Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА- базне станице мобилне телефоније “КГ-Велико Крчмаре-КГ98, КГУ98, КГО98 у В.Крчмарима, на локацији 174/3 КО В.Крчмаре, општина Рача

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА РАЧА Општинска управа Рача На основу члана 10.став 1. а у вези са чл.29.став 1. и 3. Закона Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС“, бр.135/04, 36/09) даје следеће:   О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да […]

Обавештење о јавном позиву Регионалне агенције за економски развој Шумадије и Поморавља

„Јавни позив за доделу финансијских средстава за унапређење техничких капацитета домаћинстава у руралним подручјима на територији Шумадијског и Колубарског управног округа која се баве производњом домаће хране и старим занатима“ Регионална агенције за економски развој Шумадије и Поморавља објавила је „Јавни позив за доделу финансијских средстава за унапређење техничких капацитета домаћинстава у руралним подручјима на […]

Наредба

  РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА РАЧА ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за општу управу, друштвене делатности,  заједничке и инспекцијске послове Број : 355-28/2018-IV-01-1 Датум : 27.02.2018. године РАЧА   На основу члана 15. Одлуке о комуналном уређењу („Сл. гласник општине Рача“, бр. 11/2015,  22/2016 и 29/17), Комунални инспектор издаје следећу:   Н А Р Е Д Б У […]

Јaвни позив за прикупљање понуда за набавку финансијске услуге кредита

На основу члана 7. став 1. тачка 13. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 68/2015) и члана 4. Одлуке о кредитном задужењу Општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, број 2/2018), председник општине Рача објављује Ј А В Н И    П О З И В за прикупљање понуда за набавку финансијске услуге кредита […]

Одлука о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.3.1. јесења садња 2017

На основи члана 37. Пословника о раду општинског већа ( „ Сл.Гласник општине Рача“ бр. 01/09 и 16/17 ) и на основу члана 9. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача („Сл.гласник СО-Рача“, број 22/16), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2017.годину […]

Одлука о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: пчеларство, шифра инвестиције: 101.5.2.

На основу чл. 37. Пословника о раду општинског Већа („Сл. Гласник општине Рача“, број 01/09 и 17/16), и на основу члана 9. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача („Сл.гласник СО-Рача“, број 22/16), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2017.годину (Сл.гласник СО-Рача, […]

Одлука о додели подстицајних средстава за регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем у првом кругу за 2017.годину

На основу члана 37. Правилника о раду општинског Већа ( Сл.Гласник општине Рача 01/09 и 16/17) и на основу члана 9. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача („Сл.гласник СО-Рача „, број 22/16), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2017.годину (Сл.гласник СО-Рача, […]

Одлука о додели подстицајних средстава за регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем у другом кругу за 2017.годину

На основу члана 37. Правилника о раду општинског Већа ( Сл.Гласник општине Рача 01/09 и 16/17) и на основу члана 9. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача („Сл.гласник СО-Рача „, број 22/16), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2017.годину (Сл.гласник СО-Рача, […]

Одлука о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.3.4.

На основу чл. 37. Пословника о раду општинског Већа („Сл. Гласник општине Рача“, број 01/09 и 17/16), и на основу члана 9. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача („Сл.гласник СО-Рача „, број 22/16), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2017.годину (Сл.гласник […]