Почетна | Општина Рача

ПОСЛЕДЊЕ ВЕСТИ

Ј А В Н И О Г Л А С о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за издавање у закуп пословног простора у јавној својини општине Рача, у МЗ Сараново

На основу члана 7. Уредбe о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр. ...

ВИШЕ О ТОМЕ

Јaвни позив за пријављивање за колективну посету пољопривредника на међународни пољопривредни сајам у Новом Саду

Р е п у б л и к а С р б и ј а Општина Рача Председник општине Рача Број: 021-315/2017-III-01 Датум: .03.05. 2017. године  ЈАВНИ ПОЗИВ За пријављивање за колективну ...

ВИШЕ О ТОМЕ

Документација за рани јавни увид у радни материјал плана детаљне регулације

Поштовани, У наставку можете преузети документацију за Рани јавни увид у радни материјал плана детаљне регулације за кп.бр. 189/1, 189/2, 447, 441 (део) и 439 све КО Адровац, кп.бр. 1399 и 1400 КО ...

ВИШЕ О ТОМЕ

ОСТАЛЕ ВЕСТИ