,,Идејом до развоја“ – кредити за мала предузећа и предузетнике

Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља у партнерству са Социете Генерале Банком Србија АД уз финансирање ЦРХ (Србија) ДОО Поповац започиње реализацију Програма кредитирања малих предузећа и предузетника са територије Шумадије и Поморавља ,,Идејом до развоја”.

Циљ пројекта јесте подршка развоју приватног сектора, унапређењу њиховог пословања, повећању конкурентности и иновативности малих предузећа и предузетника, као и креирање нових радних места кроз инвестиције у опрему.

Програм микрокредитирања малих предузећа и предузетника одобрава се у сврху финансирања основних и обртних средстава. Кредити се одобравају у износу до 10.000 евра у динарској противвредности. Период коришћења кредита је до 24 месеца, са могућношћу коришћења граце периода до 6 месеци и номиналном каматном стопом од 4% на годишњем нивоу. Отплата кредита ће се обављати у једнаким месечним ратама.

На конкурс се могу пријавити предузећа и предузетници са пословањем од најмање 18 месеци, са позитивним пословањем у последњој години и најмање 2 стално запослена радника. Потребно је да је привредни субјект остварио минимални износ прихода према подацима из последњег доступног финансијског извештаја од 1.000.000 РСД, док паушално опорезовани предузетници треба да остваре минимални потражни промет (прилив по рачуну) 1.000.000 РСД.

Пријем захтева ће се вршити од 1.12.2015. године до 30.06.2016. године, односно док се не утроше средства за ову намену.

Потенцијални корисници микрокредита све потребне информације могу добити у Регионалној агенцији за економски развој Шумадије и Поморавља, контакт особа Милица Чукарић, тел 034 302 702, e-mail: officekg@redasp.rs, као и у канцеларијама за локално економски развој у региону Шумадије и Поморавља.

УСЛОВЕ ПРОГРАМА И КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ:

Микрокредити – Регистрациони лист

Микрокредити – Захтев за кредит

Микрокредити – Списак документације

Микрокредити – Услови кредитирања