Национална служба за запошљавање – Филијала Крагујевац и Општина Рача расписују:

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2023 ГОДИНИ

Јавни позив самозапошљавање Рача 2023

Захтев са бизнис планом за доделу субвенције за самозапошљавање 2023

Несубвенционисане делатности – самозапошљавање УЕ 2023

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2023. ГОДИНИ

Јавни позив стручна пракса Рача 2023

Захтев за учешће у мери стручне праксе Рача 2023