www.raca.rs

Пословна сарадња

Делегација општине Рача на челу са председницом општине Драганом Живановић налази се у тродневној посети Привредној комори Словеније у Љубљани. Циљ ове посете је успостављање пословно- техничке сарадње са привредницима и потенцијалним инвеститорима Словеније.

Скупу у Привредној комори Словеније присуствују и председници локалних самоуправа из Србије и то: град Врање, град Смедерево и опстине Раца, Баточина, Лапово, Рековац...као и представници Градског зеленила Београд.

Као и до сада, приоритет општинске власти у Рачи је отварање нових радних места и запошљавање људи са наше територије. Општина Рача је данас на пословном форуму представила предности и услове улагања. Након тога у директном разговору са потенцијалним инвеститорима успостављено је више контаката са заинтересованим привредницима из Словеније, те очекујемо у наредном периоду наставак сарадње.

 

 
Јавни позив спорт

На основу члана 2. став 2. и члана 4. Правилника о додели средстава из буџета општине Рача за програме у области спорта („Службени гласник општине Рача“, број 3/2013, 5/2014 и 6/2014), Kомисијa за стручну процену и избор програма спортских организација, на предлог Општинског већа општине Рача, број 021-104/2014-II-02, објављује:

 

Ј А В Н И    П О З И В

за доделу средстава из буџета општине Рача за 2014. годину,

за финансирање програма у области спорта

 

Право учешћа на јавни позив имају спортске организације, спортска друштва, удружења, чије активности су од значаја за задовољавање потреба грађана у области спорта, чије седиште је на територији општине Рача.

 

Пријава на јавни позив подноси се Општинској управи општине Рача, 34210 Рача, улица Карађорђева број 48 - Комисији за стручну процену и избор програма спортских организација, са назнаком „Пријава на јавни позив за област спорта“, на обрасцу пријаве.

Образац пријаве се може прузети са званичне интернет презентације општине Рача (www.raca.rs) или на писарници Општинске управе општине Рача.

 

Учесници на јавном позиву уз пријаву подносе Програм који садржи:

·                         Основне податке о учеснику на јавни позив(назив, седиште, матични број, порески   идентификациони број);

·                         Област спортске делатности;

·                         Значај програма , место, време, начин реализације, очекиване резултате и циљ програма;

·                         Финансијски план програма (са спецификацијом износа сопствених средстава, средстава донатора, других извора и очекиваних средстава из Буџета општине за реализацију програма)

·                         Податке о одговорној особи за реализацију пројекта и коришћење средстава

·                         Друге податке релевантне за реализацију програма

 

Образац програма се може прузети са званичне интернет презентације општине Рача (www.raca.rs) или на писарници Општинске управе општине Рача.

Опширније...
 
Обавештење
Председница општине Рача, госпођа Драгана Живановић, ће као члан
делегације са председницима општина Ражањ, Ћићевац, Лапово, Рековац,
Сврљиг, Бољевац, Александровац и Гаџин Хан, путовати у Шведску, град
Стокхолм, у периоду од 24. до 26.03.2014. године и том приликом посетити
компанију "WINECON" и партнерске компаније које су заинтересоване за
улагања у општине чији су председници позвани као гости.
Компанија "WINECON" свој рад базира на области телекомуникација.
Приликом посете биће представљена планирана улагања у инфраструктуру
(сектор информационих технологија), детаљније образложене могућности
које доноси таква високофункционална мрежа и апликација исте у
свакодневни рад и живот грађана.
 
Избори 2014
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општинска управа
Број: 013- /2014-IV-00
Дана: 30.01.2014. године
Р а ч а
 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАЧА, на основу члана 4., 5., 12., 14., 15., 16 и 21. Закона о јединственом бирачком списку (Сл. гласник РС број 104/2009 и 99/2011) Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку (Сл. гласник РС, број 15/2012) објављује:
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
I                      Обавештавају се грађани општине Рача да је, поводом расписаних ванредних парламентарних избора за избор народних посланика у Парламент Републике Србије, заказаних за 16.03.2014. године, Општинска управа општине Рача изложила на увид део јединственог бирачког списка који се односи на територију општине Рача, тако да сви грађани могу да изврше увид у бирачки списак у циљу провере личних података уписаних у бирачки списак, као и да могу поднети захтев за упис, брисање, исправку и допуну неке чињенице сваког радног дана и суботом у просторијама Општинске управе, канцеларија број 23, у времену од 700 до 1500 часова, у складу са Законом који уређује заштиту личности.
II                    Обавештавају се грађани са бирачким правом да могу најкасније 5 (пет) дана пре закључења бирачког списка (23.02.2014. године до 2400 часова) поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима за народне посланике у Народној скупштини Републике Србије гласати према месту боравишта у земљи забрано место гласања).
III                  Обавештавају се грађани са бирачким правом да могу најкасније 5 (пет) дана пре закључења бирачког списка (23.02.2014. године до 2400 часова) поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима за народне посланике у Народној скупштини Републике Србије гласати према месту боравишта у иностранству.
IV          Од проглашења изборне листе право на увид и подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац те листе или лице које он овласти и то на исти начин и по истом поступку по коме то право имају и грађани, уз прилагање законом прописаних доказа за вршење промена, а ако захтев не подноси подносилац проглашене изборне листе и дато пуномоћје у складу са законом.
V                    Посебно се позивају малолетна лица која стичу пунолетство, односно бирачко право најкасније на дан избора (16.03.2014. године) да могу извршити увид у део бирачког списка, у циљу провере личних података уписаних у бирачки списак и тражити упис, брисање, исправку или допуну неке чињенице уз прилагање потребних доказа.
VI                  Обавештавају се грађани да решења на којима се заснивају промене у бирачком списку доноси Општинска управа општине Рача, до закључења бирачког списка, односно до 28. фебруара 2014. године до 2400 часова, а од закључења бирачког списка па све до 72 часа пре дана избора Министарство правде и државне управе, а преко ове Општинске управе.
 
НАЧЕЛНИК
Општинске управе општине Рача
Петар Петровић
 
 


Страна 1 од 8

Представници власти

Председник општине:
Драгана Живановић
дипл.инг.пољопривреде
тел. 034/751-001
predsednik.opstine@raca.rs

Заменик председника:
Јован Голубовић
тел:034/751-131
zamenik.predsednika@raca.rs

Председник Скупштине:
Душан Ђоковић
тел:034/751-205
predsednik.skupstine@raca.rs

 

 

Корисни линкови


 
Влада републике Србије

Министарство пољопривреде
 
 
Временска прогноза
 Канцеларија за младе општине РачаТуритичка агенција
 
 
 
 

Select Your Language

Czech English French German Greek Italian Korean Russian Spanish

Најновије Вести

Од 01.07.2012. год. званична
презентација општине Рача
је прилагођена за прегледање
и на мобилним платформама
smartphone, Iphone, WAP...