Нови рок за подношење пријава за еко таксу

Обавештавамо сва правна лица, предузетнике и удружења да је нови рок за подношење пријаве за плаћање еко-таксе 30.04.2024. године. Пријаву можете поднети у просторијама ЛПА Рача сваког радног дана од 07:00 – 15:00 часова или преко портала Lokalna poreska administracija (lpa.gov.rs).

Јавни увид ПППП ИК ВОЖД КАРАЂОРЂЕ

Оглас Јавни увид Насловна страна ЈУ ППППН ДП Вожд Карађорђе ЈУ Прилог 1 ЈУ Прилози Графика РЕФЕРАЛНЕ КАРТЕ СПУ_Вожд Карађорђе ЈУ ПРЕГЛЕДНА КАРТА БОЧНИ ПРАВАЦ 1 БОЧНИ ПРАВАЦ 2 СЕКТОР 1 СЕКТОР 2 СЕКТОР 3 СЕКТОР 4 ТК Бр 1

Пажљивкова смотра

Општина Рача, се преко Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији општине Рача,  у сарадњи са Агенцијом за безбедност саобраћаја Републике Србије и ове године као и претходних прикључила реализацији пројекта „Пажљивкова смотра“.   Пројекат обухвата децу предшколског узраста првог и другог разреда. Смотра деце предшколског узраста одржаће се 13 марта, а за ученикe првог и другог разреда, одржаће се 12 марта.    Циљ смотре је […]

Voždovi dani rakije 2024

Poštovani proizvođači i ljubitelji rakije, Obaveštavamo Vas da će se IX međunarodno ocenjivanje rakija u okviru Voždovih dana rakije održati u periodu 11-15.03.2024. godine. Članovi komisije, koja će ove godine vršiti ocenjivanje kvaliteta uzoraka, su: – prof. dr Ninoslav Nikićević – Poljoprivredni fakultet, Zemun, predsednik komisije; – prof. dr Vele Tešević – Hemijski fakultet, Beograd; […]

ОБАВЕШТЕЊЕ

Одељење за изградњу, урбанизам и локални економски развој Општинске управе Рача, на основу члана 29. Закона о процeни утицаја на животну срeдину („Сл. гласник РС“ број 135/04 и 36/09) дајe слeдeћe ОБАВЕШТЕЊЕ О донетом решењу којим је утврђенода није потребна процена утицаја на животну средину Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је […]

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Одељење за изградњу, урбанизам и локални економски развој Општинске управе Рача, на основу чл. 10. и 29. Закона о процeни утицаја на животну срeдину („Сл. гласник РС“ број 135/04 и 36/09) дајe слeдeћe ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ОПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТАНА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ Обавештава се јавност да је носилац пројекта Општина Рача, Ул. […]

Пројекат пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2023.години на територији општине Рача

Министарство заштите животне средине и Општина Рача закључиле су уговор о реализацији пројекта пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2023. години, на територији општине Рача. Реализацијом пројекта пошумљавања обновљена је и унапређена постојећа вегетација на начин да је спроведено подсађивање (попуна) постојећег дрвореда у Карађорђевој улици (главној улици) у Рачи. Подсађивање је […]