Јавни позив

Одлука о опредељивању средстава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања

Одлука о расписивању Јавног позива за суфинансирање програма

4. Пријава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања – Образац 1

5. Буџет пројекта и финасијски извештај – Образац 1, Образац 1а и Образац 2

6. Бодовна листа за оцену пројекта производње медијских садржаја – Образац 4

7. Образац за пријаву за члана комисије – Образац 3

8. Ревидирана пријава за суфинансирање пројекта у области јавног информисања – Образац 1А

9. Изјава о објављивању емитовању произведеног медијског садржаја – Образац 6

10. Изјава о реализовању планираних активности – Образац 7

11. Наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта у области јавног информисања – Образац 2