РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА РАЧА

Председник општине

ул. Карађорђева бр. 48, 34 210 Рача

Број: _________________

Датум: ___.02.2016. године

 

На основу члана 63. Статута општине Рача ( „Службени Гласник општине Рача“ број 6/2008, 2/2010 и 12/2010), Председник општине Рача доноси:

О Д Л У К У

о спровођењу јавне расправе

Нацрта Локалног акционог плана за младе општине Рача

за период 2016-2020 година

 

  1. Јавна расправа о НАЦРТУ Локалног акционог плана за младе општине Рача за период 2016-2020 година спровешће се у периоду од 25.02. – 02.03.2016. године. Текст Локалног акционог плана може се преузети са званичног сајта општине Рача raca.rs од 25.02.2016. године.

 

  1. Грађани, организације цивилног друштва, установе, јавне службе, привредници и други заинтересовани могу да узму учешће у поступку спровођења јавне расправе давањем коментара, сугестија, конкретних предлога или постављањем питања путем електронске адресе: opstine@www.raca.rs или kzm.raca@gmail.com , или на самој завршној расправи.

 

  1. Завршна расправа о Нацрту Локалног акционог плана за младе општине Рача за период 2016-2020 година биће спроведена у среду, 02.03.2016. године у Сали Скупштине општине Рача са почетком у 12 часова.

 

  1. Ову Одлуку објавити на званичном сајту општине Рача.

Председник општине Рача

Драган Стевановић

Одлукa

ЛАП за младе 2016-2020

План активности за 2016. godinu

План активности за 2016-2020