Почетна | Општина Рача

ПОСЛЕДЊЕ ВЕСТИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2018. ГОДИНУ

Р е п у б л и к а С р б и ј а Општина Рача Општинска управа Комисија за израду Предлога Годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на ...

ВИШЕ О ТОМЕ

Јавни позив за прикупљање понуда за набавку финансијске услуге кредита

На основу члана 7. став 1. тачка 13. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 68/2015) и члана 4. Одлуке о кредитном задужењу Општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, број 9/2017), ...

ВИШЕ О ТОМЕ

ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА И ПОЉОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ РАЧА

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09и 112/2015), Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у ...

ВИШЕ О ТОМЕ

ОСТАЛЕ ВЕСТИ