На основи члана 37. Пословника о раду општинског већа ( „ Сл.Гласник општине Рача“ бр. 01/09 и 16/17 ) и на основу члана 9. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача („Сл.гласник СО-Рача“, број 22/16), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2017.годину (Сл.гласник СО-Рача, бр.6/2017) и Конкурса за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2017. годину, број 021-200/2017-II-01 од 13.03.2017.године (Сл.гласник СО-Рача, бр.8/2017 од 13.03.2017.г.), члана 66. Статута општине Рача, („Службени гласник СО-Рача“ број 6/08, 2/10 и 12/10) и Предлога Комисије за контролу и управљање средствима буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача бр. 021-887/2017-III-01 од 28.12.2017.г.,Општинско веће општине Рача, на седници одржаној дана: 29.12.2017. године, донело је:

 

ОДЛУКУ

о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.3.1. јесења садња 2017

 

  1. Одобравају се подстицајна средства за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.3.1. назив инвестиције: набавка сертификованог садног материјала воћа и то: шљиве, вишње, трешње, кајсије, дуње, малине и купине у јесен 2017. године, у укупном износу 2.224.321,68 динара без урачунатог пореза на додатну вредност, следећим подносиоцима захтева/корисницима средстава:

 

1.1. Бојану Симићу из Бораца, општина Рача,са ЈМБГ: 0107980761028 и БПГ: 736686000055, број захтева 021-738/2017-II-01 од 01.11.2017.г., у укупном износу 138.411,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност,за набавку сертификованог садног материјала воћа: шљиве, по рачуну бр.272/2017 од 30.10.2017.г. издатог од стране Привредног друштва “Grof of Milutovac“ доо, Милутовац.

1.2. Живослава Милановић из Вишевца, општина Рача, са ЈМБГ: 1210946726417 и БПГ: 736716000619 број захтева 021-786/2017-II-01 од 17.11.2017., у укупном износу 126.531,30 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку сертификованог садног материјала воћа: шљиве и вишње, по рачуну бр.291/17 од 03.11.2017.г., издатог од стране Привредног друштва “Grof of Milutovac“ доо, Милутовац, умањен за износ вредности садница за 100 комада вишње које нису засађене на парцели где је заснован нови вишегодишњи производни засад и за 118 комада шљиве којима је извршено подсађивање старог засада шљиве односно за 67 комада садница шљиве које нису засађене.

1.3. Живорад Милић из Ђурђева, општина Рача,са ЈМБГ: 0110943721416 и БПГ: 736775000867, број захтева 021-787/2017-II-01 од 17.11.2017.г., у укупном износу 34.912,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност,за набавку сертификованог садног материјала воћа: вишње, по рачуну бр.310/2017 од 09.11.2017.г. издатог од стране Привредног друштва “Grof of Milutovac“ доо, Милутовац.

1.4. Југослав Степановић из Ђурђева, општина Рача, са ЈМБГ: 2203976721417 и БПГ: 736775000085 број захтева 021-788/2017-II-01 од 17.11.2017., у укупном износу 32.955,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку сертификованог садног материјала воћа: шљиве по рачуну бр.311/17 од 09.11.2017.г., издатог од стране Привредног друштва “Grof of Milutovac“ доо, Милутовац.

1.5. Мирољуб Милетић из Мирашевца, општина Рача, са ЈМБГ: 1508956721412 и БПГ: 736791000329 број захтева 021-789/2017-II-01 од 17.11.2017., у укупном износу 245.475,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку сертификованог садног материјала воћа: вишње, по рачуну бр.340/17 од 16.11.2017.г., издатог од стране Привредног друштва “Grof of Milutovac“ доо, Милутовац.

1.6. Драган Стојковић из Сепаца, општина Рача, са ЈМБГ: 1505980710146 и БПГ: 736830000240 број захтева 021-790/2017-II-01 од 20.11.2017., у укупном износу 159.202,20 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку сертификованог садног материјала воћа: дуње по рачуну бр.339/17 од 16.11.2017.г., издатог од стране Привредног друштва “Grof of Milutovac“ доо, Милутовац, умањен за износ вредности садница за 90 комада дуње које нису засађене на парцелама где је заснован нови вишегодишњи производни засад дуње.

1.7. Веселин Јовичић из Бошњана, општина Рача, са ЈМБГ: 1211957721413 и БПГ: 736694000085 број захтева 021-791/2017-II-01 од 21.11.2017., у укупном износу 225.466,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку сертификованог садног материјала воћа: шљиве и вишње, по рачуну бр.348/17 од 17.11.2017.г., издатог од стране Привредног друштва “Grof of Milutovac“ доо, Милутовац.

1.8. Драган Степановић из Доњих Јарушица, општина Рача, са ЈМБГ: 0807962721428 и БПГ: 736767000047 број захтева 021-823/2017-II-01 од 06.12.2017., у укупном износу 87.280,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку сертификованог садног материјала воћа: вишње, по рачуну бр.367/17 од 23.11.2017.г., издатог од стране Привредног друштва “Grof of Milutovac“ доо, Милутовац.

1.9. Небојша Петровић из Мирашевац, општина Рача, са ЈМБГ: 2105964721428 и БПГ: 736791000388 број захтева 021-829/2017-II-01 од 07.12.2017., у укупном износу 70.915,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку сертификованог садног материјала воћа: вишње, по рачуну бр.366/17 од 23.11.2017.г., издатог од стране Привредног друштва “Grof of Milutovac“ доо, Милутовац.

