Оглас за давање у закуп 

Пријава на оглас

Изјава о висини понуђене цене