Локална Пореска Администрација

Контакт:

034/751-400

lpa@raca.rs

Електронско подношење захтева:

Пријава о утврђеном порезу на имовину правних лица (ППИ-1)

Пријава за утврђивање пореза на имовину физичких лица (ППИ-2)

Пријава за утврђивање локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору

Пријава за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине (Образац 1)

Подношење захтева за еУверења.