Одлука о додели средстава из буџета општине Рача у 2023. години, за финансирање пројеката у оквиру Јавног конкурса за доделу средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Рача за 2023. годину

Прелиминарна листа

020.110. Одлука о расписивању јавног конкурса за доделу средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Рача у 2023. години

Образац предлога пројекта -Прилог 1

Изјава о прихватању обавезе -Прилог 2

Изјава- службена евиденција-Прилог 3

Изјава о непостојању сукоба интереса-Прилог 4

Образац извештаја о реализацији пројекта- Прилог 5