ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2025. ГОДИНУ

Градски водич

Образложење одлуке о буџету за 2024. годину

Одлука о буџету општине Рача за 2024. годину

Одлука о привременом финансирању општине Рача за период јануар – март 2024.

Одлука о III ребалансу буџета општине Рача за 2023. годину

Упуство за израду буџета 2024 године општине Рача

Буџет 2024 – образац

Одлука о завршном рачуну буџета општине Рача за 2022 годину

Одлука о II ребалансу буџета општине Рача за 2023 годину

ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2024. ГОДИНУ

ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2023. ГОДИНУ

Грађански водич кроз одлуку о буџету за 2023. годину

020.5. Одлука о I ребалансу буџета општине Рача за 2023. годину

020.109. Одлука о буџету општине Рача за 2023. годину

Образложење одлуке о буџету за 2023

Предлог одлуке о буџету – 2023

145 Одлука о буџету општине Рача за 2022. годину

020.119. Одлука о IV ребалансу буџета општине Рача за 2022. годину

020.63.-2.- Извештај о извршењу одлуке о буџет општине Рача јануар-септембар 2022. године

020.63.-1.- Одлука о усвајању извештаја о извршењу одлуке о буџету општине Рача у периоду јануар-септембар 2022. године

020.62. Одлука о III ребалансу буџета општине Рача за 2022. годину

020.34. Одлука о II ребалансу буџета општине Рача за 2022. годину

7-Одлука о I ребалансу буџета општине Рача за 2022. годину

151 Одлука о V ребалансу буџета општине Рача за 2021.год

133 Одлука о IV ребалансу буџета општине Рача за 2021. годину

103 Одлука о буџету општине Рача за 2021. годину

93 Одлука о III ребалансу буџета општине Рача за 2021.годину

27 Одлука о првом ребалансу буџета општине Рача за 2021. годину

Одлука о завршном рачуну буџета општине за 2021. годину

41 Oдлукa о другом ребалансу буџета општине Рача

56 Одлука о завршном рачуну буџета општине Рача за 2019. годину

Извештај о извршењу Одлуке о буџету -2020-јануар-јун

Извештај о извршењу-реализацији Одлуке о буџету -2020-јануар – септембар