Годишњи план рада 2024. годину

Стратешки план грађевинска инспекција 2023 – 2028 година

Оперативни план за 2023. годину

Годишњи план инспекцијског надзора за 2023. годину

Годишњи план инспекције за 2021. годину

Годишњи план рада грађевинске инспекције за 2020. годину

Годишњи план инспекцијског надзора 2019. година – општина Рача

Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2018. годину

Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2017. годину

Извештај грађевинске инспекције за 2019. годину

Извештај грађевинске инспекције за 2018. годину

Извештај грађевинске инспекције за 2017

Извештај о раду грађевинске инспекције у 2016. години

01-Koнтролна листа -1

02-Koнтролна листа -2

03-Koнтролна листа -3

04-Koнтролна листа -4

05-Koнтролна листа -5