1.10. Весна Живановић из Саранова, општина Рача, са ЈМБГ: 2007969726418 и БПГ: 736821001107 број захтева 021-830/2017-II-01 од 07.12.2017., у укупном износу 52.368,00,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку сертификованог садног материјала воћа: вишње, по рачуну бр.318/17 од 09.11.2017.г., издатог од стране Привредног друштва “Grof of Milutovac“ доо, Милутовац.

1.11.Градимир Павловић из Сипића, општина Рача, са ЈМБГ: 0605950721420 и БПГ: 736848000390 број захтева 021-843/2017-II-01 од 14.12.2017., у укупном износу 253.746,51 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку сертификованог садног материјала воћа: вишње и кајсије, по рачуну бр.414/17 од 12.12.2017.г., издатог од стране Привредног друштва “Grof of Milutovac“ доо, Милутовац, умањен за износ вредности садница за 37 комада вишње и 8 комада кајсије које нису засађене на парцелама где је заснован нови вишегодишњи производни засад вишње односно кајсије.

1.12.Саша Милановић из Сипића, општина Рача, са ЈМБГ: 2108974721417 и БПГ: 736848001140 број захтева 021-844/2017-II-01 од 14.12.2017., у укупном износу 96.364,40 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку сертификованог садног материјала воћа: шљиве и вишње, по рачуну бр.413/17 од 12.12.2017.г., издатог од стране Привредног друштва “Grof of Milutovac“ доо, Милутовац.

1.13. Славиша Домановић из Бошњана, општина Рача, са ЈМБГ: 2308985761045 и БПГ: 736694001189 број захтева 021-850/2017-II-01 од 14.12.2017., у укупном износу 46.367,50 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку сертификованог садног материјала воћа: вишње, по рачуну бр.292/17 од 03.11.2017.г., издатог од стране Привредног друштва “Grof of Milutovac“ доо, Милутовац, умањен за износ вредности садница за 105 комада вишње које нису засађене на парцели где је заснован нови вишегодишњи производни засад.

1.14. Љубица Николић из Сипића, општина Рача, са ЈМБГ: 0807956726426 и БПГ: 736848000969 број захтева 021-851/2017-II-01 од 14.12.2017., у укупном износу 137.948,52 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку сертификованог садног материјала воћа: кајсије по рачуну бр.415/17 од 12.12.2017.г., издатог од стране Привредног друштва “Grof of Milutovac“ доо, Милутовац, умањен за износ вредности садница за 7 комада кајсије које нису засађене на воћарској парцели где је заснован нови вишегодишњи производни засад кајсије.

1.15. Јован Рафаиловић из Великих Крчмара, општина Рача, са ЈМБГ: 1701994720033 и БПГ: 736708002110 број захтева 021-852/2017-II-01 од 14.12.2017., у укупном износу 150.460,40 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку сертификованог садног материјала воћа: вишње, кајсије и шљиве, по рачуну бр.389/17 од 29.11.2017.г., издатог од стране Привредног друштва “Grof of Milutovac“ доо, Милутовац.

1.16. Горан Милић из Великих Крчмара, општина Рача, са ЈМБГ: 2807976721428 и БПГ: 736708000052 број захтева 021-855/2017-II-01 од 15.12.2017., у укупном износу 74.000,75 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку сертификованог садног материјала воћа: вишње и шљиве, по рачуну бр.409/17 од 11.12.2017.г., издатог од стране Привредног друштва “Grof of Milutovac“ доо, Милутовац умањен за износ вредности садница за 5 комада вишње које нису засађене на парцели где је заснован нови вишегодишњи производни засад вишње и шљиве.

1.17.Мирјана Раковић из Трске, општина Рача, са ЈМБГ: 2405987725041 и БПГ: 736856000719 број захтева 021-856/2017-II-01 од 15.12.2017., у укупном износу 238.531,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку сертификованог садног материјала воћа: шљиве и кајсије, по рачуну бр.408/17 од 11.12.2017.г., издатог од стране Привредног друштва “Grof of Milutovac“ доо, Милутовац умањен за износ вредности садница за 33 комада кајсије које нису засађене на парцели где је заснован нови вишегодишњи производни засад кајсије и за 34 комада шљиве које нису засађене на парцелама где је заснован нови вишегодишњи производни засад шљиве.

1.18. Милован Вулетић из Бошњана, општина Рача, са ЈМБГ: 1108969721421 и БПГ: 736694000913 број захтева 021-858/2017-II-01 од 15.12.2017., у укупном износу 53.387,10 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку сертификованог садног материјала воћа: шљиве, по рачуну бр.363/17 од 23.11.2017.г., издатог од стране Привредног друштва “Grof of Milutovac“ доо, Милутовац.

2. Исплата средстава из члана 1. ове Одлуке ће се вршити по приливу средстава, из буџета општине Рача на наменски рачун Корисника средстава уписан у Регистар пољопривредних газдинстава.

 3. Овлашћује се Председник Општине Рача да са наведеним лицима из става 1. закључи Уговоре о додели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.3.1. Уговором ће се ближе одредити међусобна права и обавезе уговорних страна.

4. Ову Одлуку објавити на званичној интернет страници општине Рача, огласним таблама општинске управе Рача и Месних канцеларија, као и у Службеном гласнику СО-е Рача.

5. Сва заинтересована лица могу да изврше увид у списе предмета у року од 3 дана од дана објављивања ове Одлуке на званичној интернет страници општине Рача.

6. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

 

Број: 401-697/2017-II-01

Дана: 29.12.2017.г.

                                                                                                                                   Председник

  Општинског већа општине Рача

                   _______________________

                                                                                                                                                                               Ненад Савковић