Почетна | Општина Рача

ПОСЛЕДЊЕ ВЕСТИ

Одлука о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.3.1. -пролећна садња 2017 године

На основу члана 9. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача (“Сл.гласник општине Рача”, број 22/16), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја ...

ВИШЕ О ТОМЕ

Материјална помоћ студентима

Захтев за остваривање права на материјалну помоћ студентима подноси се ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАЧА од 01.10. до 31.10.  Општина Рача ће обезбедити помоћ студентима државних универзитета чије се школовање финансира из ...

ВИШЕ О ТОМЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ у Конкурсу за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2017.годину (Сл.гласник СО-е Рача, бр.8/2017)

                                                                                                    Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а Општина Рача Општинско веће општине Рача Број: 021-654/2017-II-01 Датум: 26.09.2017. године Рача, Карађорђева 48   ...

ВИШЕ О ТОМЕ

ОСТАЛЕ ВЕСТИ