоа и дела зграде пливачких базена у Рачи


Измена конкурсне документације-Јавна набавка радова на реконструкцији платоа и дела зграде пливачких базена у Рачи


Измена конкурсне документације 2-Јавна набавка радова на реконструкцији платоа и дела зграде пливачких базена у Рачи


Обавештење о продужењу рока-Јавна набавка радова на реконструкцији платоа и дела зграде пливачких базена у Рачи


Обавештење-Јавна набавка радова на реконструкцији платоа и дела зграде пливачких базена у Рачи


Одлука о додели уговора-Јавна набавка радова на реконструкцији платоа и дела зграде пливачких базена у Рачи


Jaвна набавка горива за потребе Јавног-комуналног предузећа Рача


Позив за подношење понуда-Јавна набавка горива за потребе Јавног-комуналног предузећа Рача


Конкурсна документација-Јавна набавка горива за потребе Јавног-комуналног предузећа Рача


Oдлука о додели уговора-Јавна набавка горива за потребе Јавног-комуналног предузећа Рача


Jaвна набавка електричне енергије за потребе ЈКП Рача


Позив за подношење понуда-Jaвна набавка електричне енергије за потребе ЈКП Рача


Конкурсна документација-Jaвна набавка електричне енергије за потребе ЈКП Рача


Јавне набавке у 2019. години


Јавна набавка услуге израде пројектно-техничке документације обликоване по партијама


Позив за подношење понуда-Јавна набавка услуге израде пројектно-техничке документације обликоване по партијама


Конкурсна документација-Јавна набавка услуге израде пројектно-техничке документације обликоване по партијама


Oбавештење о продужењу рока за достављање понуда-Јавна набавка услуге израде пројектно-техничке документације обликоване по партијама


Измена конкурсне документације-Јавна набавка услуге израде пројектно-техничке документације обликоване по партијама


Јавна набавка-Изградња трафостанице 10/04 kv у Доњој Рачи


Позив за подношење понуда-Јавна набавка-Изградња трафостанице 10/04 kv у Доњој Рачи


Конкурсна документација-Јавна набавка-Изградња трафостанице 10/04 kv у Доњој Рачи


Одлука о додели уговора-Јавна набавка-Изградња трафостанице 10/04 kv у Доњој Рачи


Jaвна набавка велике вредности каменог агрегата


Позив за подношење понуда-Јавна набавка велике вредности каменог агрегата


Конкурсна документација-Јавна набавка велике вредности каменог агрегата


Одлука о додели уговора-Јавна набавка велике вредности каменог агрегата


Јавна набавка електричне енергије за потребе ЈКП Рача- Рача


Позив за подношење понуда-Јавна набавка електричне енергије за потребе ЈКП Рача- Рача


Конкурсна документација-Јавна набавка електричне енергије за потребе ЈКП Рача- Рача


Одлука о додели уговора-Јавна набавка електричне енергије за потребе Јавног комуналног предузећа Рача


Јавна набавка комбиноване грађевинске машине ИЦБ -ново возило путем финансијског лизинга


Позив за подношење понуда-Јавна набавка комбиноване грађевинске машине ИЦБ -ново возило путем финансијског лизинга


Конкурсна документација-Јавна набавка комбиноване грађевинске машине ИЦБ -ново возило путем финансијског лизинга


Измена конкурсне документације-Јавна набавка комбиноване грађевинске машине ИЦБ -ново возило путем финансијског лизинга


Јавне набавке у 2018. години


Jaвна набавка-Израда пројектно-техничке документације-ПЗИ Сепарат измена пројекта за извођење за ППВ у Рачи


Позив за подношење понуда-Jaвна набавка-Израда пројектно-техничке документације-ПЗИ „Сепарат измена пројекта за извођење за ППВ у Рачи“


Конкурсна документација-Jaвна набавка-Израда пројектно-техничке документације-ПЗИ „Сепарат измена пројекта за извођење за ППВ у Рачи“


Oдлука о додели уговора-Jaвна набавка-Израда пројектно-техничке документације-ПЗИ „Сепарат измена пројекта за извођење за ППВ у Рачи“


Jaвна набавка услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи постројења за прераду отпадних вода насеља Рача, Адровац и Доња Рача


Позив за подношење понуда-Јавна набавка услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи постројења за прераду отпадних вода насеља Рача, Адровац и Доња Рача


Конкурсна документација-Јавна набавка услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи постројења за прераду отпадних вода насеља Рача, Адровац и Доња Рача


Oдлука о додели уговора-Јавна набавка услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи постројења за прераду отпадних вода насеља Рача, Адровац и Доња Рача


Jавнa набавкa – Израда хидрауличке анализе водоводног система Рача са израдом пројектно-техничке документације за реконструкцију водовода и надзорно-управљачког система


Позив за подношење понуда


Конкурсна документација


Јавна набавка горива за потребе Јавног-комуналног предузећа Рача


Позив за подношење понуда-Јавна набавка горива за потребе Јавног-комуналног предузећа „Рача“


Конкурсна документација-Јавна набавка горива за потребе Јавног-комуналног предузећа „Рача“


Измена 11. стране конкурсне документације


Обавештење о продужењу рока за подношење понуда-пријава


Питање и одговор


Јавна набавка електричне енергије за Јавно-комунално предузеће Рача


Измена конкурсне документације-Јавна набавка електричне енергије за Јавно-комунално предузеће „Рача“


Конкурсна документација-Јавна набавка електричне енергије за Јавно-комунално предузеће „Рача“


Позив за подношење понуда-Јавна набавка електричне енергије за Јавно-комунално предузеће „Рача“